Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Vliegverkeer

Wim van Nee, STORK | zondag 28 juni 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 792x

Het ringseizoen loopt op z’n eind. Eerder dan andere jaren. De ooievaars waren vroeg dit jaar. De jongen die vóór Koningsdag geboren zijn, hebben het makkelijker gehad dan hun jongere soortgenoten die in mei ter wereld kwamen.

Toen de droogte toesloeg, waren de oudsten in het voordeel. Zij konden al grotere prooien aan en wat die prooien precies waren, luisterde al minder nauw. Voor de latere jongen lag het gevoeliger. Zij waren afhankelijk van een grote variatie aan klein dierlijk voedsel en daar kwam de klad in met de droogte. 

Toename vliegverkeer

Ondanks de corona maatregelen en het stikstofbeleid, zal het vliegverkeer de komende weken flink toenemen boven Nederland. De jongen van de vroegste broedgevallen hebben hun eerste verkennende vluchten gemaakt in de omgeving van het ouderlijk nest. Ze hebben hun eerste bad genomen, hun eerste (nood)landingen gemaakt, hun eerste wormen zelf gevonden, hun eerste ontmoetingen gehad met leeftijdsgenoten en hun eerste kennismakingen gehad met menselijk gedoe. 

Voor ons Gennepse trio komt het moment van uitvliegen nu ook heel dichtbij. Jongen vliegen uit in hun tiende levensweek, dus in de komende week is het zover.  Voor de oudervogels is het haast niet meer te doen om hun jongen overdadig te voeren. De jongen zijn op rantsoen. Hun gewicht is daardoor de laatste weken weer iets afgenomen, waardoor uitvliegen juist iets gemakkelijker is geworden. 

Overgewicht

Overgewicht komt ook voor. Wanneer jongen op het nest door overmatig bijvoeren te veel verwend worden, blijven ze te zwaar. Dat staat uitvliegen in de weg. Zo zijn er jaarlijks wel meldingen van ooievaars die maar niet willen uitvliegen. Of die wel uitvliegen, maar direct ongelukkig terecht komen … U begrijpt mijn boodschap.

Kijk de komende weken wat vaker omhoog. Misschien ziet u ze vliegen, jonge en volwassen ooievaars. Let ook op het verschil. De zwarte veren van de jongen zijn nog niet zo uitontwikkeld als die van de volwassen vogels. Daardoor zijn de vleugels van de jongen wat ranker en spitser.

 

Wim van Nee
STORK

Vliegbeeld van een jonge (links) en een volwassen ooievaar

STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs