Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Ha lekker, haas

Jan Dagevos | Geplaatst op 22 juni 2022, 12:19 | Vind ik leuk | Bewaar dit filmpje | 423x

Het zeearendnest ligt midden in polder Laban. Dat is een zomerpolder, wat betekent dat die in de winter onder water staat. Eind februari hebben de beheerders het water laten zakken tot plasdras, zeer nat weiland met plasjes water er op. Uit hun wintergebieden terugkerende steltlopers (Grutto’s) of onderweg naar hun broedgebieden danwel overwinterende steltlopers (bijvoorbeeld Goudplevieren) kunnen er dan gaan fourageren om op te vetten. Vette wormen komen naar boven als het waterpeil zakt.

We hebben het landschap op de achtergrond van het nestcambeeld van de Zeearend zien veranderen van zeer nat naar droog en van kaal en nat naar ruim groen begroeid. De meeste weidevogels zijn nu klaargebroed. Op 19 juni zijn delen van de polder gemaaid. Elk te maaien stuk wordt eerst goed nagekeken op broedvogels. Er zijn hier en daar nog Gele kwikstaarten, Graspiepers, Veldleeuweriken en een late Wulp of Kievit die broeden dus worden er ook nog delen niet gemaaid zodat er voor hen voldoende insecten te vinden zijn.

Als er gemaaid is dan verandert het dieet van onze kuikens mee. Zagen we eerst de ouders met eenden en meerkoeten op het nest komen, later kwamen er ganzen- en eendenkuikens en paling op het menu. De laatste weken werd er regelmatig ook brasem, snoek en snoekbaars gebracht zoals Jonathans laatste clip liet zien. En Merel schreef er over gisteren, 21 juni.

Op de laaggemaaide stukken weiland kan er ineens weer wat anders gevangen worden: jonge Haas.


Deze filmtip is ingestuurd door Simone@Amsterdam en anderen


Bekijk meer filmpjes over

Zeearend Voeden & Eten Opvoeden Spelen & Oefenen Alle Beleef de Lente filmpjes