Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Koekoek

Wim van Nee, STORK | zaterdag 18 mei 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 118x

Nauwelijks hoorbaar valt het van het nest af in het gras. Een lege dop, de verpakking van een cadeautje dat zichzelf heeft uitgepakt.

Weer heeft zo'n klein en hulpeloos lijkend kuiken het voor elkaar gekregen om uit te breken. De dop is mooi rond opengepikt, als teken dat het kuiken het ook echt zelf heeft gedaan. Geen gehakte gaten erin, veroorzaakt door een ei-liefhebber die het ook om de inhoud zou gaan.

Iets vreemds

Maar er is iets vreemds aan de hand op het nest in Nijetrijne.
Omdat het broeden begint vanaf het tweede ei, komen de eerste twee eieren min of meer gelijktijdig uit. We hebben dat al jaren achtereen kunnen zien, eerst op het BdL-nest in Gennep en vorig jaar in Nijetrijne. Dit jaar blijkt het niet zo te lopen. Er is één ei uit, maar de andere is na een dag nog steeds dicht. Er moet iets mee aan de hand zijn. Misschien onbevrucht, of een probleem met het kuiken. Maar het goede nieuws is het uitkomen van het derde en het vierde ei vanmorgen! 

Koekoek

Al dagen kun je de koekoek zijn eigen naam horen roepen, als een vrolijk ‘welkom’ voor de jonge ooievaars. Ooievaarsouders krijgen het druk met de opvoeding, maar voor de koekoek ligt dat anders. Ze hebben geen nest, maar wel legdrang. Ze gaan hun ei ooievaren. Dat is een mooi werkwoord en het betekent: Ze gaan hun ei te vondeling leggen, in het nest van een nietsvermoedende veel kleinere zangvogel. Die zal het uitbroeden en de opvoeding voor zijn rekening nemen, alsof het een eigen jong is. De koekoek-ouders hoeven zich niet druk te maken om de opvoeding van hun eigen kroost.

(1+5):2=3

In tegenstelling tot de koekoek ooievaren ooievaars zelf niet, ze leggen hun eigen eieren of jongen niet te vondeling. Maar ze kúnnen wel worden geooievaard.
Dat brengt ons terug naar de beginjaren van het ooievaarsproject, de jaren ‘70. De basispopulatie die in gevangenschap werd gehouden, was klein. Er moesten voldoende vogels worden gefokt om uit te kunnen zetten in de natuur. Daarbij was ieder ei kostbaar en ieder jong nog meer. Wanneer een broedpaar slechts één ei had en een ander broedpaar vijf eieren van ongeveer dezelfde legdatum, dan konden eieren overgelegd worden, waardoor beide broedparen elk drie eieren gingen uitbroeden.  Ze accepteerden dit zonder bezwaar.

Maar als het nu niet om eieren gaat, maar om jongen?  In het verleden is ook dit weleens gedaan. Het gebeurde weloverwogen. De jongen moesten bijvoorbeeld ongeveer van gelijke leeftijd zijn en een nest met één jong moest niet worden uitgebreid naar vier. Zo zijn ooievaarskuikens in het verleden succesvol geooievaard.

Tweede helft 

In Nederland komen de meeste eieren uit in de periode van half april tot half mei. De meeste eieren zijn dus gedopt. Het rustige broeden is gedaan, een drukke tijd is aangebroken. We gaan met drie kuikens de tweede helft in.


Wim van Nee
Stork

Koekoek

STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs