Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Paaseieren?

Wim van Nee, STORK | zaterdag 30 maart 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 68x

Het voorjaar is voluit begonnen. De rietganzen zijn vertrokken en ’s morgens vroeg trakteren de vogels ons op een prachtig voorjaarsconcert. Je hoort overal het eenvoudige zomerse liedje van de tjiftjaf en ’s avonds klinkt het genoeglijke knorren van de bruine kikkers.
Tjiftjaf

Warm welkom?

Ooievaars zijn terug uit de overwinteringsgebieden. Het meest ervaren zijn zij die de reis al vaker hebben ondernomen. Feilloos zijn ze teruggekeerd op hun bekende nest. Indringers worden vakkundig verjaagd. Voor de jongere ooievaars is het spannender. Ze moeten voor het eerst op zoek naar een eigen nestplek.

Toch is niet iedereen blij met de terugkeer. Ooievaars zijn nu eenmaal cultuurvolgers. Ze zoeken de nabijheid van menselijke activiteiten op en bouwen soms nesten op plekken die niet heel handig zijn. Tenminste, vanuit menselijke optiek. Voor de ooievaars is het alleen maar praktisch, zo’n platte schoorsteen of spoorwegportaal.

Nijetrijne

Een verandering op een nest is zo gebeurd, een andere partner is zo geregeld. Als je niet op de ringen let, dan heb je het misschien niet eens in de gaten. Het nest blijft de belangrijkste verbindende schakel in een ooievaarshuwelijk en ooievaars wisselen vaak gemakkelijker van partner dan van nest.
Op het nest is weer genoeg te beleven. Er wordt af en aan gevlogen met bouwmateriaal, er wordt geklepperd en gepaard. Het gedoe met andere ooievaars is iets op de achtergrond geraakt.
Op meerdere plekken in het land zijn de eieren gelegd en wordt gebroed. De broedtijd is echt begonnen, alleen nog even niet in Nijetrijne. Dat kan te maken hebben met het nieuwe vrouwtje.
Maar wie weet: Paaseieren? Of worden het eigenlijk toch ma's eieren? 

Winter

In de winter waren er ook ooievaars in ons land. De Wintertelling heeft weer mooie informatie opgeleverd.
Voor het vijfde jaar op rij ligt het aantal getelde overwinterende ooievaars rond de 1000. Er wordt wel gezegd, dat er in de winter steeds meer ooievaars in Nederland zouden blijven, maar dat is dus niet het geval. Het stabiliseert, terwijl het aantal broedparen de afgelopen vijf jaar juist wel is toegenomen. En dat levert de mooie conclusie op, dat er steeds meer ooievaars op trek gaan.

Wil je meer lezen over de Wintertelling, ga dan naar de website van Stork, www.ooievaars.eu 

 

Wim van Nee
Stork


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs