Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Dagelijks Nieuwe Updates Jonge Slechtvalken

Margot de Kam | maandag 10 juni 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1075x

De jonge slechtvalken kunnen alle drie vliegen. Zij vliegen sinds vrijdag 7 juni, maar kunnen nog niet allemaal voldoende hoogte maken om naar de kast of op dak te komen. We doen vanaf nu dagelijks verslag over hun voortgang.
jong op onderste ring

Liveblog van de eerste vliegweek is gesloten. 

Kijk voor verder verslag in volgend liveblog:

klik hier

U kunt de pagina steeds verversen voor live updates.

 

Vliegweek 1

De kast staat op de bovenste van 4 betonnen ringen die aan de toren zijn bevestigd. Die ringen zijn als het ware etages. De toren is 127 meter hoog. De jonge slechtvalken zullen uiteindelijk naar het hoogste punt of de kast willen vliegen.

 

Vrijdag 14 juni

Eén jong is bij de kast blijven slapen. Om 5:15 vertrok ze, maar er is vanmorgen vaker een jong teruggekomen bij de kast. Van het jong bij de kast hebben we geen ring kunnen lezen. Het is aannemelijk dat het steeds dezelfde, met ringnaam ESP, is. Regelmatig zagen we vliegen en horen we jongen lager bij de toren. Eind van de ochtend was er een jong op dak. Klik hier voor een screenshot gemaakt door chatter mama_Coriena.

Tussen de middag kwam de vrouw naar het rooster gevlogen. We hoorden de jongen luid schreeuwen, nog steeds vanaf een lagere ring. De valkman schoot over de valkvrouw heen in 1x de kast in ☺! Klik hier voor een screenshot. Hij is een geweldig vlieger. Zij vertrok. Hij bleef en maakte een kuiltje in het grind. Dit doet hij om binding met de kast te behouden. Daarna ging hij op rooster de omgeving zitten overzien. Hij kwam en ging vaker vanmiddag. We zagen ook kort de jongen laag vliegen en één hoog, en er kwam er één naar de ring van de kast, en bleef daar even zitten. Later werd er gevlogen te zien laag via roostercam. Eén jong kwam een paar keer terug en was te zien in de buurt van de kast.

Rond 19:30 was er weer aktiviteit. Een jong op de ring, veel geschreeuw, een jong op het hek op dak en toen, om 20:15 ESR!, de oudste van de 3 jonge slechtvalken was ook boven! Eindelijk, na een week, alle drie boven! Onze camerabestuurder zoomde mooi in. Klik hier voor een afbeelding.

 

Donderdag 13 juni

Vanmorgen vroeg zijn de jongen alleen te horen geweest via de webcams. De geluidsontvanger hangt achter de nestkast. Een spotter ter plekke meldde gisteren alle jongen gezien te hebben op de eerste, de onderste, en op de tweede ring. Hij zag ze ook vliegen. Eén jong had nog moeite met landen. We zullen geduld moeten hebben tot allen beter kunnen vliegen. 

Om 10:15 is de vrouw slechtvalk een kwartier op rooster komen zitten. We hoorden de jongen roepen in de verte en zagen de man snel en hoog overvliegen. 

Tussen de middag kwam de man slechtvalk naar de kast. Hij zat daar enkele minuten, toen jonge slechtvalk ESP naar hem toekwam. Zo'n jong komt dan behoorlijk dwingend om voedsel vragen. De man vertrok direct. Slechtvalk ESP bleef een tijdje in de kast met een restprooi spelen/oefenen met haar klauwen om het beet te pakken. Dan is ze nog drie kwartier op rooster geweest en stond vrolijk te flapperen met haar vleugels tot ze weer naar lager vloog. Klik hier voor een screenshot gemaakt door Marjo, één van de chatters.

's Middags kwam de man met de vrouw aanvliegen, de man kwam even op het rooster zitten. De vrouw vloog rond en we hoorden jongen roepen vanaf een lagere ring. Vlak daarna kwam over de ring waar de kast opstaat ineens slechtvalkjong ESS aanlopen! Zij was dus ook weer in staat om boven te komen. Na een half uur vloog zij mooi weg, richting camerastellage. Klik hier voor een screenshot gemaakt door chatter mama_Coriena.

Alleen het jong met de ring ESR hebben we nog niet boven gezien. Die zal nog op een lagere ring zijn.

Om 19:30 kwam de man naar het rooster. De jongen waren lager krijsend te horen. Hij bleef tot 21:30. Er kwam een jong even op dak. Daarna naar het rooster. Ze is daar gaan slapen. We hebben nog geen ring kunnen lezen. Tot onze verbazing kwam een ander jong haar om 22:00 vergezellen. Deze vertrok na een kwartier. Die zal lager overnachten, bij haar andere zus.

Dus we hebben zeker 2 jongen die naar de bovenste ring en zelfs naar dak kunnen vliegen. 1 jong slaapt bij de kast. 

 

Woensdag 12 juni

Slechtvalkjong ESP heeft in de kast geslapen. Zij werd om 4:30 wakker en ging uitgebreid in de regen staan met uitgespreide vleugels. Om 6:50 zag ze haar moeder met een prooi aan komen vliegen en vloog een ring lager, aan de achterkant. Aan het gedrag van Vrouw op dak te zien, iets later, zaten alle 3 de jongen daar.

