Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Gedekte tafel zeearend door Merel Zweemer

Door Merel Zweemer

Mooi uitzicht

Merel Zweemer | donderdag 25 maart 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 556x

We weten dat de zeearenden nu broeden op minimaal één ei, maar mogelijk op twee eieren. Dat broeden neemt de vrouw voor het grootste deel voor haar rekening. De man zorgt voor voldoende voedsel voor zijn partner.

Taakverdeling broeden

We weten dat de zeearenden nu broeden op minimaal één ei, maar mogelijk op twee eieren. Dat broeden neemt de vrouw voor het grootste deel voor haar rekening. De man zorgt voor voldoende voedsel voor zijn partner. Alleen, wanneer hij dan een prooi aanbrengt, staat de vrouw op, neemt de prooi over en vliegt weg. Het is de bedoeling dat de man het broeden dan overneemt. Zoals Meino in zijn blog al duidelijk maakte, is de zeearend man daar niet zo blij mee. Na een poosje begint hij duidelijk zijn ongenoegen te uiten.

Nu weten we uit de literatuur dat de verhouding waarin de man meehelpt met broeden, verschilt per paar. Gemiddeld broedt een zeearend man ongeveer 40% van de tijd en neemt de vrouw de andere 60% voor haar rekening. Maar tot nu toe haalt onze zeearend man dat van geen kanten! Daarom zou het ontzettend interessant zijn om te weten wanneer welke zeearend aan het broeden is en wanneer er gewisseld wordt met de partner. Die informatie kunnen we niet verzamelen zonder jullie hulp! Dus hierbij een oproep, om, als je dat waarneemt, via de onderzoeksheet informatie over wisselingen van man en vrouw op het zeearend nest aan te geven. Zodat we voor deze zeearenden een indicatie krijgen van hoe de verhouding qua broeden nou echt is.

Mooi uitzicht op prooi

De zeearenden zitten hoog op hun nest en kijken neer op alles wat er onder hun beweegt en gebeurt. Wat zouden ze allemaal zien? In elk geval (bijna) geen mensen. Niet alleen is het verboden gebied, maar het is voor mensen ook nog eens erg lastig om er te komen. Of je zakt diep weg in veen en water, of het is te ondiep voor boten. Natuurlijk kunnen zeearenden goed zien, dus in de verte zullen ze wel menselijke activiteit kunnen waarnemen. Maar of ze daar oog voor hebben?

De plasdras vlakbij hun nestboom loopt langzaam leeg. It Fryske Gea is al enkele weken bezig om het water eraf te pompen. Daardoor komen er slikrandjes beschikbaar waarlangs insecten gezocht kunnen worden. Dat heeft een sterke aantrekkingskracht op allerlei vogels. Steltlopers zoals grutto, kievit, goudplevier, kleine plevier, en zeldzamere gasten zoals bontbekplevier en drieteenstrandloper zoeken voedsel op dit soort slikranden. Maar ook zangvogels, zoals witte en, zodra ze terug zijn uit Afrika, de gele kwikstaart komen erop af.

Dat zijn natuurlijk maar kleine vogels. Er zitten ook veel eenden. Sommige soorten, zoals smient en tafeleend, zullen nog wegtrekken en tref je er in de zomer nauwelijks nog aan. Maar slobeend, kuifeend en wilde eend blijven gewoon hangen. Die zoeken straks een plekje om te broeden. Net als sommige kol-, brand- en grauwe ganzen. En dat is mooi, want onze zeearenden lusten wel eend en hebben geregeld ook gans op het menu staan.

Ooievaar zonder bril

Op dinsdagochtend was er ineens een ooievaar te zien die op het nest leek te willen landen. Nieuwsgierigheid? Dat kan, maar het is ook best mogelijk dat deze vogel van plan was om een ongebruikt nest te kapen. Ooievaars kunnen prima zelf een nest bouwen, maar vinden het ook niet erg om te bouwen aan een reeds bestaand nest. Maar de vogel had duidelijk niet door dat het een bewoond roofvogelnest was, want nadat de zeearend even kop en vleugel ophief, ging de ooievaar er gauw vandoor.

Zeearend houdt de wacht bij het nest door Merel Zweemer

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs