Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Bliek

Visdief, kokmeeuw, grote stern

Zoals te lezen in een weblog (hier) heerst de vogelgriep ook onder de grote sterns van Bliek. Toch zijn er bij het rondkijken nog een flink aantal te zien. Grote sterns hebben een kuif, Sommige hebben een wit voorhoofd: overgang naar het winterkleed.

Bekijk de clip

Op naar het verre zuiden

Gwenaël Hanon

18.07.22 De luchttemperatuur stijgt naar zomerse tropische waarden en dat is meestal ook het moment waarop het broedseizoen voor kustbroeders klaar is. De meeste vogels hebben het eiland al verlaten en maken zich klaar voor de grote trek zuidwaarts naar de Afrikaanse westkust. Een terugblik op dit seizoen:

Lees meer

Naar alle blogs & vlogs bliek

Waarom is er 's avonds geen beeld?

De camera's werken op zonne-energie en de accu's hebben niet genoeg vermogen om ook 's avonds de beelden door te geven. Daarom zijn er alleen beelden tussen 08:00 en 19:00 uur.

Deze vraag is gesteld door Moderator 18.

Veelgestelde vragen over de bliek

Bliek

Een eilandje in het Haringvliet biedt een welkome rust-, broed- en voedselplaats voor een heel scala aan kustbroedvogels. Onder meer de kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw.

Lees meer

Het nest

Er zijn verschillende broedlocaties te zien. Zo nestelen en broeden de kokmeeuwen in het midden van het eiland tussen de hoogste begroeiing, met daaromheen de visdieven.

Lees meer

Voedsel

Op en rond Bliek is volop voedsel te vinden. Bijvoorbeeld voor de kluut, die met zijn bijzondere snavel allerlei waterdiertjes (slijkgarnalen, mosselkreeftjes) uit ondiep water zeeft.

Lees meer

Locatie

Eind 2018 werd het eilandje Bliek aangelegd. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling, maar heeft nu al voldoende mogelijkheden voor vogels om te kunnen broeden.

Lees meer