Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Volkstelling

Pascal Stroeken, STONE | donderdag 28 februari 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1070x

Een veel gestelde vraag: hoeveel steenuilen zijn er in Nederland? Gelukkig weten we daar dankzij periodieke 'volkstellingen' van de vogelstand een redelijk nauwkeurig antwoord op te geven.
Houston, Minnesota. Hometown van het jaarlijkse International Festival of Owls dat aanstaand weekend plaatsvindt (bron Google Streetview)

Burgerlijke stand

Nederlanders zijn kampioen (denk ik) in het punctueel bijhouden van statistieken. Zo weten we dankzij een goed functionerende burgerlijke stand heel nauwkeurig hoeveel mensen ons land telt. Het CBS heeft zelfs een heuse online Bevolkingsteller, die doortelt terwijl je kijkt. Op dit moment zijn er precies 17.298.156 inwoners. Nou ja, als u dit leest zijn het er waarschijnlijk al wat meer, want de bevolking groeit met ongeveer 255 personen per dag.

 

Tellen

Voor vogels bestaat er geen online Vogelteller. Wel zijn er heel veel vogeltellers (en ook het aantal vogeltellers wordt natuurlijk geteld*). Tellers, die voor dag en dauw op pad gaan om bijvoorbeeld roepende steenuilen en lepelaarkolonies in kaart te brengen.

Vogels tellen in Nederland doet eigenlijk nog het meest denken aan de volkstellingen die eens in de 10 jaar in de Verenigde Staten worden gehouden. Bij ontbreken van een accurate burgerlijke stand gaan tellers daar stad en land af om alle inwoners te tellen. Het resultaat komt u vast bekend voor: die intrigerende plaatsnaamborden, waarop al sinds de tijd van het Wilde Westen de bevolkingsomvang ("POP.", van population) van elk stadje is vermeld. De borden worden na elke volktstelling geactualiseerd; een soort van lokale bevolkingsteller dus.

 

Vogelatlas 2018

De uitslagen van onze vogeltellingen worden (helaas!) niet vermeld op de onvermijdelijke informatieborden die steevast bij de ingangen van natuurgebieden staan. Wel kennen wij zogeheten vogelatlassen, fraaie boekwerken uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland.

In november 2018 verscheen de nieuwste Vogelatlas van alle Nederlandse broed- én wintervogels. Een aanrader. Natuurlijk bladert u als eerste naar bladzijde 346. Wie het boek van 3,7 kg te zware kost vindt, kan altijd nog terecht op de website vogelatlas.nl, waarop alle verspreidingskaartjes zijn te vinden.

 

Aantal steenuilen

En nu het antwoord op de vraag waarmee mijn blog begon: hoeveel steenuilen zijn er in Nederland?

Te beginnen met het aantal broedvogels, dat altijd wordt uitgedrukt in het aantal broedparen. In ons land komt de schatting op basis van tellingen op 7.500 tot 8.500 steenuilbroedparen. Dat zijn dus 15.000 tot 17.000 volwassen steenuilen.

Boeiend is ook het aantal steenuilen dat Nederland in de winter telt. De atlas vermeldt 20.000 tot 35.000. Hoe komt men aan die schatting? Rekent u maar even mee.

Steenuilen zijn standvogels, dus alle broedparen blijven hier en er komen geen buitenlandse uilen overwinteren. Bij de lage schatting van de winterpopulatie (20.000) zijn dat de 15.000 broedvogels (7.500 paar) plus gemiddeld 0,7 jong per broedpaar dat de kwetsbare periode na het uitvliegen heeft overleefd. Dat lijkt een redelijk juiste schatting.

Bij de hoge schatting van 35.000 steenuilen zijn dat de 17.000 broedvogels (8.500 paar) plus gemiddeld ruim 2 jongen per broedpaar die de winter hebben gehaald. Dat is wel wat hoog ingeschat. De waarheid zal zoals wel vaker ergens in het midden liggen.

 

Ondanks al het telwerk blijven het schattingen, maar als iemand u voortaan vraagt hoeveel steenuilen er in ons land zijn, weet u nu (ongeveer) het juiste antwoord!

 

*o ja, Nederland telt zo'n 9.000 vogeltellers (bron Sovon)

 

Foto header: André Eijkenaar

Aantal broedparen per 5x5 km hok, Vogelatlas.nl

STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs