Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs
Foto: Teun Veldman

Door Jan de Boer
It Fryske Gea

Geduld

Jan de Boer, It Fryske Gea | dinsdag 12 maart 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1006x

Geduld, geduld, geduld, dat zei ik ook in mijn vorige blog. Zoals te verwachten zijn er nog steeds geen definitieve keuzes gemaakt en wie het weet mag het zeggen. Wordt het de zeearend of toch zoals door mij verwacht de havik.

De buizerd heeft geen kans, is te klein, niet fel genoeg en heeft een prachtig nest in de nabije omgeving. In mijn ogen moet de havik wel, die heeft op dit moment geen alternatief. De havik heeft niet een tweede nest, zoals bijvoorbeeld de zeearend die op een afstand van ongeveer 300 meter al een nest kant en klaar heeft. Het vrouwtje van de zeearend heeft op dit nest al `proefgezeten`, zoals ik het maar noem. In de broedhouding in de nestkom op het nest gezeten. Nog een paar weken geduld, geduld, geduld.

Gevaar

Voor de havik betekent de zeearend als nabije buur een potentieel gevaar. De zeearend bezoekt ook regelmatig het potentiële nest van de havik. Vorig jaar is dit goed gegaan en heeft de havik zelfs een jong grootgebracht, maar dit zegt niets over de kansen dit jaar. De havik stond aan de top van de voedselketen, zolang de zeearenden nog niet aanwezig waren. Daar is nu toch wel iets in veranderd. In het verleden werden de jongen van de buizerd soms gepredeerd door de havik, maar de zeearend houdt ook wel van een jong havikje voor hemzelf of als voedsel voor de jongen. Dus het gevaar voor predatie ligt nadrukkelijk op de loer. Vorig jaar werd in de eifase door het vrouwtje van de zeearend een bezoek gebracht aan het nest van de havik en wonder boven wonder bleven de 2 eieren van de havik gespaard, wat al een wonder mag heten. Gelukkig is het voedselaanbod in de omgeving groot, waarbij dit gevaar iets kleiner wordt.

Prooiaanbod

Haviken reageren ook alert op plotselinge veranderingen in het voedselaanbod. In de laatste week van mei vliegen bijna alle jonge spreeuwen uit. Je ziet dan zeer grote groepen spreeuwen in weilanden en bossen foerageren. Haviken reageren hier meteen op en maken gebruik van dit grote aanbod aan onervaren vogels.  In juni worden veel jonge spreeuwen gepakt door roofvogels, maar de kans om door een individu gepakt te worden in een groepje van 10 is vele malen groter dan in een groep van 1000 spreeuwen. Op deze manier leren spreeuwen snel en eind juli kunnen al vele jonge spreeuwen door deze oefening aan roofvogels ontkomen. Haviken maken veel gebruik van het seizoensaanbod van onervaren jonge vogels en kunnen in de periode dat hun eigen jongen opgroeien over het algemeen aan meer dan voldoende voedsel komen.

Bij-nesten

De horst van een havik, vooral van een paar jaar oud, is een prachtige locatie voor holenbroeders van een kleiner formaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat in ieder geval de volgende soorten hebben gebroed in de horst van een havik: holenduif, winterkoning, gekraagde roodstaart,zwarte mees, kuifmees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper en ringmus. Wij hebben ook regelmatig bezoek van kleine bezoekers, maar zelf ben ik nieuwsgierig naar welke soorten eventueel broeden in de horst van de havik.  Dus opletten de komende tijd. Ik ben benieuwd.

Meer weten over blogger Jan de Boer >>


It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door 37.000 leden! Bezoek de website van It Fryske Gea


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Havik Alle Beleef de Lente blogs