Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Samen in de kast

Door Mary Mombarg
Kerkuilenwerkgroep Nederland

Neem een kijkje bij de kerkuilen

Mary Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | zondag 25 februari 2024 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 285x

Welkom bij het nieuwe seizoen van de kerkuil bij Beleef de Lente. De kerkuilen zitten al dagelijks samen in de kast. Ze lijken er zin in te hebben. Waarschijnlijk is dit hetzelfde paar als van vorig jaar. Ook benieuwd? Neem een kijkje via de webcam in de nestkast.
Zij zitten er klaar voor U ook?

Bijna verdwenen

Team kerkuil staat ook weer voor je klaar om alles wat er op de Beleef de Lente-beelden te zien is voor je te duiden in onze blogs en om achtergrondinformatie te geven over deze bijzondere uil. We zijn blij dat de kerkuil ook in 2024 weer in beeld komt bij Beleef de Lente van Vogelbescherming.

De kerkuil was nog niet zo lang geleden nagenoeg uit ons land verdwenen. In de jaren ’60 van de vorige eeuw hoopte DDT zich op in de voedselketen en werd het ook steeds moeilijker een nestplek te vinden voor de kerkuil. DDT werd gelukkig verboden en dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers die nestkasten ophingen en controleerden, kwam de soort er bovenop. Ook kwam er aandacht voor de kwaliteit van het landschap. Sinds 2017 staat de kerkuil daarom niet meer op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Een mooi succes.

De Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland (SKWN) waakt over de Nederlandse kerkuilen en ziet het aantal bedreigingen helaas weer toenemen voor deze mooie vogel. Er is immers steeds minder ruimte, nestgelegenheid en jachtgebied voor de kerkuil, de verstedelijking rukt steeds verder op en we willen met zijn allen ook wonen en leven in Nederland. Wij zijn als SKWN ook bezorgd welke effecten dit op de kerkuil zal hebben in de nabije toekomst.

Kerkuilen broeden het hele jaar

Kerkuilen kunnen in alle maanden van het jaar broeden. Hun voedselsituatie moet dan optimaal zijn. De meeste broedparen leggen in april en mei eieren. Maar na een zachte winter en bij een groot aanbod van (veld)muizen broeden ze ook eerder.

Veel kerkuilen blijven gedurende het winterhalfjaar in hun voortplantingsgebied. De paarband is sterk en de paren zijn meestal trouw aan een eenmaal gekozen nestplaats.

IJselijk luid gekrijs van man kerkuil

Tegen het einde van hun eerste levensjaar zijn kerkuilen geslachtsrijp. Vroeg in het voorjaar begint de balts (het versieren): een ijselijk luid gekrijs van het mannetje. Het geluid is op honderden meters afstand hoorbaar. Je kan het hier luisteren.

Die baltskreet laat hij elk jaar weer opnieuw horen, ook al heeft hij een vrouwtje. Het mannetje geeft hiermee duidelijk zijn territorium aan (“…is al verhuurd, ik woon hier en iedereen mag het weten…”). Met zijn roep lokt een mannetje ook een vrouw als hij geen partner heeft. De roep stimuleert ook bij paren die allang bij elkaar zijn de ontwikkeling van de eicellen van het vrouwtje.

Gaan we het zien?

Lief gekroel, paren voor de camera, veel muizen verorberen. Ik ben heel benieuwd of het Beleef-de-Lente seizoen 2024 ons weer gaat verblijden met een inkijkje in het intieme leven van de kerkuil. Laat de lente maar beginnen.

Team Kerkuil 2024

Ons team van dit jaar: bloggers Bernice, Ben, Mark en Mary; clipmakers Ed en Marijke; de speurneuzen en sheetbeheerders Marleen en Marijke en onze moderator 16 die vragen beantwoordt.


 

 

Foto André Eijkenaar

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs