Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Gierzwaluw

Live

Scholekster

Live

Boerenzwaluw

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Foto Andre Eijkenaar

Door Mary Mombarg
Kerkuilenwerkgroep Nederland

Bedreigingen

Mary Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | woensdag 22 maart 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 106x

Voedselschaarste. Strenge winters. Het verkeer. De bedreigingen voor de kerkuil zijn legio. Tel er ook de mogelijkheid van gif bij op en een gebrek aan nestgelegenheid. Ook zijn er natuurlijke vijanden. Om al die redenen ging de stand van de kerkuil de afgelopen drie jaar achteruit.
Foto André Eijkenaar verkeersslachtoffer

VOEDSELSCHAARSTE

De kerkuil heeft zijn grootste dichtheid in het kleinschalig cultuurlandschap. En die zijn er steeds minder in Nederland door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Dat zorgt voor minder nestgelegenheid en als het een keer een slecht muizenjaar is, is er op dat type landbouwgrond geen alternatief voedsel voorhanden voor de kerkuil.

STRENGE WINTERS

Een strenge winter kan een tijdelijke negatieve invloed hebben op het aantal kerkuilen. Vooral bij sneeuw en aanhoudende vorst verdwijnen de prooidieren in diepliggende holen. Een kerkuil kan maar 5 tot 8 dagen zonder voedsel. De directe leefomgeving van mensen, zoals in de buurt van schuren, biedt geen alternatief: daar bevinden zich ook steeds minder muizen.

VERKEERSSLACHTOFFERS

Het aantal verkeersslachtoffers is groot. In sommige gebieden kan het percentage boven de 70% stijgen. De oorzaak daarvan is de hoge dichtheid aan veldmuizen in brede bermen van wegen en hoe kerkuilen jagen. Ze gebruiken vaak een hectometerpaaltje als uitkijkpost om muizen te vangen. Als de kerkuil zijn prooi beet heeft, keert hij terug naar het paaltje om zijn prooi te verorberen of om met zijn prooi van het paaltje weg te vliegen. De paaltjes staan dicht aan de weg, bij het opvliegen kunnen auto's de vogels raken met fatale gevolgen.

Om die hectometerpaaltjes onaantrekkelijker te maken, worden rolletjes boven op de hectometerpaaltjes geplaatst, lees het eindrapport

GIF

Kerkuilen zijn bijzonder gevoelig voor bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (ratten, muizen). Heb je uilenkasten hangen, gebruik dan geen gif! Dat adviseren we.

ETEN EN GEGETEN WORDEN

De kerkuil heeft drie natuurlijke vijanden: havik, oehoe, en steenmarter. De steenmarter, die zich snel uitbreidt en ook beschermd is, overvalt nogal eens een broedende kerkuil.

KOMMER EN KWEL

Is het dan alleen maar kommer en kwel voor de kerkuil? Zeker niet! Gelukkig gloort er weer hoop aan de horizon en lijkt het in het vroege voorjaar van 2023 weer een heel stuk beter te gaan. De bomen hingen weer vol afgelopen herfst en ook de eerste berichten over grote hoeveelheden veldmuizen gingen al rond. Hopelijk zet deze trend dit seizoen door en laat de kerkuil dit jaar weer eens zien dat ze in goede jaren ook echt aan een serieus herstel van de landelijke populatie kunnen werken. En neem de intensieve nestbescherming door vrijwilligers. Die hebben de kerkuil voor Nederland gered. Daardoor herstelde de populatie zich enigszins, maar de gevaren zijn nog niet geweken.


Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs