Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Het belang van de zeearend

Maartje Eijlander | maandag 12 juni 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 227x

Zeearenden, net als veel andere roofvogels, hebben we lang als een vijand gezien - ze waren competitie wat betreft de vis en vogeljacht. Gelukkig worden ze steeds meer in een positief daglicht gezien: het zijn niet alleen prachtige majestueuze dieren, maar ook belangrijke.

Zeearenden in een natuurgebied geven namelijk aan dat het goed gaat met de rest van het leven daar – er is genoeg voor grotere roofdieren om te eten, een belangrijke eigenschap van gezonde natuurlijke systemen.

De zeearend en de voedselkringloop

Iedere diersoort op aarde is onderdeel van de grote zogenaamde voedselkringloop, waarbij elke soort zowel specifieke als algemene rollen vervult, en het uiteindelijk neerkomt op eten en gegeten worden. Kleinere organismen worden opgegeten door grotere, zoals insecten door kleinere vogeltjes en die vogeltjes door grotere roofvogels. Grotere organismen worden op hun beurt uiteindelijk opgegeten door hele kleine levenwezens, zoals bomen door schimmels en olifanten en andere zoogdieren door bacteriën en ander minuscuul leven. Zo verworden ze tot organisch materiaal in de aarde, waar weer bomen en planten uit groeien waarvan andere dieren zullen eten.

Zoals elk organisme een rol heeft in die kringloop, heeft de zeearend dat dus ook. Die is namelijk belangrijk voor het in stand houden van vis en vogelpopulaties. Een andere rol van de zeearend is het opruimen van dode dieren, oftewel aas, zoals je in bovenstaande foto ziet. 

Het gaat allemaal om de balans

 

Wanneer ze jagen, pikken zeearenden vaak de zwakkere, oudere en zieke dieren uit, of de meest kwetsbare zoals jonge dieren - zo zien we pa en ma zeearend bijvoorbeeld regelmatig jonge grauwe ganzen aanleveren. Dit zorgt voor een balans waarbij de prooi populaties, zoals grauwe ganzen, gezond blijven en niet te groot worden.

Te grote ganzengroepen kunnen bijvoorbeeld veel schade aanrichten, door overbegrazing en het achterlaten van te grote hoeveelheden vogelpoep met negatieve invloed op de bodem, waterkwaliteit, en plantengroei.

Het is dus altijd een balans tussen de grotere roofvogels zoals zeearenden en de populaties van dieren die door hen gegeten worden. Gekrompen populaties van prooidieren kunnen bijvoorbeeld op hun beurt leiden tot minder zeearend-jongen die in een bepaald jaar uitvliegen. Zo blijven ook de zeearendenpopulaties in balans.

De rol van de mens 

Een belangrijke kanttekening hierbij: de mens als diersoort heeft natuurlijk een veel grotere invloed op de natuur en de voedselkringloop dan andere diersoorten – we kunnen zowel een bedreiging zijn voor het bestaan van soorten zoals de zeearend, of actief bijdragen aan hun voortbestaan.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs