Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Bliek

Soortenlijst Bliek 2021

Overzicht van de vogelsoorten gesignaleerd op de webcam van het Vogeleiland Bliek: 29 soorten.
De geluiden zijn ontleend aan de online Vogelgids van Vogelbescherming Nederland.

Bedankt voor het kijken en Vogelbescherming helpen, kan door het geven van een Tikkie.

Bekijk de clip

Wat een belevenis deze lente op Bliek!

Bas Roels

30.07.21 De lente is voorbij, prachtig was het op Bliek. Ongelofelijk veel soorten vogels zijn komen broeden en hebben jongen grootgebracht. Kluten, visdieven, zelf zwartkopmeeuwen en nog veel meer. Ook veel soorten die kwamen rusten of foerageren. Een drukte van jewelste.

Lees meer

Naar alle blogs & vlogs bliek

Hoe groot is de kans dat Bliek met grote overstromingen te maken gaat krijgen de komende dagen?

Deze vraag is gesteld door Geza.

Veelgestelde vragen over de bliek

Bliek

Een eilandje in het Haringvliet biedt een welkome rust-, broed- en voedselplaats voor een heel scala aan kustbroedvogels. Onder meer de kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw.

Lees meer

Het nest

Er zijn verschillende broedlocaties te zien. Zo nestelen en broeden de kokmeeuwen in het midden van het eiland tussen de hoogste begroeiing, met daaromheen de visdieven.

Lees meer

Voedsel

Op en rond Bliek is volop voedsel te vinden. Bijvoorbeeld voor de kluut, die met zijn bijzondere snavel allerlei waterdiertjes (slijkgarnalen, mosselkreeftjes) uit ondiep water zeeft.

Lees meer

Locatie

Eind 2018 werd het eilandje Bliek aangelegd. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling, maar heeft nu al voldoende mogelijkheden voor vogels om te kunnen broeden.

Lees meer