Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Gevaar

Albert Eggens | vrijdag 2 april 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 599x

Het is momenteel best wel rustig bij onze arenden. En dat is maar goed ook. Rust en regelmaat. Dat waren Meino zijn eerste drie zinnen in zijn laatste blog van afgelopen dinsdag. Maar schijn bedriegt.

Verstoring

Rust en regelmaat. Ik herhaal het nog maar een keer. Zeearenden zijn behoorlijk verstoringsgevoelig, in 2014 is bijvoorbeeld een broedgeval in het Lauwersmeer niet doorgegaan omdat ze hun nieuw nest iets te dicht bij een wandelpad hadden gebouwd. Onze arenden voor de camera zitten op eieren en dan zijn ze nog verstoringsgevoeliger dan in de nestbouw fase. Het is niet voor niks dat we tijdens het broedseizoen bepaalde gebieden afsluiten voor publiek. De dieren hebben dan absoluut rust nodig.

Drone

Tot onze grote schrik zagen we woensdagavond via de livestream dat er een drone rondom het nest vloog! Ik geloofde het bijna niet, maar de beelden waren overduidelijk. Je zag de angst en stress in de ogen van zeearend toen de drone voor de eerste keer opdook. De zeearend schrikt en zet zich flink af en vliegt weg. Niet veel later komt de zeearend terug om het broeden weer te hervatten. Nadat de zeearend voor de tweede maal van het nest was gepest, voerde de drone ook nog nog een snelle achtervolging uit door achter de zeearend aan te vliegen.

Was dit een bewuste actie? Dit doe je niet en het mag ook niet. We vragen degene die deze drone heeft laten vliegen, daarom contact met ons op te nemen via info@itfryskegea.nl. Wij willen graag uitleggen waarom dit absoluut niet kan en wat voor grote gevolgen dit kan hebben voor deze unieke  broedvogels.

Verstoring van de natuur is bij wet verboden. De BOA’s van It Fryske Gea zijn bevoegd om hierop te beboeten. Daarnaast is NP de Alde Feanen een Natura2000 gebied. Tenzij er toestemming is verkregen van de provincie en de natuurbeheerder, is het verboden om met een drone boven zo’n gebied te vliegen. Overtreding hierop wordt beboet door de politie.

Eieren

We mogen hopen dat de eieren bij het vluchten niet zijn beschadigd maar dit is goed mogelijk.  Hoe ziet de eieren van de zeearend er eigenlijk uit?  We hebben allemaal wel eens een ei van een zwaan of een wilde eend gezien. Die van de Knobbelzwaan is ongeveer 115mm x 74 mm en wit van kleur, die van de wilde eend zijn 57mm x 41 mm en komen in vele tinten voor. De zeearend eieren zijn ongeveer 76mm bij 59 mm en dof wit van kleur. Ik had nog meer willen vertellen over de ontwikkeling van de eieren, kuikens en de kleden van de zeearend maar heb het helaas eerst over een voorval moeten hebben. Mogelijk vertelt een collega blogger of ik hier later in een volgende blog nog eens wat over.

Montage door Sam Reitsma


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs