Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Een blij ei!

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | woensdag 29 maart 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 184x

En dan is het opeens zover, het eerste ei bij ons Beleef de Lente kerkuilenpaar. Rond 11:23 was zichtbaar dat het eerste ei in aantocht was, rond 11:29 perste vrouw kerkuil niet meer dus in 6 minuten is het eerste ei gelegd. En om 11:36 was het eerste ei in beeld. En iedereen een blij ei.
Trotse vrouw kerkuil

NA HET EERSTE EI

Vanaf nu zal vrouw kerkuil van Beleef de Lente om de dag een ei leggen. Normaal gesproken legt de kerkuil vier tot zeven eieren en bij uitzondering meer dan tien. De eieren leggen de vrouwtjes meestal om de andere dag, maar het komt ook voor, dat ze dat doet met tussenpozen van drie tot vijf dagen.

Na het eerste ei begint het vrouwtje kerkuil direct te broeden. Twee tot drie keer per uur keert ze de eieren met de onderkant van haar snavel. Het regelmatig keren van de eieren is van groot belang voor de ontwikkeling van de kiem. Ook is het goed voor de verdeling van de warmte over het ei.

SAMEN OF ALLEEN?

Het vrouwtje kerkuil broedt alleen, terwijl het mannetje kerkuil haar gedurende de gehele broedperiode voorziet van voedsel. Krijgt ze in deze periode te weinig voedsel, dan kiest ze voor zichzelf en verlaat ze het legsel. Tegen het einde van de broedperiode die zo’n 30 dagen duurt, komen de eieren uit.

MANNEN BESCHERMEN HUN VROUWEN

In het clubhuis werd opgemerkt dat man kerkuil heerlijk doorsliep, terwijl vrouw een ei aan het leggen was. Dit is normaal gedrag voor een man kerkuil. Ongeveer twee weken voordat de kerkuilen het eerste ei leggen en gedurende de eifase blijft het mannetje vaak bij het vrouwtje in de nestkast. Waarschijnlijk om andere mannetjes, indien nodig, te verjagen.

De taken zijn dus glashelder verdeeld bij de kerkuilen in deze periode: het vrouwtje broedt, het mannetje brengt haar voedsel en zorgt voor veiligheid.

BROEDSTRATEGIE

Als man kerkuil véél muizen aansleept, dan zien we een toename van het aantal eieren. En als er heel veel voedselaanbod is, kunnen kerkuilen twee of drie vervolglegsels produceren. Kerkuilen volgen het prooiaanbod. Kerkuilen zijn daarom een indicatiesoort voor het aanwezig zijn van kleine zoogdieren.

Hoeveel eieren het worden, weten we dus pas over twee weken, maar ik ga voor zes eieren!

En de winnaar is?

De eeuwige roem 2023 gaat naar Angelina en vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

 


Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs