naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Havik

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Groene specht

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Kerkuil

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

IJsvogel

Geen broedsel

Zeearend

Beleef de Lente 2019 start op 17 februari   *   Werk mee aan Beleef de Lente 2019, word vrijwilliger   *   Live beelden staan uit, bekijk de videoclips en blogs!   *   Genoten van Beleef de Lente 2018? Sms BEDANKT naar 4333 en steun ons eenmalig met 3 euro   *   Seizoensfilmpje van de HAVIK staat online

Even voorstellen: de zeearend

De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar is toegenomen in aantal en broedt tegenwoordig ook in Nederland (vijf paar in 2014). Trage, diepe vleugelslag, maar schroeft vaak in voorjaar, zomer en herfst op thermiek. Meestal solitair, maar op plaatsen met veel voedsel kunnen zeearenden zich concentreren.

Volwassen vogels hebben een witte staart, lichte kop en gele snavel. Juveniele vogels zijn donkerbruin met lichte vlekken op lichaam, smalle lichte baan op ondervleugels en een grotendeels donkere snavel. Vleugels worden recht gehouden en niet in een V zoals steenarend, buizerd, en bruine kiekendief doen.

Zeearenden op nest / Birdphoto.nl

Nest

Territoriaal, maar paren in voedselrijke gebieden kunnen verrassend dicht bij elkaar broeden. Heeft een baltsvlucht. Bouwt zeer groot nest dat vaak jarenlang gebruikt wordt in de kruin van een boom, in boomloze gebieden ook op de grond. Broedt van januari tot in mei (in Arctische gebieden). Eén legsel met meestal 2 eieren. Broedduur 38 dagen per ei, begint na eerste ei met broeden. Jongen vliegvlug na 70-90 dagen; worden nog zeker een maand gevoerd.

Zeearend met wilde eend / Gerke Visser

Voedsel

Vooral vis die vlak onder de oppervlakte worden weggeplukt (zonder stootduik in het water, zoals bij visarend). Ook veel watervogels (eenden, koeten, jonge ganzen), maar minder vaak zoogdieren (haas). Daarnaast aas, vooral in winter als er ijs ligt. Lijken log en traag, maar kunnen als ze jagen verrassend snel en wendbaar zijn. Is in staat om een eend in vlucht te slaan en om andere vogels van vis te beroven. Leeft ook van visafval.

natuurgebied van It Fryske Gea

Vlakbij Leeuwarden ligt Nationaal Park De Alde Feanen, een prachtig natuurgebied van ruim 2.140 ha. Het is één van de grootste laagveenmoerasgebieden in West-Europa met veel water, rietlanden en een grote diversiteit aan dieren en planten. Je spot hier dan ook maar liefst 400 verschillende plantensoorten en tal van broedvogels, zoals baardmannetje, blauwborst en de bruine kiekendief. Niet gek dus, dat ook de zeearend zich hier steeds meer thuis voelt.


De komst van de zeearend in De Alde Feanen
In maart 2017 kwam natuurorganisatie It Fryske Gea (beheerder van het gebied) erachter dat er een zeearend-paartje in hun gebied aan het nestelen was. Deze imposante roofvogel was wel al vaker gespot, maar nog nooit voor een serieuze broedpoging. Er werden dan ook direct veiligheidsmaatregelen getroffen om de rust van het broedpaar te garanderen. Met resultaat, er is een prachtig zeearend-jong grootgebracht! Al met al een unieke situatie, aangezien een 1e broedpoging vaak mislukt, wanneer de ouders jong en onervaren zijn. Des te bijzonder dat ze het dit jaar weer proberen…


Beschermd natuurgebied met unieke waarden
Als een zeldzame vogel als de zeearend ergens kan (over)leven, dan zegt dit veel over de kwaliteit van de natuur. De Alde Feanen is dan ook niet voor niets Natura 2000-gebied en heeft de status van Nationaal Park. Een rondje door dit gebied in het hart van Fryslân maakt duidelijk waarom. Jaarlijks genieten hier honderdduizenden mensen van de wandelpaden, fietsroutes en wateractiviteiten. Zelf een bezoekje plannen? Op de website van It Fryske Gea vind je handige informatie. 

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Zeearend