Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Huismus

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Beschutting is erg belangrijk voor de huismus.

Door Merel Zweemer

Beschermde vogel

Merel Zweemer | maandag 24 juni 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 69x

Het is al eerder verteld in andere blogs, maar het gaat niet zo goed met de huismus. Daarom staat de soort op de rode lijst en is deze ook wettelijk beschermd. Maar wat houdt die bescherming in? Dat is wellicht een wat moeilijk onderwerp waarover ik jullie graag wat meer wil vertellen.
Een mannetje huismus bij zijn nestplek.

Rode lijst

Dit is een lijst met soorten die bedreigd worden in hun voortbestaan. De mate van bedreiging wordt duidelijk gemaakt door de statussen gevoelig, kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd en verdwenen. De huismus staat op gevoelig. Belangrijk om te weten is dat de rode lijst alleen een indicatorfunctie heeft. Er hangt geen bescherming aan de plaatsing op een rode lijst, daarvoor moet de soort zijn opgenomen in de Nederlandse of Europese natuurwetgeving.

Jaarrond beschermd nest

Gelukkig is de huismus opgenomen in de Nederlandse natuurwetgeving, tegenwoordig is dat de Omgevingswet. Het is wettelijk bepaald dat de huismus een jaarrond beschermd nest heeft, ook buiten het broedseizoen. De nesten mogen niet worden verwijderd, noch mag de nestlocatie ongeschikt worden gemaakt. Dat is zo bepaald, omdat huismussen erg plaatstrouw zijn en jaarlijks terugkomen naar dezelfde locatie waarbij ze heel afhankelijk zijn van de betreffende bebouwing en aanwezig groen. De huismus heeft vaak heel specifieke eisen aan de omgeving en daarom wordt zijn leefgebied dus beschermd.

Consequenties beschermde soort

Die bescherming heeft consequenties voor mensen. Bijvoorbeeld als er ergens gesloopt of gebouwd wordt. Dan moet de initiatiefnemer een ecologische scan laten uitvoeren, en dikwijls ook nader onderzoek om te bepalen of, en zo ja, hoeveel huismussen er nestelen. Werkzaamheden mogen doorgaans alleen buiten het broedseizoen plaatsvinden en als er ook beschermde soorten voorkomen, dan moeten er aanvullende maatregelen komen, zoals kasten ophangen en nieuwe struiken planten.

Huismus helpen

Er zitten dus nog wel wat regels aan de bescherming van de huismus. Als we dat niet zouden doen, is er een kans dat de huismus steeds zeldzamer wordt. De achteruitgang van de huismus hangt onder andere samen met de verduurzaming van woningen (kierdicht opleveren) en onze tuininrichting (steeds minder groen). Kijk eens naar jouw tuin, hoe groen is die? Misschien kun je wel een paar struiken aanplanten of een waterschaal aanbieden? Lees hier wat je allemaal kunt doen om de huismus een veilig thuis te bieden in jouw tuin!

Stofbaden kunnen nemen is erg belangrijk voor de huismus.

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Huismus Alle Beleef de Lente blogs