Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
smienten op de ouderkerkerplas

Door Frank van Groen
vwg Amsterdam

Wat een nacht...

Frank van Groen | zaterdag 18 maart 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 140x

Je hebt nachtbrakers onder mensen, maar ook onder vogels. Zo blijkt ’s nachts voor de boerenlandvogelcam van alles te zien en te horen; eenden, steltjes, koeten en een gans. In het donker kan je ook eten, en regenwormen zijn ’s nachts actiever dan overdag.

Wadvogels

Bekend zijn natuurlijk de enorme zwermen steltlopers die bij vloed op hun hoogwatervluchtplaatsen verblijven om bij eb op wadplaten voedsel te zoeken. Zo vetten ze op voor een soms duizenden kilometers lange vlucht naar broed- of overwinteringsgebieden. Er moet hoe dan ook gegeten worden als de gelegenheid zich voordoet, dus als het s’ nachts eb is ook dan.

Eenden

De meeste mensen slapen ’s nachts, net als rovers als havik, slechtvalk en ook menselijke jagers. Eenden weten dat, en slapen vaak overdag en foerageren ’s nachts, onder meer op boerenland. Zo dobberen op de Ouderkerkerplas bij Amsterdam in de winter tienduizenden smienten. Als het donker wordt zoeken ze de sappige weilanden verder zuidelijk op, om lekker te eten bij de boer. Ook duikeenden foerageren vaak s’ nachts, om overdag schijnbaar rustig slapend door te brengen in een luwe hoek van een plas. Inwendig zijn ze dan hard aan het werk om de opgeslokte schelpdieren te verteren.

Voor de cam

Nu het voorjaar op uitbarsten staat moeten ook boerenlandvogels aan de bak, eten als het kan. Er moeten binnenkort immers eieren gelegd worden. Voor de cam was het afgelopen nacht een drukte van belang, zo zien en horen we in het filmpje een nacht in de polder van alles. Koeten scharrelen door de plas. Smienten fluiten. We horen de baltsroep van een kieft. Een koppel krakeenden waggelt voorbij, man herkenbaar aan het zwarte kontje, beide geslachten aan het suikerklontje. Even later verschijnen er koppels grazende smienten. We horen een tepietende scholekster, een grauwe gans loopt behoedzaam van rechts naar links. Tureluurs rennen al baltsend door het land, in de verte roept een grutto. En waren die grote joekels die van links naar rechts door het beeld renden op 1:15 geen wulpen? Voor ons dagdieren is dit een andere wereld.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs