Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Jonge zeearend in het Lauwersmeer, foto: Peter de Boer (Sovon) Romke

Door Romke Kleefstra
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Zeearend in de lift

Romke Kleefstra | donderdag 28 maart 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1053x

De zeearenden hebben zich alweer een aantal malen voor de webcam laten zien. Het aantal zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. In 2018 waren er 14 nestelende paren. Inmiddels heeft de soort ook zijn eigen werkgroep: de Werkgroep Zeearend Nederland.

Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende zeearenden in ons land een versnelling. En zo broeden er inmiddels al twee paren in terreinen van It Fryske Gea.

 

Werkgroep Zeearend Nederland


Door de inzet van wijlen Frank de Roder (boswachter van Staatsbosbeheer) werden jonge Nederlandse zeearenden van meet af aan van kleurringen voorzien. Inmiddels is dat pionierswerk overgenomen door de nieuwbakken Werkgroep Zeearend Nederland (WZN), die tot doel heeft bescherming van én ecologisch onderzoek naar zeearenden in Nederland te bevorderen.

Het ringen van de arenden levert kennis op over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie, zoals wat er van die jongen terecht komt en waar ze zich als broedvogel vestigen. Waren de eerste broedparen in Nederland van Duitse komaf, nieuwe paren komen grotendeels voort uit eigen Hollandse aanwas, wat we weten dankzij het ringonderzoek. Waar het paar uit de Alde Feanen vandaan komt, weten we niet, omdat beide ouders geen ringen dragen. Dat is niet het geval bij het andere Fryske Gea-paar in Gaasterland, want op basis van de ringen blijken zowel man als vrouw van Duitse komaf te zijn.

 

14 nestelende paren in 2018


In het voorjaar van 2018 hadden maar liefst 14 zeearendparen een nest, waarvan er 11 tot broeden overgingen. Negen daarvan waren succesvol, met in totaal 15 uitgevlogen jongen.
Vrijwel alle nesten zitten vooralsnog in rustige delen van grote natuurgebieden of op strategische locaties waar weinig mensen komen. De recente vestigingen in Fryske Gea-terreinen in Friesland zitten echter in bosjes in open cultuurlandschap, nabij drukke vaar- en autowegen, maar met grote, natte natuurgebieden op korte afstand. Die natuurgebieden bieden voedsel, zoals ganzen, eenden, meerkoeten en vis.
Wie meer wil lezen over de nestelende zeearenden in 2018 kan een artikeltje (pdf) van de WZN raadplegen, wat verscheen in De Takkeling, het tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

 

Verdere uitbreiding in 2019?


Het ligt voor de hand dat de broedpopulatie van zeearenden in Nederland in 2019 verder uitbreidt. De voortekenen zijn er inmiddels al met nestbouwende paren op nieuwe plekken. De meeste paren zitten nu al op eieren, want de start van de eileg van Nederlandse zeearenden valt gemiddeld op 4 maart. Nu maar eens kijken op hoeveel paren we in 2019 uitkomen...

 

Meer weten over blogger Romke Kleefstra >>


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Havik Alle Beleef de Lente blogs