Het was geen goed vliegweer overdag. We hebben de ouders een aantal maal wel in beeld gehad. Om 17:00 uur was de regen over en hoorden we de jongen. We konden ook horen dat ze vlogen. We zagen er twee via de roostercam vliegen.

Om 19:30 kwam de vrouw met een prooi, een duif, op het rooster. De man vloog achter haar aan de kast in. De jongen waren goed hoorbaar, lager op de toren. De vrouw vertrok spoedig met de duif en zal hem hebben afgegeven. Al snel waren de jongen weer stil.

De camerabestuurder van de Vogelwerkgroep heeft de ringen, -de etages zeg maar, nog afgezocht voor de nacht. We zagen geen van de slechtvalken meer in beeld. Ze zullen rusten op één van de ringen, net buiten cambereik. Morgen lijkt het weer en de thermiek beter te worden. 

 

Dinsdag 11 juni

Slechtvalk met ringnaam ESS, de jongste van het stel is vanmorgen ook naar de nestkast teruggekomen. Alleen haar oudste zus ESR is nog niet op de bovenste ring teruggeweest. Ze zijn niet altijd in beeld, ze rusten ook veel, en kunnen nu van ring naar ring vliegen, maar we kunnen ze elk moment op de webcams terug gaan zien.

Eind van de middag hebben we een jong op de nestkast-ring gezien, later één die heel mooi naar en van rooster vloog. Om 18:00 is een jong op dakrand geland! We hebben geen ring kunnen lezen.

We horen alle jongen regelmatig roepen en zien er soms 1 vliegen.

Slechtvalk ESP is in beeld en vliegt en landt al mooi.

Rond 20:00 is Slechtvalkjong ESP weer naar de kast gekomen.

Na een half uur vloog ze weer weg, maar ze kwam 22:00 thuis voor de nacht. De andere 2 zullen op lagere plekken overnachten.

 

Maandag 10 juni

Eind van de ochtend kwam de vrouw met een duif naar de kast. De jonge slechtvalk met ringnaam ESP kwam achter haar aangevlogen. Zij is de rest van de dag gebleven. Haar beide zussen zijn nog lager, we kunnen ze wel horen. ESP kreeg ondanks dat ze al een hele duif op had, in de avond nogmaals een duif geleverd. De ouders willen waarschijnlijk dat zij boven blijft tot haar zussen die hoogte ook halen. 

Ze maken makkelijker hoogte met hulp van de thermiek, dus het weer moet ook meezitten.

Als de jonge slechtvalken boven zijn, zal het vliegen op thermiek ook makkelijker gaan. Hoe hoger, deste beter de thermiek.

Tegen de nacht heeft de camerabestuurder weer ingezoomd naar de lagere ringen. Op de onderste ring en op de 2e ring zagen we een jonge slechtvalk! Ze zaten op de randen van die ringen, ongeveer precies onder waar de nestkast staat. Slechtvalkjong ESP sliep op het rooster van de nestkast.

 

Zondag 9 juni

Zijn we ter plekke gaan kijken waar de andere twee slechtvalkjongen, met de ringnamen ESR en ESS, verbleven en hoe het met ze ging. Beiden zaten op de onderste ring van de toren. Hun zus ESP, die al boven was geweest, zat ook daar.

VWG heeft de roostercam helemaal op de onderste, de 1e ring kunnen inzoomen om hen te vinden. En zo zoekt onze camerabestuurder de jongen steeds als het mogelijk is.

Eind van de ochtend vlogen twee van hen over het veld voor de toren, zagen wij ter plekke, en keerden terug naar de onderste ring van de toren.

In de middag zagen ze hun moeder met een duif naar het dak vliegen. Toen vlogen alle drie van de ring af rond de toren. Ze vliegen dan krijsend en elkaar speels tikkend. Het maken van hoogte kost nog moeite. Ze doen een paar rondjes om de toren maar alleen ESP kon naar de 2e ring komen om te landen. De anderen haalden het weer terug naar de 1e ring. Deze avond kwamen er geen jongen naar de nestkast terug.

 

Zaterdag 8 juni

Slechtvalkjong ESP, die de voorgaande dag teruggevlogen was, bleef bij de kast. Dat leek ook de bedoeling van de ouders, ze werd daar heel goed gevoed en zelfs gevoerd als een kuiken. Van spotters in het veld vernamen we dat 1 jong op de onderste ring van de toren was gezien. De andere jongen worden door de ouders goed in de gaten gehouden en krijgen ook voedsel gebracht.

 

Vrijdag 7 juni

Zijn alle drie de jonge slechtvalken gaan vliegen. ESP, de ringnaam van de middelste, was als eerste gaan vliegen en is zo sterk dat ze snel voldoende hoogte kon maken om terug te komen bij de nestkast. De kast staat op de bovenste van 4 betonnen ringen die aan de toren zijn bevestigd. Die ringen zijn als het ware etages. De toren is 127 meter hoog.

jong vliegt over veld voor de toren, foto: Margot de Kam

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Slechtvalk Alle Beleef de Lente blogs