Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Spannende dagen

Frank van Groen | zondag 28 mei 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 134x

Om het aanstaande uitkomen van de scholekstereieren van dichtbij mee te maken is op 25 mei weer ingezoomd op ons scholeksternest. Het kievitsnest, dat rechts in beeld te zien was, kan even wachten, daarvan is de uitkomstdatum op z’n vroegst 5 juni voorzien.

Dat inzoomen kan dankzij de mobiele camera-unit. Nadeel is dat we minder  van de omgeving van het nest mee krijgen. Veel boerenlandvogels hebben nu jongen. Er breken een paar spannende dagen aan, want ook onze scholeksters zijn bijna zover. Op het moment van schrijven zit scholekster nog stevig te broeden.

Intussen bij de dakbroeders

Het nest  van het stel dak-broedende schollies dat we bij beleef-de-lente volgen is afgelopen dinsdag uitgekomen. De drie kuikentjes stalen al gauw de harten van velen. Drie kuikens groot brengen in een jaar lukt maar weinig scholeksterstellen. Een ook dit stel slaagt daar niet in. Een buizerd had de scholeksters al gauw door en pakte op woensdag en zaterdag een kuiken. Laten we hopen dat de ouders hun derde kuiken wel groot kunnen brengen. Dakbroeders hebben het voordeel dat ze minder last hebben van grondpredatoren, maar vliegende predatoren is een ander verhaal. Waarschijnlijk werken de schutkleuren van de kuikens minder op een dak dan in het vrije veld.

Burengerucht

Rond het nest van onze scholeksters lopen hele hordes ganzen en het licht agressief overkomende geblaf van tureluurs rond de plasdras is niet van de lucht. Met dit irritante getuut waarschuwen de ouders hun kuikens voor gevaar en hopen tegelijkertijd de indringer tureluurs te maken en te laten aftaaien.

Ook in het filmpje Nog even broeden van gisteren is dat getuut duidelijk te horen. We zien een wat onrustige scholekster, een wisseling van de wacht, de dagelijkse ganzenparade, horen alarm van de tureluur (getuut) en zien meteen daarop wegrennende ganzen. Ook scholekster verlaat voor de zekerheid het nest. “Better safe than sorry”. Even later waggelt man slobeend door het beeld en gaat onze scholekster weer op het nest zitten. Het getuut houdt aan. Welk gevaar dreigt er dan? Je ziet het onze scholekster denken. Al die onrust, toch maar weer van het nest. Op het eind van het filmpje komt de bruine tureluur van rechts aanrennen om meteen weer terug te rennen. Wat een zenuwelijers.

Relatief succesvolle tureluur

Tureluurkuikens houden zich graag op langs slootkanten, natte greppels en ook rond een plasdras, zie de leadfoto van een volwassen tureluur hierboven. Daar zijn ze wat veiliger voor maaimachines dan jonge kieviten en grutto’s die vaker midden op graslandpercelen verblijven. Hoewel ook tureluurs afnemen in aantal, en de soort daarom op de Rode Lijst staat, doen ze het de afgelopen decennia mogelijk daarom beter dan kievit, grutto en zeker ook scholekster. Tussen 1990 en pakweg 2005 was de tureluurstand min of meer stabiel. Kievit en grutto waren toen al 30% afgenomen, en de scholeksterstand was al gehalveerd, onder meer door problemen met voedsel in de winter. Vanaf 2005 nemen alle vier deze echte boerenlandsteltjes gestaag in aantal af.

Hoe nu verder?

Het kan niet lang meer duren tot de eieren van onze scholeksters uitkomen, als ze tenminste bevrucht zijn, maar dat is wel de normale gang van zaken. Volgens de berekeningen zou het tussen 28 en 31 mei zover moeten zijn. Misschien dus later vandaag al. Om daar achter te komen zullen we moeten blijven kijken.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs