Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Foto Mark Hessels

Door Ben Mombarg
Beleef de Lente

Vliegoefeningen in de kast

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | woensdag 30 juni 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 453x

De laatste twee dagen houdt de prooiaanvoer niet over. De kuikens uit het Beleef de Lente-nest ontwikkelen zich nog steeds geheel en al volgens het uilenspoorboekje. Wat houdt dat in, en wat kunnen we de komende tijd verwachten?
Foto Johan de Jong

Oefenen met vliegen

Aan het begin van de achtste week vinden meestal de eerste vliegoefeningen plaats op het nest en in de naaste omgeving. K1 is volgende week acht weken oud. En inderdaad, er wordt veelvuldig geoefend. Tegen het einde van de negende week is het gebruikelijk dat een jonge kerkuil redelijk goed vliegt en voor kortere perioden zelfs naar buiten gaat. Dat gaan we hopenlijk over een week of twee meemaken.

Broers en zussen voeren

Omdat de nestkast zich in de hooiberg bevindt, gaan jongen vaak in de nok zitten blazen. Daar krijgt hij dan zijn voedsel. Wanneer het jong verzadigd is, neemt het de prooi in ontvangst van de ouder en brengt deze naar zijn broers of zussen die zich nog op de nestplaats bevinden. Ik ben benieuwd of we dit gaan waarnemen.

Spelen met eten

In deze periode zoeken de jonge kerkuilen naar een roestplaats om daar gezamenlijk de dag door te brengen. Maar ’s avonds zijn ze weer op het nest te vinden om voedsel te ontvangen. Wanner de jongen verzadigd zijn, gaan ze spelen met de muizen of ander nestmateriaal. Ze doen dat  door afwisselend de muis of materiaal vast te pakken en weer los te laten. Ze gebruiken daarbij alleen hun klauwen. In de negende week bespringen de jongen de dode muis en ‘vangen’ het met beide klauwen. Dit spel is ook te zien met takken of ander nestmateriaal.  

Hoe zien ze er nu uit? Bij een jong van zeven weken zien we dat het dons achter op de kop verdwijnt en daarvoor in de plaats verschijnen veren. De slagpennen ontwikkelen zich verder, maar zijn nog maar halverwege hun uiteindelijke lengte. De gezichtssluier is volledig uitgekleurd en naar de vorm gerond. De staartpennen steken tegen het einde van de zevende week buiten de vleugel uit.

Geslachtsbepaling 

Vanaf zeven weken is het mogelijk om het geslacht van het jong vast te stellen. Ringers kijken daarvoor naar de buitenste bandjes van handpen 8, 9 of 10.  Zijn de aaneen gesloten bandjes smaller dan 7,5 mm dan is het een man, zijn ze breder dan 7,7 mm, dan is het een vrouw.

Aanvoer van de muizen stagneert

We zien dat de aanvoer van muizen stagneert, laten we hopen dat de kuikens de afgelopen tijd een extra vetlaagje hebben kunnen opbouwen. En dat man en vrouw kerkuil ondanks de regen in de nacht erin gaan slagen om de prooiaanvoer weer snel te kunnen verhogen zodat ook de jongste kuikens voldoende voedsel aangeboden krijgen.

Volgend blog

Doordat de kuikens komende zaterdag gemeten, gewogen en geringd  gaan worden, verschijnt er komende vrijdag geen blog, maar zaterdag in de loop van de avond. Ik ben net zo nieuwsgierig als alle kijkers van Beleef de Lente Kerkuil hoe het er voor staat met de conditie van de zes kuikens en hopenlijk weten we dan het geslacht van K1 en K2. En de clipmakers kenende, zullen ze van het ringen een hele bijzondere clip gaan maken! 

Foto Johan de Jong

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs