Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

In de ban van de ring...

Wim van Nee, STORK | vrijdag 7 juni 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 950x

Dat moeten ringers wel zijn, toch? Die willen toch graag alle vogels ringen? Nee, mis. Ringers willen vogelonderzoek mogelijk maken .

Dat kan gaan over onderzoek naar trekgedrag, overleving, reproductie of spreiding over het land. Of over de ontwikkeling van een populatie over een langere termijn of veranderingen in trekgedrag. Zo heeft het ringen altijd een achterliggend doel.

Te pas en te onpas

Dat betekent ook dat er niet te pas en te onpas geringd wordt. Een deel van de jongen ringen, is genoeg om voldoende informatie te verzamelen over de hele populatie. Het  ringen gebeurt met de juiste spreiding en dekking over het land.
Bij de ooievaars wordt daar ruimschoots aan voldaan. Het is dus niet nodig en zelfs niet wenselijk om alles te ringen. Dan heb ik het nog niet eens over de inspanningen die een ringer moet verrichten en de kosten die hij of zij moet maken.
De jongen in Gennep doen wel mee aan het onderzoek. Het aantal broedparen in Brabant en Limburg is niet groot en we zijn heel benieuwd hoe de ontwikkeling van de populatie daar verloopt.

Genoeg

Een andere reactie die we wel eens horen: Weten jullie nu nog niet genoeg? Wordt het geen tijd om met het ringen te stoppen?
Nee, dat zeker niet. We weten dan misschien een heleboel over het verleden, we weten nog niets over de toekomst. Daar moeten we dus op anticiperen. Alleen dan kun je over een langere periode ontwikkelingen en veranderingen waarnemen. En aan de bel trekken, als er iets verontrustends gebeurt.

En de ringers? Die willen zeker niet alle vogels ringen, maar ze voeren het ringwerk wél graag uit, natuurlijk! Het is een voorrecht om het te mogen doen.
En mocht u in de komende weken getuige zijn van het ringen van ooievaars, dan maakt u van dat voorrecht een beetje mee.

 

Wim van Nee
STORK

 

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs