Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
De pykjes loeren de weidse wereld in.

Door Meino Zondervan
It Fryske Gea

Afblijven, afblijven, afblijven!!

Meino Zondervan, It Fryske Gea | maandag 26 april 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 555x

Dat zou je het liefst tegen de arenden zeggen maar dat gaat helaas niet. Vooral afblijven van brandganzen. Die hebben momenteel het meeste te lijden van deze 2e golf van vogelgriep. Deze golf is ook nog eens een keer erger dan de 1e golf in 2020.

Horrorverhaal

Vanaf zee kwamen de eerste karkassen aangedreven. Het is vooral aan de Groningse- en Friese kust niet grappig meer. Afgelopen weekend zag ik in het Lauwersmeergebied, vele dode en in doodsstrijd verkerende brandganzen. Kraaien stonden te wachten tot een kop schuddende brandgans klaar was met zijn strijd. En een zilvermeeuw die hapklare brokken naar binnen werkte uit een pas overleden dier. Het lijkt wel een horrorverhaal, vind je niet? Het is een zeer besmettelijke ziekte onder de vogels en we kunnen alleen maar machteloos toekijken. Sterker nog, ook voor de mens geldt, afblijven! We verspreiden het dan alleen maar meer en we zijn er zelf ook gevoelig voor. Instanties ruimen dode dieren op plekken waar veel publiek komt. Het is voor de mens niet dodelijk maar je krijgt er wel echte griepverschijnselen door.

Keutelmachines

De broedpoging van een paartje zeearenden in het Groningse deel van het Hunzedal is mislukt. Het vermoeden bestaat dat het te wijten is aan de vogelgriep. Het 2 weken oude jong lag dood op het nest tussen prooiresten van brandganzen. Onderzoek moet het vermoeden bevestigen. Het is nog spannend of het weerslag zal hebben op de oudervogels die de brandganzen uit elkaar hebben getrokken. https://www.groningerlandschap.nl/nieuws/zeearendkuiken-dood-op-nest/. Je houdt je hart vast voor “onze” zeearenden. Voor zover we nu kunnen zien worden de 2 jongen gevoerd met wilde eend, meerkoet, grauwe gans kuikens en vis. Echter in de buurt zitten ook nog enkele duizenden brandganzen waarvan het grootste deel nog richting Nova Zembla moet. Er zullen een aantal blijven hangen als standvogel. Uitwerpselen van vogels zijn de grote oorzaak van verspreiding. Ganzen zijn, met hun erg korte darmstelsel, echte keutelmachines. Het eiwitrijke gras dat ze naar binnen werken wordt nauwelijks verteerd of het gaat er alweer uit. Daarom lopen ze voortdurend te grazen en te poepen. Juist vanwege dat, talrijk aanwezige, eiwitrijke raaigras hebben we veel ganzen. Een ecologische verschuiving die veroorzaakt is door de mensheid. De zeearenden vinden het overigens niks niet erg, prooien zat in de proviandkast. Maar dan moeten die prooien niet bedorven zijn.

Voor de wind

Afgelopen weekend in het Lauwersmeergebied hingen er 2 roepende adulte zeearenden boven mijn hoofd. Een geweldige beleving maar tegelijkertijd ga je denken waarom de beide dieren niet bij hun nest rondhangen. In hetzelfde bosperceel aldaar zijn 2 paartjes arenden bezig met voortplanting. Het zal toch niet? Later hoorde ik dat het vermoeden bestaat dat de 2 paartjes niet een goeie klik hebben en elkaar de tent uit knokken waardoor ze niet aan nestelen toekomen. Geen jonge zeearenden in het Lauwersmeergebied dit jaar ben ik bang maar het lijkt me een betere reden dan dode jongen door vogelgriep. Er zijn best veel negatieve meldingen dit seizoen over zeearenden; ze komen niet tot broeden of hebben de pech dat hun nestboom omwaait. Niet getreurd, het is wat het is. Ondanks alles gaat het de zeearenden voor de wind in ons kikkerlandje. Of is het nou ganzenlandje?

Toppers

De beide pykjes van de Alde Feanen doen het in ieder geval goed. Ze groeien als kool. Er zat weinig verschil in ei-uitkomst. Je ziet weinig verschil in grote en sterkte. Ze mogen af en toe graag sparren met elkaar wat hun instincten alleen maar zal versterken. Het recht van de sterkste is niet echt aan de orde zolang er genoeg voedsel voor handen is. En dat is er. De beide ouders verdelen het voer prima onder de 2 bengels. Er zijn helaas al meldingen van o.a. grauwe ganzen en knobbelzwanen met ziekteverschijnselen. Laten we ervan uitgaan dat alles goed gaat, dan hebben we er binnen afzienbare tijd 2 toppers bij in ons luchtruim. Positief bekijken en hopen dat de vogelgriep van de arenden afblijven!!

Een zilvermeeuw eet van een, door vogelgriep, overleden brandgans

It Fryske Gea

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. We hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren we meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van 20.000 hectare. Dit doen we niet alleen. We worden gesteund door 37.000 leden! Bezoek de website van It Fryske Gea


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs