Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Regenboog

Wim van Nee, STORK | zondag 10 mei 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 775x

Vereenvoudigen, wat kan dat verhelderend zijn. De wereld in twee helften verdelen

Vroeger al. Als  jochie was je bijvoorbeeld voor Ajax. Automatisch was je dan tegen Feijenoord. Of andersom natuurlijk. Hield je van muziek van The Rolling Stones, dan had je geen elpees van The Beatles in huis. Had je een Puch, dan was Tomos waardeloos.
Ik zal u niet verder vermoeien met de jaren ‘60 en ‘70.
Later besef je dat de wereld genuanceerder in elkaar zit. Je kunt prima de muziek van zowel The Beatles als van The Stones waarderen. Je kunt houden van patat én van pizza, van groen én van blauw.

Toeschouwer

Een bruggetje naar de ooievaars. Op het nest gebeurde afgelopen week wat er ieder jaar gebeurt: De zwakste jongen zijn afgevallen. In de eerdere BdL-jaren leidde dat wel eens tot de vraag of er niet ingegrepen kon worden. Maar de natuur kan het prima zelf regelen, via de webcam zijn wij slechts toeschouwer. 

Ooievaars en weidevogels

Links en rechts verschijnen er in de media weer berichten over de problemen waar weidevogels mee te maken hebben. Die problemen zijn groot en complex.  Maar door het probleem te vereenvoudigen, wordt zomaar de ooievaar als deel van het probleem aangewezen. De ooievaar loopt immers in hetzelfde weiland, waar ook weidevogels leven. En het aantal ooievaars is toegenomen. Eén en één is twee. Dan móet de ooievaar toch wel de oorzaak zijn? …

Maar nee, de ooievaar is niet de vermeende alles verslindende predator. Onderzoek naar predatie van weidevogels heeft dat aangetoond. Weidevogels hebben te maken met problemen van een totaal andere orde. Toenemende verstedelijking, industrialisatie, schaalvergroting in de landbouw, aanleg van wegen en fietspaden dwars door weidevogelgebieden, ... om maar een paar voorbeelden te noemen. Voor weidevogels blijft er steeds minder geschikt leefgebied over. En dan hebben we het nog niets eens gehad over de invloed van de klimaatverandering, intensieve jacht op de trekroutes, groeiende wereldbevolking.
Over groot en complex gesproken.

Blauw of groen? Doe mij maar een regenboog. 
Ooievaars of weidevogels? Ooievaars én weidevogels.


Wim van Nee
STORK


Onderzoeksrapport Predatie bij weidevogels (Sovon, Alterra 2005)

Onderzoeksrapport Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel (Altenburg @ Wymenga Ecologisch Onderzoek 2017)

 

Scholekster broedend op grote akker zonder enige beschutting. (foto Wim)

STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs