Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Huismus

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

Nederlandse vogelen

Ronald van Harxen, STONE | dinsdag 23 juli 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 925x

In de jaren 1770-1829 verscheen het eerste oorspronkelijke Nederlandse vogelboek: Nederlandse vogelen, geschreven Cornelis Nozeman en na diens overlijden voorgezet door Martinus Houttuyn, De tekst over de steenuil onder het kopje Aentekeningen is een genot om te lezen en verrassend actueel.

Meer dan eens heb ik in ’t midden van den winter de Steen-uilen in ’t geboomte en in ’t veld gezien, langs onzen Duinkant. Wel eens hier of daer in gaten van oud muurwerk, maer allermeest in holen der boomen, woonen en nestelen de Steen-uilen. Zij sleepen in April een weinig zagt stroo en hooi waer van zy meer eene Bedding dan een samengevlochten Nest maeken om ‘er haere Eijeren op neder te leggen. Deezen zyn meestal 4, ter grootte van een Tortel-ey, doch klootsronder dan die van de andere vogelen, en zuiver wit.

De Spys der Steen-uilen is allerley klein gevogelte het welk zy, vooral by nacht als het te roesten zit, betrappen. Teffens leeven zy van Muizen, waervan zy eene menigte verslinden. Zy kunnen op dezelven, als Katten, in het veld te loeren zitten. Ook is, wanneer zy jongen hebben, een geliefd aes de zoogenaemde Dauwpier die by avond en des nachts ter koppelinge (om te paren) uit haere gaten kruipt.

Allerdienstigst zyn de Steen-uilen voor de vogelaeren om op belymde takjens veelerley klein pluimgediert te vangen; waertoe men deeze Uiltjens, aen een broek op een krukje of dorren tak zet, naedat men rondom het perk, de takjens van ’t kreupelhout met vogellym bestreeken heeft.

By proefneemingen is het my gebleeken, dat ten onrechte wegens den Uilen geschreeven staet, dat zy by den dag weinig zien kunnen. Het voorwerp, naer ‘t welk deeze afbeelding (elke soortbeschrijving was voorzien van een een naar een voorbeeld getekende afbeelding; hier het voorwerp) werdt getekend, lette op alles wat ‘er in de kamer omging en volgde met de draeijingen zyner oogen en met de buigingen van kop en hals, de beweegingen die op onderscheydene afstanden aen verscheidene dingen van verschillende koleuren gegeven werden, op ’t volle van den helderen middag.”

Behalve in herduk is het het gehele boekwerk ook online te bewonderen op de site van de Koninlijke Bibliotheek. Voor wie in de beginjaren van de ornitholgie geintesseerd is: een schatkamer van jewelste.


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs