Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Weerwoord

Pascal Stroeken, STONE | donderdag 12 maart 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 800x

Het zal niet verbazen dat de blogs over de belevenissen van de bekendste steenuilenfamilie en hun Achterhoekse streekgenoten met belangstelling worden gevolgd. Soms geven ze aanleiding voor kritische reacties uit de steenuilengemeenschap. In dit blog bieden we ruimte voor een weerwoord.

Aanleiding is het blog Sodom en Gomorra in de Achterhoek van 5 maart j.l. Het verhaal over de bedenkelijke moraal van steenuilen in Barlo-Dale (gemeente Aalten), riep in die lokale steenuilengemeenschap veel reacties op. De klachten kwamen er kort gezegd op neer dat de uilen vinden dat de steenuilenbevolking van hun buurtschap veel te negatief is geportretteerd. Het losbandige gedrag van de steenuilen in het gewraakte blog zou niet representatief zijn voor het merendeel van de bewoners. Zij hekelen de, naar hun mening, eenzijdige berichtgeving.

 

Leeftijdgenoot

In een toelichting geeft de woordvoerder van de steenuilenbuurtvereniging ‘Barlo-Dale’ aan dat zijn soortgenoten de noodzaak voelen om een weerwoord te geven. Volgens hem hebben verreweg de meeste steenuilen in hun gemeenschap een gezond en evenwichtig familieleven. Hij illustreert dit met enkele voorbeelden. “In het blog noemden jullie de jongeman van de familie H., geboren in 2019, die het heeft aangelegd met de bejaarde dame van de familie B. Dat keuren wij als gemeenschap zeker niet goed. Graag wil ik er op wijzen dat die zoon van de familie H. nou ook niet bepaald een voorbeeld is voor zijn overigens keurige familie. Neem bijvoorbeeld zijn (half)broer, geboren in 2018. Die is gewoon een relatie aangegaan met een leeftijdgenoot; ook zijn vrouw is van de generatie 2018.”

 

Importbruiden

De zegsman vervolgt: “Ook de suggestie dat wij allemaal een relatie zouden aangaan met een buurtgenoot, klopt niet met de werkelijkheid. De jonge knul uit 2018 waarover ik u zojuist vertelde heeft zich weliswaar gevestigd binnen Barlo, op 900 meter van zijn ouderlijk huis, maar zijn vrouw komt helemaal uit de omgeving van Venlo, ruim 66 kilometer van hier. Waarmee ik maar wil zeggen: wij trouwen beslist niet allemaal binnen ons buurtschap. Het komt vaker voor dat jongemannen een importbruid uit andere provincies verkiezen. Daar moesten wij in het begin ook wel aan wennen, maar we zien inmiddels in dat dit hoort bij deze tijden van provincialisering.”

 

Familierelaties

De woordvoerder benadrukt verder dat de in het blog genoemde relatie tussen een moeder en zoon, zoals in Dale aan het licht kwam, tot de uitzonderingen behoort. Vroeger kwam dat nog wel eens voor, maar er zijn talloze voorbeelden van uitwisselingen tussen families. “Neem bijvoorbeeld de zoon van de familie M., geboren in 2011 in een buitenwijk van Barlo. Hij is het toonbeeld van huwelijkstrouw. Na het uitvliegen vestigde hij zich downtown, in Barlo-City, waar hij nu al weer jarenlang een gelukkig familieleven leidt binnen een stabiele gezinssituatie. De heren Snor en Pet weten dat – ze troffen hem afgelopen februari nog aan – maar daarover lees je niets in de blogs.”  

Tot slot merkt de woordvoerder op dat hij de berichtgeving in het gewraakte blog zeker niet als nepnieuws wil afdoen. De feiten worden niet ontkend. Maar het is volgens hem belangrijk om niet alleen te focussen op de negatieve berichten uit de steenuilensamenleving en het signaal af te geven dat er ook heel veel goed gaat.  

 

Naschrift van de redactie: de feiten zoals genoemd door de woordvoerder van de steenuilenbuurtvereniging Barlo-Dale zijn door de redactie gefactcheckt, waaruit blijkt dat deze bevestigd worden door de resultaten van de februaricontroleronde 2020.


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs