Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Toon alle blogs & vlogs

Successtory Oehoe

Frank van Groen, Ohoewerkgroep Nederland | zondag 28 maart 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 410x

Vooral door vervolging verdwenen Oehoes in de twintigste eeuw uit grote delen van Europa. Na betere bescherming en herintroducties, onder meer in de Duitse Eifel, begon de soort aan een opmars, die nog altijd niet ten einde is.

Vestiging en uitbreiding in Nederland

Oehoes broeden waarschijnlijk al sinds 1994 in Nederland. Het eerste bekende territorium bevond zich op de Sint Pietersberg bij Maastricht. Daarna vestigde de soort zich in Gelderland (2002), Overijssel (2010) en Noord-Brabant (2011). Verliep de groei van het aantal territoria aanvankelijk traag met zes in 2004, in de jaren 2013-2015 ging het al om 16-23 territoria. Vijf jaar later is sprake van opnieuw een verdubbeling. In 2020 kon een record aantal van 46 territoria genoteerd worden met tenminste 32 gevonden nesten. Nog steeds is de provincie Limburg het bolwerk van de soort, met 19 territoria, gevolgd door Overijssel (9), Noord-Brabant (7) en Gelderland (6). Zelfs in Drenthe (3), Groningen (1) en Noord-Holland (1) werden territoria vastgesteld. Als het zo doorgaat broedt de Oehoe binnenkort in alle provincies.

Ook in België

Ook bij onze zuiderburen doet de soort het goed. Rond 2013 waren in Wallonië 85-100 paren aanwezig. In Vlaanderen broedde de Oehoe voor het eerst in 2005. In 2020 ging het al om 45 territoria, met tenminste 21 in de provincie Antwerpen.

Oehoe kan nu vrijwel overal

Oehoes zijn redelijk honkvast en blijven ook ’s winters in hun territorium. Vooral jonge vogels zwerven soms rond. Ontsnapte vogels kunnen overal opduiken. Tegenwoordig is het daarom mogelijk om in vrijwel heel Nederland een Oehoe tegen te komen. De verborgen levende Oehoe blijft echter meestal onder de radar, zeker op plekken waar de soort niet verwacht wordt.

Vandaag op de kop af is het eerste ei vier weken geleden gelegd in het Oehoe-nest. De slotfase van het broedproces is aangebroken. Zal mij benieuwen of het gedrag van onze reuzenuilen de komende dagen gaat veranderen. Blijf dus kijken.


Ohoewerkgroep Nederland

De oehoewerkgroep is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donateurs. Misschien raakt u wel zo geboeid dat u de oehoe wilt helpen beschermen door donateur te worden. Bovendien blijft u dan op de hoogte van het wel en wee van de Oehoe en krijgt u het blad UILEN. Op de website van de Oehoewerkgroep Nederland vindt u ontzettend veel informatie over onze grootste uilensoort. Bezoek de website van Ohoewerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Oehoe Alle Beleef de Lente blogs