Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Bosuil

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Binnenkort

Koolmees

Binnenkort

Merel

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een ...

Ronald van Harxen, STONE | zondag 27 februari 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 565x

nieuwe locatie, een nieuwe kast en dus ook een nieuw broedpaar. We stellen ze hierna kort aan u voor, maar eerst een hartelijk welkom bij deze 16e (!) van Beleef de Steenuil. We hopen dat er weer veel te genieten en te ontdekken valt. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in!

Historische plek

Op de plek waar nu de boerderij staat, bevond zich in vroeger dagen het huis Tongerlo. Een havezate die al in 1399 in de annalen werd vermeld, maar waarvan de voorlopers terug gaan naar de 11e eeuw. De bewoners maakten in de vijftiende eeuw deel van de Ridderschap van Borculo; er stroomde dus blauw bloed door hun aderen. Het huis werd in 1895 afgebroken en op de plek verrees eeen aantal jaren later een boerderij die nog steeds de naam Tongerlo draagt. Op kaarten uit de jaren twintig van de vorige eeuw is nog de gracht (ooit minstens 11 meter breed) te zien die het goed ooit omgrensde. Tegenwoordig wordt er kleinschalig geboerd met koeien en schapen. Op het erf staat een halfopen kapschuur met op de zolder opslag van stro. Daar hangt ook een kerkuilenkast die regelmatig bezet is.

Geen peren maar eikels

De steenuilenkast is geplaatst in een laagvertakte, oude eik op de hoek met de schuur. Op 18 december hebben we daar de oude kast vervangen door de camerakast. (Over de constructie daarvan een andere keer.) Met het aanbrengen van een uitlooptak hebben we bewust gewacht, omdat we niet te veel veranderingen in één keer wilden aanbrengen. Dat de steenuilen de nieuwe kast zouden accepteren, was ons eerste doel. In het najaar zien we dan wel hoe we wat aanpassingen kunnen doorvoeren. Het is bovendien goed het eerst eens een seizoen aan te zien.

Het broedpaar

Na zeven jaren lief en leed gedeeld te hebben met ons steenuilenpaar in Henxel, stellen we nu met veel plezier het nieuwe broedpaar voor. De vrouw des huizes is als volwassen dier geringd in mei 2016 en op dit moment dus minstens in haar zevende levensjaar. De man is ook geringd als volwassen dier, in februari 2020 en dus minstens (bijna) drie jaar. Omdat ze beide als volwassen dier zijn geringd, is het goed mogelijk dat ze ouder zijn. Hoe dan ook: het vrouwtje heeft er minstens zes broedseizoenen opzitten. Met name de jaren 2018-2020 waren prima jaren met respectievelijk vijf, vier en opnieuw vijf jongen. In 2021 mislukte het nest helaas, waarschijnlijk in de kleine jongenfase in de periode in mei dat het koud was, veel regende en hard waaide. Wat 2022 gaat brengen moeten we uiteraard afwachten, maar we zijn hoopvol gestemd.

Steeds vaker in de kast

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat dit paar minder ‘kastelijk’ is aangelegd, dan het Henxelse paar. Op het erf zijn dan ook veel andere rustplaatsen aanwezig en de hele dag in de kast doorbrengen kan zo meteen nog lang genoeg. Toch zien we ze de laatste tijd steeds vaker en verblijft met name het vrouwtje regelmatig overdag in de kast. Dat het mannetje er ook van overtuigd is dat het op deze plek moet gebeuren, zagen we o.a. op 15 februari toen hij een staaltje ‘kuiltjes graven’ ten beste gaf. Zijn vrouw keek belangstellend toe. De voortekenen wijzen dus beslist de goede kant op!

Uw clipmaker en bloggers 2022: Geert, Anjo, Pascal en Ronald wensen u veel kijkplezier. Uiteraard mede namens de achter de schermen opererende, maar onmisbare moderatoren.


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs