Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Slagveld

Wim van Nee, STORK | zaterdag 8 mei 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 515x

Ik zag ze weer lopen afgelopen week, achter een tractor aan. Drie ooievaars die constant naar beneden kijken en bij iedere stap een hap nemen. Elke hap is raak. De prooien zijn zo klein dat niet te herkennen is wat ze oprapen.

Oprapen

Ik gebruik bewust het woord oprapen, want dat is wat de ooievaars doen. Ze pakken het kleine dierlijke leven, dat door het bewerken van de grond naar boven is gewerkt. Ze jagen niet, ze verzamelen. En al die kleine prooien maken één grote. Op het nest wordt dit belangrijke eten als een prutje uitgebraakt. De jongen vallen erop aan. Er is genoeg, maar haantje de voorste eet het meeste. Het recht van de sterkste in volle gang.
De ooievaars op de akker zijn niet alleen. Een grote groep gele kwikstaarten heeft de tractor ook ontdekt en ook zij doen zich tegoed aan wat er aan voedsel tevoorschijn is gekomen. Zo’n groot maatverschil tussen ooievaar en gele kwikstaart, maar wat ze zoeken is hetzelfde. Ze zijn beide predator.

Hapklaar

In Gennep is het gezin compleet. Maar zijn het er vier of vijf? Dat is niet helemaal duidelijk. Voor de ooievaars met kleine jongen is klein voedsel nu essentieel. Dit voedsel past precies in de kleine snavels van de jongen op het nest. Het bestaat hoofdzakelijk uit regenwormen, aangevuld met allerlei insecten. Een mol, dat gaat niet werken voor de kleintjes en een muis ook nog even niet.

Predatie

Dieren die andere dieren eten worden predatoren genoemd. De natuur zit er vol mee. De ooievaar is er ook één. Hij eet immers dierlijk voedsel, net als de gele kwikstaart, vos, kruisspin, boerenzwaluw, roodborstje, …
Predatoren zijn in de natuur van levensbelang. Overal vangen dieren elkaar en eten elkaar op. Dat maakt de natuur een enorm slagveld, maar zonder dit slagveld kan het niet. 

Onderzoek

Een ooievaar die door het weiland loopt, is niet op zoek naar weidevogelkuikens. Dit sluit natuurlijk niet uit, dat hij een keer een jonge weidevogel vindt en pakt. Op eentonige grote weilanden of akkers zonder vluchtmogelijkheden voor de jonge weidevogels, zou dit kunnen gebeuren. De ooievaar is echter niet de toppredator waarvoor hij vaak wordt aangezien.

Onderzoek naar predatie bij weidevogels laat zien, dat de grootste verantwoordelijken vossen, marterachtigen, buizerds, blauwe reigers en zwarte kraaien zijn.
En vergeet Miepie niet, die overdag zo gezellig ligt te spinnen in het zonnetje. Wat doet ze ‘s nachts?

 

Wim van Nee
STORK

 

Lees ook:

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Predatie bij weidevogels

Gele kwikstaart

STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs