Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

De Huiszwaluwtil

Adrie Duivenvoorden | zondag 2 juni 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1202x

Het Zwaluwseizoen 2017 was voor de zelf bouwende Zwaluwen een dramatisch jaar. Nadat alle kunstnesten bezet waren probeerden maar liefst twaalf echtparen een nest te bouwen aan de gevel, zonder enig resultaat. Tijd om de koppen bij elkaar te steken en plannen te maken hoe de vogeltjes te helpen.

UItbreiding van de nesten aan de gevel zou geen noemenswaardige nestruimte opleveren, rekening houdend met zon en weersomstandigheden. Bij bepaalde windrichting en regen, worden de onderkanten van de nesten nat. De Zwaluwen ondervinden hiervan geen enkele hinder maar het betekende wel dat er geen rij nesten lager geplaatst kon worden. 

GROTE PLANNEN

Zo kwamen de plannen al gauw uit bij een Zwaluwtil. Een intensive en kostbare onderneming. Omdat het bouwwerk zes meter hoog moest worden was er vergunning nodig, dat was geen enkel probleem binnen een dag was dat geregeld.

TIJD OM AAN DE SLAG TE GAAN

Met veel support en steun van de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk en een donatie uit het IJsvogelfonds van de Postcodeloterij van Vogelbescherming Nederland, werd op 31 maart de til feestelijk geopend. We hielden rekening dat het bewoond raken van de til wel enkele jaren kon duren en ook waren er wat bedenkingen, hier aan de kust waar altijd een stevige bries staat deinde de til behoorlijk. Zouden de Zwaluwen dat op prijs stellen?

BEZETTING

Op vier Juni 2018 hing het eerste Zwaluwtje aan de til, de hele zomer zijn alle achttien nesten bezet geweest veelal door jonge Zwaluwen die er de nacht doorbrachten. Negen paren hebben een nest grootgebracht, waarvan vijf een tweede broedsel.

HUISZWALUWTILLEN IN NEDERLAND

De huiszwaluwtil, zeer succesvol in Duitsland leidde er toe dat deze vanaf 2008 ook in Nederland werden geplaatst. In 2015 was er een bezetting van 15%, in 2018 een toename naar 17.4 %. Begin 2019 staan er in Nederland 204 Huiszwaluwtillen waarvan er 36 bewoont waren. Voorwaarde voor succes is de aanwezigheid van broedende Zwaluwen in de directe omgeving. De til is een goed middel om Zwaluwen nieuwe kansen te bieden.(Bron: jaarverslag Nederlandse Huiszwaluwtillen 2019) van de werkgroep Nederlandse Huiszwaluwmonitoring. Voor wie het mooie zeer informatieve verslag wil lezen, kan dit downloaden via https://www.sovon.nl/nlpublicaties/de-nederlandse-huiszwaluwtillen-2016-2018.

Hoewel de werkelijke bezetting van onze til nog niet bekent is, ga pas tellen als de jonge Zwaluwen zich laten zien, dan krijg je een goed beeld van het aantal broedparen, is het succes vermoedelijk te danken aan twee factoren. Allereerst het ontbreken van goed bouwmateriaal en de til staat op enkele meters afstand van de reeds jaren bewoonde kunstnesten. Hoe de Zwaluwen ook vliegen, ze kunnen niet om de til heen.

 

 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Huiszwaluw Alle Beleef de Lente blogs