naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Lepelaar

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Uilskuikens groot en klein   *   Zaterdag zijn de jonge steenuilen geringd.   *   Derde eitje bij huiszwaluw.   *   Zaterdag worden de jonge steenuilen geringd.   *   Brunch bij de slechtvalkmeiden
Toon alle blogs & vlogs

Door Martin Vink
Vogelwerkgroep Gemert

Nieuwe vrouw (NV) in De Mortel!

Martin Vink, Vogelwerkgroep Gemert | maandag 19 maart 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 421x

Eindelijk is er duidelijkheid, het territoriale vrouwtje V is daadwerkelijk geslagen door een indringster. De hierbij opgelopen verwondingen werden haar fataal en is zij gestorven op de vierde ring van de toren in De Mortel (Gemert). Het vrouwtje bracht in totaal 16 jongen groot met Pa en M.
Vrouwelijk slechtvalk V 11-03-18

Er is duidelijkheid, nieuwe vrouw (NV) in De Mortel

Al enkele dagen gonst het van de geruchten dat het territoriale vrouwtje V was teruggekeerd op de toren van De Mortel. Maar was dit ook wel zo? Alhoewel er enige overeenkomsten waren zagen we ook duidelijk wat kleine verschillen. Was er dan toch een ander vrouwtje?

Wie en hoe was het vrouwtje V

Vrouwtje V nam in 2012 het territorium over van 2OR. In dit jaar bracht zij samen met het toen territoriale mannetje Pa geen jongen groot. Van 2013 tot 2014 brachten V en Pa 6 jongen groot.
Van 2015 - 2017 had V met het mannetje M gepaard en vlogen in deze periode 10 jongen uit.
V had o.a. de volgende kenmerken: vale matgrijze bovenkleed, de tekening van de kop / wangvlek was diffuus, hield haar nest schoon, meer dwingend richting het mannetje.

Wie en hoe is het nieuwe vrouwtje (NV)

Het nieuwe vrouwtje NV is op kleine details anders dan het oude vrouwtje V. Zo is haar bovenkleed donkerder en is haar kop / wangvlek scherper getekend. Ook is de bandering op haar borst en de keelvlek op detail anders. Maar vooral het gedrag is volgens mij anders! Men kan denken dat ze deze nestplaats al lang kent, dus toch V? Nee dit vrouwtje is veel zekerder, ze is koel en berekenend!
Ze kwam, zag en overwon het territorium. Je ziet het ook aan het mannetje M, hij is voorzichtig als NV in de nestkast komt. Chuppen allez dat doet hij, prooitjes brengen ook maar o zo voorzichtig gaat hij als een speer uit de nestkast. Dit zou er op kunnen wijzen dat de paarband nog niet zo stevig is met NV.

Ik kan het mooi vertellen maar nu de feiten

Dan nu de feiten, vervolgens zonder weemoed en emoties logisch redeneren.
Het dode vrouwtje dat op de vierde ring lag is dezelfde dag nog in de vriezer gegaan en drie dagen later overgedragen aan WSN (werkgroep slechtvalk Nederland).
Na de zichtbare aanval en vondst op de vierde ring is volgens onze waarnemingen V niet meer gesignaleerd.
Bij de eerste determinatie in de toren waren wij al voor 90% zeker dat het om V zou gaan.
De nieuwe vrouwen 7C en de vogel met 1 ring waren twee aparte vrouwen.
Waarom verdedigde V in deze periode haar territorium niet?
Waarom paarde M in deze periode met mogelijk andere vrouw(en)?
Waarom bijna geen paringen op de vertrouwde wiphoek van V?
Na onderzoek van de dode vrouw bleek zij al een goed ontwikkelde broedvlek te hebben!
Er was al een bijna volledig ontwikkeld ei en volgende eieren aanwezig!

Conclusie

De minimale maar aanwezige verschillen tussen V en NV qua kleed en gedrag, het gedrag van het mannetje M brachtten mij aan het twijfelen maar de doorslaggevende bevindingen van WSN maken duidelijk dat V is overleden. DNA onderzoek is in deze niet nodig en zou enkel geldverspilling zijn volgens WSN.
Geen enkele vrouwelijke slechtvalk verlaat haar territorium als ze zo dicht tegen de ei-aanleg aan zit. De gevonden dode vrouw is voor 100% zeker slechtvalk V.


Vogelwerkgroep Gemert

Vogelwerkgroep Gemert is eind 1988 opgericht door een aantal enthousiaste vogelaars. Het werkgebied van de VWG Gemert omvat de voormalige gemeente Gemert, bestaande uit Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp. De VWG heeft o.a. de volgende doelstellingen: - beschermen en inventariseren van de in het werkgebied voorkomende vogels - plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, -wanden - weidevogelbescherming - Biotoopverbetering i.s.m. de gemeente - geven van voorlichting aan belangstellenden - organiseren van vogelwandelingen en lezingen - opze Bezoek de website van Vogelwerkgroep Gemert


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Slechtvalk Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht