naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Eerste vliegoefeningen jonge huiszwaluw   *   Hoe zal het de jonge vogels vergaan in deze tropische dagen?   *   Vierde zwaluwjong groeit als kool   *   Vandalen? Of gewoon slimme vogels..   *   Voor alle vaders❤️
Toon alle blogs & vlogs

Door Martin Vink
Vogelwerkgroep Gemert

Strijd beslecht?

Martin Vink, Vogelwerkgroep Gemert | maandag 12 maart 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 434x

De afgelopen twee dagen is er een invasie van vreemde valken rond de toren van De Mortel waargenomen. Deze indringers proberen het huidige mannetje en vrouwtje te verjagen of zelfs te doden. Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd?
Vwg Gemert

Het huidige vrouwtje V en het mannetje M zijn al ver gevorderd in de balts, vele copulaties zijn waargenomen en het vrouwtje moet haast al tegen de eileg aanzitten. Ze was steeds vaker voor langere tijd in de nestkast te zien.
Echter op zondag 11 maart verschenen er meerdere slechtvalken op het strijdtoneel en laat in de middag filmde Karin Groen-Dam een aanval / gevecht tussen twee slechtvalken. Zie voor de beelden deze link: https://youtu.be/oPX60CMYarM

Gedood

Zoals te zien is op deze beelden "vallen" beide slechtvalken aan elkaar vastgegrepen aan de achterzijde van de toren naar beneden.
Vanaf dit moment is het huidige vrouwtje V, voor zo ver mijn informatie strekt, niet meer waargenomen in en rondom de nestkast. Gezien de kracht van de aanval is het aannemelijk dat de aangevallen slechtvalk vrijwel onmiddelijk is gedood door de indringster.

Grote kracht

Slechtvalken zijn echte stootvogels, zij verrassen hun prooi door ze met grote kracht aan te vallen / te stoten. Tijdens de impact vind er zo veel energieoverdracht plaats waardoor de ruggegraat breekt en de prooi weerloos wordt.
Vaak slechten zij de aanval door de prooi / concurrent in de nek te bijten waardoor de nekwervels breken en de dood intreedt.

Oranje pootring

Maar was de aangevallen slechtvalk het huidige vrouwtje V?
Vandaag was meerdere malen een vreemd, geringd, vrouwtje in en rond de nestkast te zien. Dit vrouwtje heeft een zilvergrijze pootring en een gekleurde oranje pootring met mogelijk de combinatie YC.
Oranje pootringen zijn gebruikt voor Nederlandse vogels tot 2014. Vanaf 2014 gebruiken we hiervoor grijze met drie letterige combinaties. Voor de dakcamera was de ringcode YC met enige zekerheid goed te zien.

Bij deze opname keken wij ook nog even van bovenaf op de vierde ring of daar mogelijk een dode / gewonde slechtvalk aanwezig zou zijn. Wat wij al enigszins verwachtten: we troffen daar een dode slechtvalk aan. Na inzoomen bleek de valk geen ringen om te hebben, zou het het huidige vrouwtje V kunnen zijn?

Dode valk

Om de valken niet te verstoren ben ik maandagavond na 20:00 uur voorzichtig de vierde ring opgegaan en heb ik de dode valk verwijderd en meegenomen. De aangetroffen vrouwelijke valk had veel letsel in haar nek wat wijst op de afronding van de dodelijke aanval door de indringster. Mijn vermoedens dat het hier om het huidige vrouwtje V gaat kan ik ondanks het letsel en aangetaste verenkleed met enige zekerheid bevestigen.
Gezien de positie van de aanval en de vindplaats is het aannemelijk dat de aangevallen valk in het filmpje dezelfde valk betreft.

Hoe nu verder?

Zoals in eerdere territoriumgevechten in het broedseizoen is gebleken, bestaat er nog een kleine kans dat er alsnog een broedsel grootgebracht kan worden. Het mannetje M zal dan een paarband moeten aangaan met een nieuw vrouwtje. Of dit gezien de aantallen slechtvalken rond de toren en de daarbij behorende verstoringen nog mogelijk is, zal de komende weken blijken. Het is zelfs mogelijk dat het huidige mannetje M zelf ook verjaagd / gedood gaat worden omdat er ook een vreemd ongeringd mannetje is waargenomen.

 

V en M in 2016


Vogelwerkgroep Gemert

Vogelwerkgroep Gemert is eind 1988 opgericht door een aantal enthousiaste vogelaars. Het werkgebied van de VWG Gemert omvat de voormalige gemeente Gemert, bestaande uit Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp. De VWG heeft o.a. de volgende doelstellingen: - beschermen en inventariseren van de in het werkgebied voorkomende vogels - plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, -wanden - weidevogelbescherming - Biotoopverbetering i.s.m. de gemeente - geven van voorlichting aan belangstellenden - organiseren van vogelwandelingen en lezingen - opze Bezoek de website van Vogelwerkgroep Gemert


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Slechtvalk Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht