Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Nestbescherming

Sienna Obdeijn | vrijdag 12 juli 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 983x

Over het algemeen zijn alle nesten in Nederland tijdens de broedperiode beschermd. Dit betekent dat deze niet verwijderd of vernield mogen worden. Daarnaast is het verboden om de eieren of kuikens uit het nest te verwijderen. Er zijn ook nesten die jaarrond beschermd zijn, maar wat houdt dat in?
Foto: Mark Medcalf

Jaarrond bescherming

Wanneer een nest jaarrond beschermd is, betekent dit dat het nest niet alleen tijdens het broedseizoen, maar het gehele jaar beschermd is. Voor vogelsoorten, zoals de kerkuil, die over het algemeen ieder jaar weer dezelfde nestkast gebruikt, geldt dit.  
 
De jaarrond beschermde nesten zijn in vijf categorieën op te delen. 
- Nesten die buiten het broedseizoen als rust- en verblijfplaats worden gebruikt, zoals de steenuil dat doet. Zij maken heel het jaar gebruik van de nestplaatsen.
- Broedplaatsen van koloniebroeders, zoals roeken en gierzwaluwen. Zij keren ieder jaar met de hele kolonie terug naar dezelfde broedplek.
- Nesten van vogels die honkvast zijn aan hun broedplaats. Bekende voorbeelden hiervan zijn kerkuil, ooievaar en slechtvalk. 
- Nesten van vogelsoorten die niet zelf in staat zijn een nest te bouwen. 
- Nesten die jaarrond worden beschermd wegens ecologisch zwaarwegende redenen. Dit zijn nesten van vogels die vaak terugkeren naar dezelfde plek, maar ook flexibel zijn om een andere nestplek te vinden wanneer de omstandigheden daartoe leiden. Dit is bijvoorbeeld bij de koolmees het geval. Zij zoeken vaak hetzelfde nest als het jaar daarvoor op, maar mochten de omstandigheden veranderen, zijn zij flexibel genoeg om een nieuwe nestgelegenheid te vinden.  
  
Jaarrond beschermde nesten mogen dan ook niet zomaar verwijderd worden, ook niet als de jongen uitgevlogen zijn. Daarnaast moet er met werkzaamheden rondom de nestplaats met de nestplaats rekening gehouden worden en mag deze niet worden verstoord. In vele gevallen kan voor de werkzaamheden rond de nestplaats een ontheffing aangevraagd worden, mits dit niet verstorend is. Daarbij geldt vaak de voorwaarde dat de werkzaamheden niet tijdens het broedseizoen uitgevoerd mogen worden. 

Wetten van de natuur

Zoals we de afgelopen twee jaar hebben gezien, heeft de kerkuil in Dongen geen broedsucces gehad. De nestkast werd ingenomen door kauwen, toch kwam de kerkuil iedere keer weer terug naar de nestkast. Hieruit kan je afleiden dat deze kerkuil erg gehecht en honkvast is aan die specifieke nestkast. Mede daarom is het dus erg belangrijk dat vele nesten jaarrond beschermd worden, zodat deze niet verstoord of verwijderd worden. In het geval van de kerkuil in Dongen werd het nest verstoord door natuurlijke omstandigheden, de kauwen dus, en zij trekken zich natuurlijk niks aan van de Nederlandse wetgeving. 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs