Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Plasdras met eenden door Jeroen Breidenbach.

Door Merel Zweemer

Zomerpolder Laban

Merel Zweemer | maandag 7 maart 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 583x

Bij de zeearenden is de camera natuurlijk prachtig op het nest gericht, maar tussen de boomtakken door kun je ook op de achtergrond zien hoe de zomerpolder Laban door het jaar heen verandert. Graag vertel ik jullie daar wat meer over.
Zomerpolder Laban door Siebe Swart.

Historisch gebruik

Meer dan 5000 jaar geleden vestigden de eerste mensen zich al in de omgeving van de Alde Feanen. Het gebied was toen echter nog veel groter en ondoordringbaarder dan nu. Het leven was dan ook een enorme uitdaging waar de mens het constant tegen grote natuurkracht op moest nemen. Meerdere malen verlieten mensen het gebied weer omdat het te nat werd. Pas vanaf de vroege Middeleeuwen vestigden zich boeren die vooral aan de randen van het moerasgebied woonden en delen van de Alde Feanen als hooiland gebruiken. Daaronder valt ook de zomerpolder Laban.

Vanaf de 15e eeuw wordt het gebied ontdekt voor de turfwinning. Over de eeuwen wordt dit gebruik steeds intensiever en dat is nog steeds zichtbaar aan de kaarsrechte sloten en greppels die je op kaarten wel kunt zien liggen. Nadat vanaf de 19e eeuw turfwinning achterhaald is geworden, ontdekken rietsnijders en vissers het gebied. Vanaf de 20e eeuw worden natuurbeschermers actief. In 1930 wordt It Fryske Gea opgericht en zij wordt langzaam maar zeker eigenaar van de drassige polders. In 2006 krijgt de Alde Feanen de status van Nationaal Park én een deel daarvan wordt Natura 2000-gebied: de omvang en de soortenrijkdom maken het natuurgebied ook in Europees opzicht bijzonder en waardevol.

Landschappelijk Laban

Wat is een zomerpolder eigenlijk? Dat is een polder die in de winter erg nat is, vaak staat de polder dan zelfs volledig onder water. In de zomer zijn ze drassig en zeer geschikt voor allerlei zeldzame soorten planten om er te groeien en vogels om er te broeden. De zomerpolder Laban is een zeldzaam relict en geeft een inkijkje in hoe vroeger een groot deel van de omgeving eruit zag: een bloemenzee, nat, rijk aan biodiversiteit.

Enorme plasdras

In de winter vormt zich een enorm grote plasdras met vele duizenden vogels. Dan vind je er onder andere goudplevieren en kieviten, maar ook verschillende soorten eenden, ganzen en meeuwen die allemaal naar de plasdras komen om eten te zoeken en te slapen. Dat is veilig, want de meeste roofdieren houden niet van natte poten en in een grote groep is er altijd wel eentje die het gevaar aan ziet komen. In deze tijd van het jaar laat It Fryske Gea langzaam weer het water van de polder afstromen. Dat kun je zien op de webcam want er zal steeds meer land zichtbaar zijn. De plasdras wordt nu ook aangevuld met de eerste weidevogels die al weer terug zijn en zich opmaken voor het broedseizoen. Denk aan de grutto, scholekster en tureluur. Maar ook veldleeuwerik en watersnip horen erbij.

Lees hier meer over het Nationaal park en hoe je dit gebied zelf kunt ontdekken.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs