Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Hallo mijn zus zit aan de andere kant!

Door Ben Mombarg
Beleef de Lente

De bende van zes

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | dinsdag 20 juni 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 197x

De ontwikkeling van de jonge kerkuilen lijkt wel in een stroomversnelling te zijn gekomen, een uitvlieg-poll was al niet meer nodig.

K1(het oudste jong) maakte zondagavond zonder blikken of blozen haar eerste duikvlucht in de hooiberg. Eigenlijk best wel vroeg op de leeftijd van 49 dagen. Ik denk dat haar uitstekende conditie de drang om zich verder te ontwikkelen haar niet meer in de weg stond. En wat vloog ze mooi weg.

OEFENEN MET VLIEGEN

De jongen zijn in zeer goede conditie. Echter, tegen de tijd dat de jongen vliegoefeningen in de hooiberg houden, daalt het gewicht snel want dat kost energie! Het oudste jong (K1) is nu bijna 8 weken oud en vliegt al in de hooiberg. Een prachtige plek om te oefenen.

Aan het begin van de achtste week vinden meestal de eerste vliegoefeningen plaats op het nest en in de naaste omgeving. Ik ben benieuwd wie volgt, er wordt veelvuldig geoefend door de jonge kerkuilen. Tegen het einde van de negende week is het gebruikelijk dat een jonge kerkuil redelijk goed vliegt en voor kortere perioden zelfs naar buiten gaat. Ik probeer een voorstelling te maken hoe dit eruit ziet met de bende van zes in en om de hooiberg. Hopelijk gaan we volgende week meemaken dat meer jongen de stap zetten en dan overdag weer gezellig met zijn allen in de kerkuilenkast.

SPELEN MET ETEN

In deze periode zoeken de jonge kerkuilen naar een roestplaats om daar gezamenlijk de dag door te brengen. Maar ’s avonds zijn ze weer op het nest te vinden om voedsel te ontvangen. Wanneer de jongen verzadigd zijn, gaan ze spelen met de muizen of ander nestmateriaal. Ze doen dat door afwisselend de muis of materiaal vast te pakken en weer los te laten. Ze gebruiken daarbij alleen hun klauwen. In de negende week bespringen de jongen de dode muis en ‘vangen’ het met beide klauwen. Dit spel is ook te zien met takken of ander nestmateriaal. Hoe zien ze er dan uit? Een jong van negen weken heeft bijna geen dons meer, hooguit nog wat onder aan de buikzijde. De jongen gaan steeds meer op een volwassen kerkuil lijken.

OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

De jonge kerkuilen worden steeds zelfstandiger. Hun behendigheid in het vliegen verschilt nauwelijks meer van die van een volwassen vogel. Maar ze kunnen nog niet jagen. Het lijkt er overigens op dat de onervaren kerkuilen daarbij geen steun van hun ouder krijgen zoals wel eens wordt verondersteld. Het jagen is een aangeboren gedragspatroon. Ervaring zorgt ervoor dat de aangeboren gedragingen worden verbeterd. Succes is niet gegarandeerd. Bij het verlaten van de ouderlijke omgeving op de leeftijd van ongeveer 3 à 4 maanden bereikt de sterfte onder de jongen het hoogtepunt.

VOORUITZIEN

Ik ben benieuwd of vrouw kerkuil gaat beginnen aan een tweede legsel. Als het voedselaanbod goed is, kan er zelfs ook nog een derde legsel komen. Als ik de verbouwing in de nestkast zie door deze bende van zes, dan kan ik concluderen dat ze een prachtige tijd vol mooie ontwikkelingen in de nestkast hebben doorgemaakt. Maar eerst, volop genieten van dit prachtige nest!

 

 

 

Foto André Eijkenaar

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs