naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Lepelaar

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Jongste lepelaartje valt uit het nest   *   Zondag om 22:00 uur worden de webcams bij de koolmezen uitgezet   *   Alle acht koolmeesjes uit nest2 zijn uitgevlogen!   *   De jonge slechtvalkjes zijn geringd - het zijn drie vrouwtjes   *   Nestbouw huiszwaluw in volle gang!
Toon alle blogs & vlogs

Door Martin Vink
Vogelwerkgroep Gemert

Een verloren seizoen?

Martin Vink, Vogelwerkgroep Gemert | vrijdag 6 april 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 407x

Het zag er allemaal veelbelovend uit bij de start van het nieuwe broedseizoen. Het vertrouwde vrouwtje en mannetje totdat de eerste territoriale gevechten begonnen. Het vrouwtje sneuvelde en een nieuwe vrouw nam haar territorium over. Maar ook zij heeft het zwaar te verduren met de vele indringers.

Wanneer ‘weten’ de SV nu wanneer ze met het broedseizoen moeten beginnen?

De reproductie bij vogels wordt beïnvloed door seizoensgebonden veranderingen, zoals klimaat, predatie risico, sociale interacties, de beschikbaarheid van nestplaatsen en voldoende voedsel. Interne lichamelijke ontwikkelingen in combinatie met deze externe factoren stimuleren de ontwikkeling van de geslachtsorganen.

Hoe ontwikkelt zich een ei voordat deze het lichaam verlaat?

De eicel heeft een heel traject af te leggen, totdat deze als ei met schaal gelegd kan worden. In het eerste deel, het infundibulum vindt de bevruchting plaats, in het magnum vindt er toevoeging van water en eiwitten e.a. stoffen plaats, in de isthmus start de schaalvorming, welke in de uterus wordt voltooid. Als laatste komt het ei in de vagina (cloaca), waar het ei voor korte of langere tijd kan verblijven. De meeste roofvogels leggen eieren met een interval van 36-72 uur.

Wanneer stopt de eileg?

De eileg stopt als het legsel compleet is meestal tussen de 3-5 eieren. Soms stopt de eileg al in een eerder stadium bv door stress, dit kan optreden bij ernstige verstoringen zoals territoriale gevechten. Onder invloed van stress wordt dan het hormoon cortisol aangemaakt, waardoor de concentratie hiervan in het lichaam van de vogel stijgt. Dit veroorzaakt het in regressie gaan (terugkeren naar de vorige situatie) van de reproductie organen. De ei-productie komt voor dat seizoen stil te liggen.

Wat gebeurt er met de eieren die het lichaam niet verlaten?

Als de ovulatie (eisprong) plotseling stopt, bijvoorbeeld door trauma of stress worden de ontwikkelende follikels (ei-cellen) hemorrhagisch (bloedend). Dit resulteert in het in regressie gaan (terugkeren naar een eerdere fase van ontwikkeling) van de ontwikkelende eicellen en stopt de ei productie. Een reeds volledig volgroeid ei dat in de vagina zit zal in de regel het lichaam via de normale weg verlaten.

Hoe nu verder?

In De Mortel verloopt het seizoen tot nu toe allesbehalve rustig. Het eerste vrouwtje zat tegen de ei-leg aan en werd gedood. Het tweede -huidige- vrouwtje NV zat een week geleden ook tegen de ei-leg aan en produceerde onder zware stress zeer snel en staand haar eerste ei. Vele gevechten en verstoringen vinden nog steeds plaats. Het ziet er na ruim 100 uur niet naar uit dat er nog een tweede ei bijkomt.
Ik heb het vermoeden dat door alle onrust ook het eerste ei niet voldoende bebroed zal en kan worden om succesvol uit te komen.


Vogelwerkgroep Gemert

Vogelwerkgroep Gemert is eind 1988 opgericht door een aantal enthousiaste vogelaars. Het werkgebied van de VWG Gemert omvat de voormalige gemeente Gemert, bestaande uit Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp. De VWG heeft o.a. de volgende doelstellingen: - beschermen en inventariseren van de in het werkgebied voorkomende vogels - plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, -wanden - weidevogelbescherming - Biotoopverbetering i.s.m. de gemeente - geven van voorlichting aan belangstellenden - organiseren van vogelwandelingen en lezingen - opze Bezoek de website van Vogelwerkgroep Gemert


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Slechtvalk Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht