naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Lepelaar

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Jongste lepelaartje valt uit het nest   *   Zondag om 22:00 uur worden de webcams bij de koolmezen uitgezet   *   Alle acht koolmeesjes uit nest2 zijn uitgevlogen!   *   De jonge slechtvalkjes zijn geringd - het zijn drie vrouwtjes   *   Nestbouw huiszwaluw in volle gang!
Toon alle blogs & vlogs

Door Pascal Stroeken
STONE

122 uur

Pascal Stroeken, STONE | woensdag 28 maart 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 405x

Tot het takenpakket van blogschrijvers behoort het geven van tekst en uitleg bij de beelden. Maar dat is lang niet altijd gemakkelijk, zeker als de hoofdrolspelers zich niet aan het script houden. De Dongense steenuilen zijn kennelijk fervente beoefenaars van het improvisatietheater!

Vijf dagen

Woensdag 28 maart, kort na 20:00 uur. Daar ligt ie dan, ineens: het tweede ei. Waar we zo lang naar hebben uitgekeken. Zo lang, dat we ons gingen afvragen of het er eigenlijk nog wel van zou komen.

Het precieze moment van de leg wordt later bekend gemaakt (clipmaker Geert is al aan de slag gegaan), maar snel gerekend is ei nummer twee zo'n 122 uur oftewel vijf dagen na het eerste ei gelegd. Het script - gebaseerd op jarenlange  observaties bij Beleef de Lente - schreef echter een gemiddelde leginterval voor van ruim 54 uur en een maximale tijdsduur van 68 uur tussen het leggen van twee opvolgende eieren. Een snelle zoektocht in 'de boeken' leert dat die 68 uur overeenkomen met de langste leginterval, van drie dagen, die uit nestobservaties bekend is. De vijf dagen van mevrouw Dongen zijn dus inderdaad opmerkelijk lang.

24/7

Het mooie van webcams is dat het ons de mogelijkheid verschaft voor een 24/7 observatie. Dat heeft in al die jaren BdL al veel nieuwe kennis opgeleverd. Dat we er dag en nacht met de neus bovenop zitten betekent nog niet dat we alles makkelijk kunnen verklaren. Want waarom is ei nummer twee pas vijf dagen na het eerste ei gelegd?

Feiten

Laat ik beginnen met het vaststellen van de feiten. Op 21 maart vertoont vrouw Dongen leggedrag, dat was al opmerkelijk. Een ei komt er evenwel niet. Twee dagen later, afgelopen vrijdag, zien we opnieuw vergelijkbaar leggedrag, nu met als resultaat warempel het eerste ei. Zoals ik maandag al schreef: een opmerkelijk vroege legselstart.

Weer twee dagen later, rond het verwachte legmoment van nummer twee op zondag/maandag, kijken we het tweede ei zo'n beetje uit de cloaca. En hoewel mevrouw wederom leggedrag vertoont, volgt er geen ei. (Schijn)leggedrag zien we daarna niet meer.

Op het oog lijkt er intussen niets aan de hand: man en vrouw paren er voor de buitencam nog lustig op los en ook met de prooiaanvoer zit het wel goed. Alles lijkt z'n normale gang te gaan en als je niet beter zou weten is het alsof ze (weer) in de pre-eilegfase verkeren.

Medisch probleem?

Wat we echter niet weten is of er mogelijk sprake is van een 'medisch probleem' bij vrouw. Misschien heeft ze een aandoening aan het voorplantingssysteem? Het schijnleggedrag geeft aanleiding om aan deze optie te denken. Waarschijnlijk zullen we dat nooit te weten komen.

Hoe dan ook, we zijn heel benieuwd het verder verloopt!

 


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht