Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Huismus

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Een nest in de buurt?

Arda van der Lee, STORK | donderdag 20 april 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 146x

Vaak krijgen wij (van STORK) de vraag hoeveel ooievaars er in Nederland zijn. Een vraag die niet zo een, twee, drie te beantwoorden is. Want wij tellen samen met u wel de ooievaars in de winter, maar er is geen zomertelling.
hoogspanningsmast bij Lelystadfoto Arda van der Lee

Voor een schatting van het aantal ooievaars in het zomerseizoen gebruiken we het aantal bewoonde nesten. Dat aantal neemt de laatste jaren snel toe. Het zijn allang niet meer alleen nesten op een paal of een schoorsteen, maar ook nesten in bomen, kunstig bevestigd in de kruin of bovenop een gesnoeide (gekandelaberde) boom. En steeds meer worden er nesten gebouwd in hoogspanningsmasten, op portalen boven het spoor of op borden boven de snelwegen. Als er maar uitzicht en een vrije aanvliegroute is.

Telt u mee?

Als ooievaarliefhebber weet u vast of er één of meerdere nesten in uw buurt door ooievaars bewoond worden. En u houdt vast wel in de gaten of er gebroed wordt, of er jongen uitkomen en of er ook jongen uitvliegen. Het zou heel fijn zijn als u deze waarnemingen ook een paar maal per seizoen invoert, in het speciale programma Nestkaart.

Zo dragen uw waarnemingen bij aan het landelijke overzicht van het aantal broedparen en het broedsucces van de ooievaar. Op de website van STORK vindt u alle benodigde informatie over het invullen van dit programma. U maakt eerst een nestlocatie aan en vervolgens maakt u een jaarkaart aan voor dat nest. 

Wij zijn blij met uw gegevens.

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs