Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Vogelgriep op Bliek

Merijn Loeve | woensdag 15 juni 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 300x

Geen goed nieuws vanaf vogeleiland Bliek: ook hier heeft de vogelgriep toegeslagen. Net als elders worden de grote sterns op Bliek nu getroffen door deze verschrikkelijk ziekte. Extra jammer, nu ze voor het eerste jaar op Bliek zijn komen broeden!
Bliek aan het begin van het broedseizoen: fantastische vestiging van grote stern en zwartkopmeeuw.

Vogelgriep, de laatste jaren een terugkerende term in het nieuws. En tot voor kort iets wat je vooral in de winter hoorde. Afgelopen winter trof het vele brandganzen, grauwe ganzen en andere watervogels. Dit jaar is het helaas nog een stapje verder gegaan. Vogelgriep blijft nu ook in de zomer actief en houdt op dit moment enorm huis in kolonies van kustbroedvogels, met name de grote stern. Zowel op de Wadden als in de kolonies in de Delta sterven dagelijks enorme aantallen van deze prachtige trekvogel aan de vogelgriep. En zo ook in het Haringvliet.

Van blijdschap naar verdriet

Dit voorjaar waren we erg verheugd met de komst van de grote stern als broedvogel op Bliek. We telden bijna 300 broedparen, een geweldige vestiging dus! Dit was de eerste keer dat deze soort hier ging nestelen, voorheen broedden ze al enkele jaren dichtbij Bliek, op het grotere broedeiland Slijkplaat. Helaas bleek deze blijdschap van korte duur, want na wat dode vogels op de Slijkplaat, bleek ook de kolonie op Bliek besmet te zijn. Momenteel zijn er nog steeds grote sterns aanwezig op Bliek, maar lopen de aantallen erg terug. De verwachting is dat er geen broedsucces zal zijn dit jaar, aangezien er ook veel dode jongen zijn.

Wat te doen?!

Om besmetting te voorkomen worden er (op advies van gespecialiseerde instanties) zoveel mogelijk dode vogels opgeruimd. Een deel van deze vogels wordt opgestuurd voor onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde instanties, waarbij deze mensen beschermd door pakken en mondkapjes op het eiland de dode vogels opruimen. Voor de rest kunnen we enkel met lede ogen toekijken en hopen dat het snel beter zal gaan. Helaas zien we ook dat andere vogelsoorten nu sterven aan de vogelgriep.

 Klap voor de populatie

Nederland is een belangrijke plek voor de grote sterns, aangezien een groot deel van de Europese vogels in ons land broedt. Daarom maken we ons grote zorgen over het voortbestaan van deze vogel, omdat grote sterns op latere leeftijd broeden en gemiddeld slechts één kuiken per jaar grootbrengen. Dat kan omdat ze oud worden. Nu een aanzienlijk deel van de volwassen vogels sterft (tientallen per dag op Bliek), en er dit jaar ook nauwelijks kuikens groot worden gebracht, heeft dat enorme impact.

Gevaarlijk voor mensen?

Het risico dat mensen worden besmet met het vogelgriepvirus is klein. Personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren lopen een groter risico op het oplopen van vogelgriep. Aan de buitenkant kun je nooit weten waar een dier aan gestorven is. Dieren kunnen soms een voor mens of huisdier besmettelijke ziekte bij zich dragen [zoönose]. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden is daarom het dringende advies dode of zieke vogels niet zelf aan te raken en op te rapen. Als je dode vogels vindt kun je dit melden via deze link: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/vraag-en-antwoord/ik-heb-een-dode-vogel-gevonden-wat-moet-ik-doen

 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Bliek Alle Beleef de Lente blogs