Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Toon alle blogs & vlogs

Blauwe reiger in broedkleed, Frank van Groen

Door Frank van Groen
vwg Amsterdam

Webcam in oudste reigerkolonie van de hoofdstad

Frank van Groen, Ohoewerkgroep Nederland | dinsdag 7 maart 2017 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1197x

Voor het eerst is in 2017 het wel en wee van broedende blauwe reigers voor de webcam van Beleef de Lente te zien. De camera staat gericht op een nest in de befaamde reigerkolonie van Park Frankendael in de Amsterdamse Watergraafsmeer.

De kolonie in Frankendael, waar de laatste jaren tussen de 30 en 40 paar blauwe reigers broeden, is de oudste kolonie van Amsterdam. In 1910 broedden de reigers hier voor het eerst. In die tijd werden reigers als schadelijk gezien en de broedpoging van de twee reigerpaartjes mislukte omdat de vogels werden neergeschoten.

Poging tot uitroeien

Omstreeks 1920 werd in Frankendael voor de 2e maal gebroed, door ongeveer 10 paartjes. In 1923 was de kolonie gegroeid tot zeker 30 paar. In datzelfde jaar werd een poging ondernomen de vogels uit te roeien. Dat gebeurde door een lokale boer die beschikte over een vergunning om ‘schadelijk wild’ te bestrijden. Slechts enkele vogels werden gespaard, na een actie van vogelbeschermers.

De kolonie verkaste voor even naar het Koloniaal Instituut, het huidige Tropenmuseum. Toen de reigers ook hier werden verjaagd keerde de kolonie definitief terug naar Frankendael. De reigers hadden het naar de zin in Frankendael en de kolonie groeide tot 75 à 100 paar begin jaren dertig.

Na een paar zachte winters in de jaren dertig van de vorige eeuw nam het aantal broedparen toe tot meer dan 200. In die tijd waren reigers nog niet beschermd in Nederland en in Frankendael waren de toen nog schuwe reigers veilig. Het terrein was in gebruik bij de gemeente Amsterdam als stadskwekerij en maar beperkt toegankelijk voor het publiek. Vanaf 1982 werd Frankendael vrij toegankelijk.

Bomenkap en strenge winters

Na bomenkap in 1945 nam de kolonie blauwe reigers in omvang af tot 163 nesten in 1946. Daarna daalde het aantal nesten verder omdat regelmatig nesten werden uitgestoten. Dit gebeurde tot 1987 toen de net gevormde deelraad van stadsdeel Watergraafsmeer deze praktijk verbood. Na strenge winters in 1956 en 1969 waren er minder dan 50 broedparen over. Veel reigers die niet waren weggetrokken stierven in deze winters door voedselgebrek.

Vanaf het begin van de jaren zeventig groeide de kolonie weer tot meer dan 100 paar en na strenge winters volgde dan weer een terugval. In de eerste helft van de jaren negentig was weer sprake van een omvangrijke kolonie met 130 tot 180 paar.

Na herinrichting van Park Frankendael kelderde het aantal paren blauwe reigers van 70 in 2006 tot 26 in 2007. Inmiddels is Frankendael al lang niet meer de enige kolonie van de blauwe reiger in Amsterdam. De afname in Frankendael is ruimschoots goed gemaakt door toename in andere kolonies. Tegenwoordig zijn er ruim 25 kolonies in de Amsterdamse regio met meer dan 800 broedparen.


Ohoewerkgroep Nederland

De oehoewerkgroep is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donateurs. Misschien raakt u wel zo geboeid dat u de oehoe wilt helpen beschermen door donateur te worden. Bovendien blijft u dan op de hoogte van het wel en wee van de Oehoe en krijgt u het blad UILEN. Op de website van de Oehoewerkgroep Nederland vindt u ontzettend veel informatie over onze grootste uilensoort. Bezoek de website van Ohoewerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Blauwe reiger Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht