Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Vroegtijdig einde

Wim van Nee, STORK | zaterdag 14 mei 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 311x

Vorige week nog schreef ik dat twee overgebleven jongen op het nest goede kansen hebben. Maar evenals het vorige seizoen hebben de jongen op het nest in Gennep het niet gehaald.

Timing

Natuurlijk rijst de vraag wat er aan de hand is. Op dit moment is dat moeilijk te zeggen, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen meespelen. Het is al wekenlang droog. En droogte heeft invloed op het voedselaanbod. Vooral bij kleine jongen komt het er erg op aan wat ze krijgen. Ze hebben een gevarieerd menu nodig. Timing is het sleutelwoord: Is het juiste voedsel op het juiste moment aanwezig?

Toch voeden

Als er te weinig klein voedsel is te vinden, gaan de oudervogels toch hun jongen voeden. Daarbij komen ook minder voedzame happen mee. Dat kunnen prooien zijn die voor een oudere vogel prima te verwerken zijn, maar voor de kleintjes te groot van omvang. Het gevolg is dat de kleinen toch niets binnen krijgen.
Het voedsel kan ook vermengd raken met allerlei onverteerbare dingen. Plastic afval, elastiek en rubbers zijn berucht.  Maar ook touw, vissnoer en zelfs aanhangend hooi, zand en steentjes kunnen een probleem vormen.

Onverteerbaar

Alles wat onverteerbaar is, moet worden uitgebraakt. En daar kan het goed fout mee gaan. Om de braakballen op te kunnen geven, moeten ze niet te groot zijn. Door vervuiling klonteren de braakballen soms samen tot enorme klompen. Of ze rijgen aan elkaar door hooi en andere lange materie. De jongen krijgen het niet meer voor elkaar om zulke braakballen kwijt te raken. De spierkracht is nog niet zo groot en ze hebben nog een nadeel. Als volwassen ooievaars braakballen opbraken, dan laten ze de zwaartekracht een handje helpen. Ze staan hoog op de poten en laten de kop en hals goed naar beneden hangen. De antiperistaltische beweging en de zwaartekracht werken prima samen. Dit is voor de kleintjes die nog niet hoog op de pootjes kunnen staan, niet weggelegd. We hebben gezien hoe het laatste jong eindeloos probeerde iets op te braken, waarschijnlijk zo’n onmogelijke braakbal.

Niet slecht

Toch gaat het niet slecht met de ooievaar in het algemeen. De populatie in Nederland groeit en dat staat niet op zichzelf. In heel West-Europa zit de ooievaar sterk in de lift. In de periode van 2004-2014 is de westelijk trekkende populatie toegenomen met 31 % en de oostelijke populatie met 8 % (gebaseerd op informatie uit 30 landen). Nieuwkomers zijn Zweden en Groot-Brittannië. In beide landen is de ooievaar ook geherintroduceerd.  De enige landen met achteruitgang zijn Denemarken en Polen. In Denemarken is de populatie heel klein, terwijl Polen juist het bolwerk is van de ooievaar.

In ons eigen land dus ook flinke groei. De meeste nesten zijn inmiddels in bomen te vinden en hier en daar ontstaan zelfs problemen met ooievaarsnesten op ongelukkige plekken. En zo heeft succes ook een keerzijde.
Lees meer op de website van STORK: Meer dan voldoende ...

In Gennep is het voor dit seizoen voorbij. Verder in het land zijn veel nesten waarop het nog wel goed gaat. Dit is een schrale troost, maar hopelijk hebben jullie tijd om er af en toe op uit te gaan. Er zijn vast bewoonde nesten in de buurt.

Tenslotte wens ik jullie allemaal een mooie zomer toe!
En wie weet tot in 2023.

Wim van Nee
STORK


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs