Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Foto Andre Eijkenaar

Door Ben Mombarg
Beleef de Lente

Het grote uitzwaai blog

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | woensdag 19 juli 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 209x

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, voor mij is in dit seizoen de tijd van gaan aangebroken en schrijf ik mijn laatste blog van het seizoen 2023 voor de kijkers van beleef de lente kerkuil.
Foto André Eijkenaar

Uitgevlogen

Nadat de jongen zijn uitgevlogen moeten ze op zoek naar een eigen territorium. Dat zal lastig worden, want er hebben dit jaar al veel jonge kerkuilen het nest verlaten. In de Achterhoek Liemers zie website hangen ongeveer 600 nestkasten in schuren en gebouwen, maar die moeten de jonge kerkuilen wel kunnen vinden. Het zoeken naar een geschikte plek is dus niet zo eenvoudig. Soms moeten ze grote afstanden afleggen. Juist in goede muizenjaren kunnen de jongen honderden kilometers afleggen. Laten we hopen dat “onze uilen uit het Woold” een goede broedplaats kunnen vinden met veel voedsel in de naaste omgeving. Ik heb daar wel goede hoop op, namelijk in oktober is de piek van de veldmuizen bereikt. Daarna gaan veel volwassen muizen dood (uitgeleefd) en gaat de muizenstand naar beneden. Blijft het weer goed, dan kan de jongere generatie muizen doorgaan met de voortplanting. Ik hoop dat we in het komende broedseizoen nog een melding krijgen van een van de zes jongen die een nestkast in de buurt heeft gevonden en een eigen kerkuilengezin is begonnen.

 

Verkeersslachtoffers

Echter, door de hoge dichtheid aan muizen in de bermen langs (snel)wegen en de manier van jagen verongelukken veel uilen. In de meeste gevallen jaagt de kerkuil vanaf een zitplaats (paaltje of boom). Maar er wordt veelal gejaagd vanaf de Hm-paaltjes, die dicht tegen de weg staan. Na het vangen van de prooi keert de uil terug naar deze zitplaats: eet de prooi op of vliegt er mee naar de nestplaats. Bij het wegvliegen lopen ze het risico te worden aangereden bij het (lage) oversteken van de weg.

 In de broedperiode loopt het mannetje de grootste kans het slachtoffer van het verkeer te worden. Hij moet immers veel muizen aanvoeren voor het broedende vrouwtje en later ook nog voor de jongen. De nestkast in het Woold hangt gelukkig in een natuurlijke omgeving waar weinig tot geen autoverkeer is en waar volop gejaagd kan worden. Dus voor de kerkuilen van Beleef de Lente is dit waarschijnlijk niet van toepassing.

Lees ook hoe een simpel paaltje de redding voor kerkuilen is.

Ik sluit af en ik kijk terug op een prachtig seizoen Beleef de Lente kerkuil met vele mooie herinneringen. Het gaat jullie allemaal goed, blijf gezond en ik hoop dat we elkaar volgend seizoen bij Beleef de Lente kerkuil 2024 weer ontmoeten.

 

 

Foto André Eijkenaar

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs