Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Plasdras voorziet in behoefte

Frank van Groen | zondag 18 juni 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 157x

Na het uitkomen van het kievitsnest op 8 juni en het vrijwel ongezien verdwijnen van de kuikens van het beleefdelentetoneel is de boerenlandvogelcam nu weer gericht op de plasdras. Dit natte pareltje temidden van uitgestrekte groene weilanden is een geliefde plek voor vogels.

De plasdras werkt zo aan het einde van het broedseizoen als een magneet op vogels. Lokale gasten en vogels van ver, die deze oase wel kunnen waarderen. Voor wie er oog voor heeft valt er van alles te zien.

Droogte

Inmiddels beleven we een record-droge periode in Nederland en mede daarom is zo’n plasdras extra aantrekkelijk. Ondanks het warme en droge weer droogt de plasdras niet op. Dat komt omdat middels zonne-energie overdag water wordt opgepompt. Dat is goed te zien in de opeenvolgende filmpjes. Zo staat vandaag het water weer wat hoger dan vorige week. Er is inmiddels een aardige lijst van passanten te zien op de filmpjes van de afgelopen tijd. Hieronder een bloemlezing.

Bloemlezing passanten

In Komen en gaan van 10 juni zien we eerst een tureluur, gevolgd door man slobeend, man krakeend, vrouw krakeend met 6 pullen, en tweemaal een krakeend met 8 pullen (dezelfde?) met een blaffende tureluur op de achtergrond. Die krakeenden doen het ondertussen ongemerkt erg goed, onopvallend, iets kleiner dan de wilde eend, en ze brengen aardig wat pullen groot.

Na het wisselen van de cam hebben we een ruimere blik op de plasdras. Dat levert meteen veel vogels op. Zo zien we aardig wat tureluurs, kokmeeuw, kievit, scholekster, kleine plevier, kleine mantelmeeuw, slobeend, blauwe reiger, ook even een kemphaan en horen we een gele kwikstaart zingen. Zie en hoor je ze ook?

In de tweede helft van Zonsondergang is een luid roepende witgat te horen. In Reiger en kiekendief landt een vrouw bruine kiekendief aan de achterzijde van de plasdras, terwijl onderwijl een rietgors zijn liedje ten gehore brengt. De kiekendief lijkt wat te drinken. Vreemd genoeg breekt er bij de steltjes op de plas geen paniek uit.

In Ooievaar en casarca-eend loopt onder het getuut van tureluurs een ooievaar rustig door de plasdras te stappen, dan een tweede vogel en op het laatst zelfs een derde. Zo te zien allen ongeringd. De tweede akte van de voorstelling laat maximaal 5 casarca’s zien, de mannen met zwarte halsband, (pleviertjes op de achtergrond). In deze periode doet deze aan bergeenden verwante soort aan ruitrek. Vanuit de broedgebieden in Zwitserland en Duitsland gaan casarca’s onder meer naar het niet ver van de plasdras gelegen Eemmeer en de Kreupel in het IJsselmeer. Daar ondergaan ze veilig voor predatoren hun slagpenrui. Tot slot enthousiaste scholeksters voor wie het broedseizoen nog niet helemaal voorbij lijkt te zijn.

In Alarm op de plas eerst 2 kemphanen in beeld, mannen met een blonde en een zwarte kraag. Als alles gaat vliegen vraag je je af waar het door komt. Zou het toch die kiekendief zijn? Aardig wat grutto’s te zien trouwens, met hun zwart-witte vleugels, bezig met opvetten voor de grote trek terug naar Afrika binnenkort. Zo’n grutto kan nonstop deze reis maken, verbazingwekkend.

In Allerlei tot slot eerst een toom wilde eenden, de jongen met opvallend goed gevulde krop. Ze moeten er immers nog van groeien, op de achtergrond kluut en tureluur. Later zijn een jonge spreeuw, kievit, grutto, bontbekplevier en een juveniele witte kwikstaart herkenbaar. De meeuwen die in beeld verschijnen zijn kokmeeuwen en kleine mantels. De laatste soort is zomers in veel gebieden tegenwoordig een algemene meeuw. De grote mantelmeeuw is meer een vogel van de winter, en de grootste meeuw op aarde. Als er kauwtjes door het beeld vliegen breekt lichte paniek uit, met name bij de tureluurs die nog met jongen rond de plasdras vertoeven. Tot slot is rechts in beeld mooi een watersnip te zien. Wat een rijkdom!


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs