Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Door Christ Grootzwagers
Natuurvereniging Ken en Geniet

De maaier des doods

Christ Grootzwagers | woensdag 9 juni 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 627x

Op dit moment zie je het op vele plaatsen, het maaien van bermen. Gemeente, Rijkswaterstaat, boeren en particulieren, iedereen lijkt te maaien. Waarom, dat is me niet altijd duidelijk, is het uit gewoonte, verveling of krijgt men opdracht? Grote machines slopen de bermen, vaak met de klepelmaaier.

Waarom maaien?

Soms vraag ik het weleens, waarom wordt er nu toch gemaaid? Dan krijg je als antwoord, dat staat in onze agenda, dat doen we zo jaarlijks. Maar het waarom, daar krijg je geen hoogte van. Gaat het om verkeersveiligheid, bij kruisingen en dergelijke, dan vind ik dat begrijpelijk. Maar gaat het om landwegen of dijken, dan krab ik wel achter mijn oren. Soms lijkt het erop dat men bedrijven bezig wil houden. Wat is er mis met een wat ruigere berm, kan dit kwaad, dacht het niet. Men zou heel wat kosten uit kunnen sparen, als men gewoon de bermen zijn gang laat gaan. Haast alles wat in de berm groeit wil toch niet groeien in de gecultiveerde gronden ernaast. Daarvoor wordt deze grond te vaak bewerkt, bemest en gespoten. Misschien werkt het maaien juist wel averechts, de biodiversiteit wordt immers teniet gedaan.

Mag het wel dat maaien?

Er bestaat een wet, die heet Natuurbeschermingswet, denk dat velen er nog nooit van gehoord hebben. Er mag jaarrond worden gewerkt onder de volgende voorwaarden: tijdens het broedseizoen van de vogels (15 maart tot 15 juli) wordt ten minste de helft van de vegetatie gespaard. De overige delen worden kort gehouden. Hierdoor zullen vogels, amfibieën, reptielen, vlinders en andere diersoorten zich vooral in het gespaarde deel vestigen in plaats van in de overige, kortere vegetatie (de zogenaamde ‘habitatbenadering’). Maaisel wordt afgevoerd. 2. Als eerste alternatief geldt dat jaarrond maaien eveneens is toegestaan als bermen en dijken gedurende het broedseizoen in hun geheel permanent ongeschikt zijn of worden gehouden voor broedende vogels, bijvoorbeeld door de vegetatie kort te houden. Voorwaarde is dat de vegetatie al aan het begin van het broedseizoen ongeschikt is (gemaakt). Wegbermen die minder dan 2 m breed zijn worden ook gezien als ‘ongeschikt voor broedende vogels’. 3. Als tweede alternatief geldt dat maaien jaarrond is toegestaan als in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) door middel van een inspectie voorafgaand aan het maaien is vastgesteld dat de genoemde objecten vrij zijn van broedende vogels en hun nesten (het zogenoemde ‘voorlopen’). De nesten worden kort voor het maaien gemarkeerd en ontzien bij het maaien (indicatie: 5 meter rond het nest niet maaien). De markering wordt direct na de werkzaamheden verwijderd om predatie door kraaien of vossen te voorkomen. 4. Als derde alternatief geldt dat wordt gewerkt buiten het broedseizoen. Als broedseizoen geldt globaal de periode van 15 maart tot 15 juli, maar in een vroeg of laat voor- of najaar kunnen deze grenzen in overleg met een ecologisch deskundige worden aangepast.

Verbazing

Dat je dan als wandelaar of fietser toch heel andere dingen ziet verbaasd mij wel. Zo zie je vaak iets anders als hier beschreven. Hele wegranden zijn aan alle kanten gemaaid, toch wordt deze aangemerkt als ecologische verbindingszone. Heel erg jammer, juist hier leeft van alles, rupsen, vlinders, allerlei kevers, libellen, maar ook vogels, amfibieën en muizen. Dat men de rand langs het fietspad maait, dat is begrijpelijk, veiligheid is een groot goed. Maar waarom de rest maaien, laat het groeien, het kan voor niemand kwaad. Er gaat zoveel leven verloren door het maaien, de maaier ziet echt niet of er ergens een vogel zit te broeden, of er grote aantallen rupsen of vlinderpoppen zitten. Nee die maaier, veelal een loonwerker, die moet zo snel mogelijk zijn karwei klaren. Grondbroeders die juist voor de beschermde berm hadden gekozen, laten het leven, ze worden letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Zo ook het hoofdvoedsel van onze torenvalken, muizen. Even een feest want dode muizen zijn makkelijk te pakken, maar voortplanting van deze onthoofde dieren zit er niet echt in.

Het kan beter

Een gefaseerd bermonderhoud, dus maaien in gedeelten, het stuk ongemaaid grasland dient dan als voedselbank. Dieren kunnen daar naar toe vluchten en hebben beschutting.

Dit zogenaamde sinusbeheer is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit. De muizenstand zal door dit beleid goed zijn en daar profiteren vele vogels en dieren van onder andere de torenvalk.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Torenvalk Alle Beleef de Lente blogs