Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Bosuil

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Binnenkort

Koolmees

Binnenkort

Merel

Toon alle blogs & vlogs
Het zeearend nest bij avondlicht (Foto: Rianca Vos)

Door Rianca Vos

Waar leeft de zeearend?

Rianca Vos | maandag 25 maart 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 67x

Met zijn ruim 4000 hectare is de Alde Feanen een prachtig natuurgebied voor onze zeearenden. Maar waarom hebben ze ervoor gekozen om zich juist hier te vestigen? Daar wil ik met deze blog verder op in gaan.

Wat hebben zeearenden nodig?

Onze zeearenden hebben vanaf 2017 De Alde Feanen als hun broed- en leefgebied gekozen. Dit hebben ze niet voor niks gedaan. Zeearenden hebben voor een leef- en broedgebied een waterrijke plek nodig waar veel watervogels leven. Ze broeden graag aan de rand van visrijk water. Ook willen de zeearenden rust, beschutting en een mogelijkheid om een nest in een boom te maken. Laat NP de Alde Feanen die voorwaarden nou allemaal afvinken. 

Zomerpolder Laban

Het nest van onze zeearenden staat in de zomerpolder Laban. Een zomerpolder is een polder die in de winter erg nat is en vaak onder water staat. In de winter trekt dit veel vogels aan waaronder kieviten en goudplevieren, maar ook verscheidende soorten ganzen, meeuwen en eenden. Dat het onder water staat biedt veiligheid voor roofdieren die niet van natte poten houden.

In de zomer is het er vaak drassig. Hierdoor kunnen er allerlei bijzondere planten groeien en is het er een plek voor vogels om er te broeden. De weidevogels die er dan broeden zijn onder andere de grutto, tureluur, scholekster, watersnip en veldleeuwerik.

Dit maakt een zomerpolder met al dat water en aanwezigheid van vogels een geschikte plek voor een zeearend om zich te vestigen. En dat gaat ook erg goed aangezien het paar sinds 2017 er succesvol broedt.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs