Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Enerverend seizoen Beleef de Lente ten einde

Louis van Oort | maandag 1 augustus 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 352x

Met 53 eieren, 35 uitgevlogen jongen en talloze bijzondere momenten was de oogst van vijf maanden Beleef de Lente weer indrukwekkend. Eind februari gingen de camera's aan en sindsdien hebben 1,1 miljoen mensen meegekeken in nesten van onder meer zeearenden, merels, visarenden en kerkuilen.

Met het uitvliegen van de jonge visarenden en kerkuilen in de laatste week van juli kwam een eind aan een enerverend seizoen van Beleef de Lente. Dat was in februari al veelbelovend begonnen met de bosuil die, traditioneel als eerste, een ei legde voor het oog van de camera. Helaas bleek de man van het bosuilenstel bij de heftige storm in de week ervoor overleden. Er was daarna nog wel sprake van paarvorming, maar tot een legsel kwam het helaas niet. Ook dat is Beleef de Lente. De enigszins valse start  werd royaal goedgemaakt door een scala aan andere soorten die wél succesvol tot broeden kwamen.

Twee clowns

De eerste vogelsoort die na de bosuil voor de webcam tot broeden kwam, was meteen de grootste: de zeearend. Dankzij een nieuwe camerapositie boven het nest in de Friese Alde Feanen, konden we prachtig zien hoe uit twee eieren twee imposante jonge zeearenden groeiden. Door hun soms clowneske gedrag groeiden ze uit tot de lievelingen van dit seizoen

Torenvalk en visarend

Andere roofvogels die het goed deden als webcamsterren waren de torenvalken in Drenthe en de visarenden in de Biesbosch. In de kast op de WMD-toren in Drenthe brachten de torenvalken vier jongen groot, terwijl de visarenden in de Biesbosch voor het tweede jaar op rij drie jongen zagen uitvliegen voor de camera.

Op het Rijksmuseum

Bij de slechtvalken hadden we zelfs twee kansen op een legsel. Het lukte helaas niet in de vertrouwde nestkast op tv-toren De Mortel in Brabant, doordat ‘vreemde valken’ voor te veel onrust zorgden. Gelukkig hadden we een levensgrote troef achter de hand: een slechtvalkpaartje op het Rijksmuseum in hartje Amsterdam. Dit hoofdstedelijke tweetal zag drie jongen uitvliegen, terwijl wij konden genieten van fantastisch beelden van slechtvalken tegen de achtergrond van het Amsterdamse stadsleven.

Op stand

Een andere soort die op stand broedde, was de gierzwaluw. Die brachten voor de camera twee jongen groot in hun nestkast op het Betuwse kasteel Waardenburg. Het was al 10 jaar geleden dat we broedende gierzwaluwen voor de camera hadden. En nog nooit waren de beelden zo mooi!

De merels slaagden er zelfs in twee nesten groot te brengen. Dit was meteen mooie reclame  voor Het Jaar van de Merel, waarmee Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek aandacht vragen voor de wel heel rappe achteruitgang van deze geliefde zangvogel. Overigens waren het eigenlijk zelfs drie merelnesten, maar het eerste nest, dat op een andere plek dan de vertrouwde koeienkop was gemaakt, ging verloren.

Boerenlandvogels

Ieder jaar hebben we bij Beleef de Lente wel iets nieuws. Deze keer was het de mobiele camera-unit waarmee we boerenlandvogels in de Eempolder in beeld konden brengen. Achtereenvolgens zagen we de kievit, de grutto en de scholekster jongen uitbroeden voor de camera. Lang konden we niet van die jongen genieten, want al vrijwel direct na het uitkomen van hun ei kunnen ze lopen. En dat deden ze dan ook! Gelukkig konden we ons daarna nog vergapen aan veel vogelsoorten bij een stuk weiland dat speciaal voor de vogels onder water wat gezet. In zo’n zogenaamd plasdrasgebiedje komen vogels graag hun voedsel zoeken, en dat geeft ons weer de gelegenheid ze in alle rust te bekijken. Magisch!

Zoogdieren en slang

Nog zo’n camera waar de hele lente door een weelde aan soorten voorbij kwam, was die bij de bosvijver. Niet alleen zagen we hier fraaie vogels als de appelvink, maar kwamen ook regelmatig zoogdieren als de vos en de wezel langs. Vlak voor het eind van het seizoen bezocht zelfs een ringslang de vijver!

De camera op vogeleiland Bliek was door technische problemen helaas niet lang in de lucht. Maar als we beeld hadden, konden we volop genieten van kustbroeders als visdief, kluut en zwartkopmeeuw.

Geen kool maar pimpel

Een verrassende nieuwkomer dit jaar was de pimpelmees. Verrassend, omdat we hadden gerekend op de koolmees. Maar het blauwpettige familielid was er eerder bij en kraakte de kast. Niet zonder succes, want aan het eind van de rit vlogen zeven jonge pimpelmeesjes uit.

Minder geluk

Uiteraard was het niet allemaal rozengeur en maneschijn in de nesten van Beleef de Lente. Zoals elk jaar ging het hier en daar ook mis. We noemden al de bosuil die niet tot broeden kwam, maar ook bij de ooievaar vlogen dit jaar geen jongen uit. Alle vier de uitgekomen kuikens redden het niet. Naar het waarom konden ook de experts slechts gissen.

Een soort waar we al jaren tevergeefs op hopen, is de gekraagde roodstaart, die ook deze keer ons toch uitstekend lijkende nestkastje niet wilde betrekken.

Voor de steenuilen moesten we dit jaar noodgedwongen een andere locatie zoeken. Hier werd een spiksplinternieuwe kast opgehangen die aan alle voorwaarden voldeed. En hoewel er wel degelijk interesse was, kwam het helaas toch niet tot een broedsel in deze kast. In de naastliggende schuur kwam het stel wél tot broeden, maar helaas mislukte dit broedsel. 

Gemengde gevoelens

Voor de kerkuilen, ten slotte, waren er gemengde gevoelens over het broedseizoen. Ze begonnen er laat aan maar leken toch vier jongen groot te krijgen. Helaas werden twee ervan ziek, waarna ze het loodje legden. De andere twee redden het wel en vliegen nu als fraaie jonge uilen rond in de Achterhoek. 

Tot slot

Daarmee komt hartje zomer een eind aan de lange, lange lente, waarin we konden genieten aan een weelde van livebeelden, blogs en clips. Onze dank gaat, naast de vogels natuurlijk, uit naar de ruim 80 (!) vrijwilligers die dagelijks weblogs schreven, clipjes maakten, chats modereerden en vragen beantwoordden. Zonder hen zou Beleef de Lente niet eens bestaan, in ieder geval niet in deze vorm.

Verder alle dank aan de verschillende partnerorganisaties en locatie-eigenaars en de expertise van Enting Films, HWC, Jet-Stream en Jungle Minds. Dankzij hen kunnen we zoveel verschillende vogelsoorten voor de camera’s krijgen, ieder jaar weer.

Last but not least willen we jullie bedanken: de vele kijkers van Beleef de Lente, die er na 16 jaar nog lang geen genoeg van lijken te krijgen. Sterker nog, Beleef de Lente wordt nog jaarlijks populairder. Dank voor jullie trouw, jullie feedback, jullie cliptips, het invullen van de onderzoeksheets en de vele complimenten die we ieder jaar weer in dankbaarheid mogen ontvangen.

Tot volgend seizoen! 

En nu: de lente is voorbij en de zomer is ook al een flink eind op streek. Kortom, het najaar komt eraan. Dat is helemaal niet erg, want dat betekent ook dat de start van BDL-seizoen 2023 dichterbij komt. Hopelijk mogen we jullie dan weer begroeten. Ongetwijfeld met een bosuil die al op eieren zit en hopelijk dan wél weer succesvol!

 

Ook zo genoeten van Beleef de Lente? Help een Tikkie mee!


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Alle Beleef de Lente blogs