Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

Op naar de honderd

Ronald van Harxen, STONE | maandag 13 mei 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 86x

Misschien zijn er al wel honderd oehoes in Nederland, zo merkte Gejo op tijdens het ringen. Honderd oehoes ... in Nederland. Wie dat 25 jaar geleden beweerde werd voor fantast uitgemaakt. Een dier dat 60 jaar geleden in Duitsland bijna was uitgestorven en in Nederland al tijden niet meer was gezien

In Duitsland besloot men daarom over te gaan tot een drastische maatregel: herintroductie. Nadat de ook in Nederland bekende Duitse dierenprofessor Bernhard Grzimek op 23 september 1965 in zijn televisieprogramma Platz für Tiere aandacht vroeg voor oehoe, nam ook het grote publiek kennis van de belabberde situatie waarin de oehoe verkeerde. Niet veel later startte de ‘Aktion zur Wiedereinbürgering des Uhus’.

Hüttenuhus

Dat leidde in de jaren daarna tot het loslaten van 117 oehoes, afkomstig uit dierentuinen, in het wild gevangen dieren uit het toenmalige Tsjechoslowakije en zogenaamde ‘Hüttenuhus’. Dat laatste betrof oehoes die in het kader van de jacht op kraaiachtigen en roofvolgels als lokvogel werden gebruikt, een eeuwenlang ge(mis)bruik in jagerskringen. Daartoe werd een oehoe vastgebonden aan een zitstok terwijl de dappere jager in een schuilhut met het geweer in de aanslag zijn kans afwachtte om roofzuchtig kraaiengespuis en vermaledijde buizerds en haviken af te schieten. Er verschenen zelfs handleidingen over hoe men dat het beste kon aanpakken. Naast rechtstreekse vervolging was dit een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de oehoe.

Massale uitzettingen

In periode 1974-1979 werden nog eens 300 dieren uitgezet, gevolgd door ruim 1500 in de jaren 1980-1988. Bij elkaar een kleine 2.000 dus. De uitzettingen waren zeer succesvol. Toen in 1993 de eerste balans werd opgemaakt, bleken er al meer dan 1500 jonge oehoes geringd te zijn. Uiteraard werd tegelijkertijd de oehoe bij wet beschermd en de jacht met levende lokvogels verboden.

Uitermate succesvol

De schattingen hoeveel oehoes er op dit moment in Duitsland broeden lopen enigszins uiteen, maar Martin Lindner, vicevoorzitter van AG Eulen, meent dat het er eerder vijf- dan vierduizend zijn. En het eind is nog niet in zicht want tot nog toe heeft de uitbreiding zich vooral in westelijke richting voltrokken. Het oosten van Duitsland ligt nog grotendeels braak. En het westen van Nederland dus.

 

Omslag van Hüttenvogel. Die Hüttenjagd mit dem Uhu, 1910. Door Fritz von Pfannenberg.

STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Oehoe Alle Beleef de Lente blogs