Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Visarend / Thomas van der Es

Maak kennis met de boswachter en de Biesbosch

Het visarend koppel broedt in de Biesbosch, boswachter Harm zal regelmatig bloggen en vloggen over dit prachtige natuurgebied en de visarenden.
Harm Blom Harm Blom

Harm Blom

‘Sinds 1 juli 2020 ben ik Boswachter Publiek in de Biesbosch en ben ik verantwoordelijk voor de educatie, communicatie en recreatie in de Biesbosch. Ik vind het prachtig om in dit mooie gebied te werken en daarin actief contact te hebben met pers, bewoners, bezoekers en gebruikers. De Biesbosch is een populair maar ook een kwetsbaar natuurgebied. De druk op het gebied is groot. Daarom is het goed dat wij via Beleef de Lente, de visarend op een unieke manier kunnen volgen in de Biesbosch. Natuurbescherming en natuurbeleving komen hier prachtig samen en dat voor een groot breed publiek. We kunnen in dit project veel achtergronden en weetjes over de Biesbosch vertellen. Maar bovenal, de kijker meenemen in een stukje unieke Biesboschnatuur!’

Volg de boswachter op Instagram:

  • #boswachterblom  
Visarend / Luc Hoogenstein Visarend / Luc Hoogenstein
Biesbosch / Staatsbosbeheer Biesbosch / Staatsbosbeheer

Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Het gebied is niet voor niets aangewezen als een Natura 2000 gebied. Door de unieke getijdenwerking, inmiddels al 600 jaar lang, vind je er unieke deltanatuur. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je er veel wilgenvloedbossen en natuurlijke kreken vindt. Bij het zien van de ruige en hoog opgaande wilgenbossen vergeet je dat je in Nederland bent. Hier vind je nog echte wildernis en ervaar je riviernatuur waar je stil van wordt. 

De Biesbosch is dan ook een avontuurlijk doolhof van rivieren, met eilandjes met wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Je kunt er heerlijk wandelen en langs de randen van het gebied ook fietsen, maar de natte, ruige natuur van dit moeras laat zich het best beleven vanaf het water, in een klein bootje of kano. Geruisloos peddelend door de smalste kreken, bukkend onder lage takken door, beleef je de natuur vanaf de waterspiegel. IJsvogels schieten voorbij, een kiekendief jaagt tussen het riet en misschien laat zelfs de visarend of een bever zich zien. In de Biesbosch ben je één met de natuur.

Ontstaan van het landschap

De Biesbosch was oorspronkelijk polderland. De Sint-Elizabethsvloed in 1421 veranderde het in een binnenzee. Dankzij het water uit Maas en Waal werd het een zoetwaterdeltagebied. Uit zand en rivierslib ontstonden zandplaten. Vooral biezen groeiden daar goed op. Vandaar de naam 'Biesbosch'. Eeuwenlang verdienden griendhakkers, rietsnijders en biezenvlechters er een karige boterham. In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. De grote verschillen tussen eb en vloed verdwenen en daarmee de griend- en rietcultuur. De wilgenakkers verruigden en de natuur kreeg vrij spel. In 2011 bouwde een koppel zeearenden hun nest en in 2016 volgde de visarend. Beide soorten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het gebied. Dat heeft zeker ook te maken met de opmars van beide soorten in het buitenland, maar de aantrekkelijkheid van het Biesbosch gebied moet ze zeker ook overtuigd hebben. Niet geheel on toevallig gebruiken de visarenden vooral de natuurontwikkelingsgebieden als jachtgebied. In de Noordwaard bouwde ze één van hun nesten. Het paar van de webcam.

Visarend / Elwin van der Kolk Visarend / Elwin van der Kolk

Blijven werken aan de natuur

Staatsbosbeheer heeft vanaf 1958 steeds meer delen van De Biesbosch aangekocht. Op de voormalige polders en grienden mag de natuur weer haar gang gaan. Rietlanden verruigen, grienden groeien uit tot echte wilgenbossen. Aan de hand van oude rivierkaarten zijn oude, dichtgeslibde kreeklopen hersteld. Boswachter Harm Blom: "We blijven hier werken aan de natuur. We graven watergeulen en brengen die in open verbinding met de rivieren. Zo komt er meer zoet water binnen. Zeker sinds de realisatie van grote Ruimte voor de Rivier projecten is de Biesbosch zowat 2 keer zo groot geworden. De watervogels nemen meteen bezit van die nieuwe plekken, fascinerend. Duizenden eenden zoals de pijlstaart, wintertaling, smient, krakeend en slobeend bijvoorbeeld. En je ziet dan ook de grote zilverreiger en visarend bezitnemen van de waterrijke natuur. Het is mooi om te zien hoe snel de natuur inspeelt op een nieuwe situatie."

600 jaar Biesbosch - feest!

Hoe mooi is het dat wij kunnen meegenieten van één van de icoonsoorten in de Biesbosch en dat 600 jaar na het begin van de Biesbosch!? ‘Lang zal ze leven’ kunnen we dit jaar zeggen! Want dit jaar vieren wij namelijk de verjaardag van de Biesbosch. Op de nacht af, te weten van 18 op 19 november 1421 kennen wij de geboorte. Het komt niet vaak voor dat de verjaardag van een natuurgebied gevierd kan worden. Maar bij de Biesbosch is het allemaal begonnen met een stormvloed en na 600 jaar broeden daar onder andere zee- en visarenden. Het jubileumjaar begint op 1 mei en loopt tot september 2022.

Succes voor de natuur én de bezoeker

Overal kunnen en mogen mensen genieten van de buitenlucht, het landschap en de natuur. Veelal gaat recreatie prima samen met natuur. Op sommige plekken, voor bepaalde soorten en tijdens bepaalde seizoenen vraagt het dan net iets meer. Het voor de natuur aanbieden en beschermen van zones waar dieren kunnen leven en broeden zijn dan onmisbaar. Soorten als de zee- en visarend hebben absolute rust nodig in het broedseizoen. Deze vogels zijn zeer gevoelig voor verstoring en daarom biedt Staatsbosbeheer de nodige broedrust en nachtrustzones aan en houdt hierop streng toezicht. De bezoeker merkt hier weinig van en in feite zijn deze zones er al jaren. Waar nodig passen wij dit tijdelijk aan. Een succes voor de natuur én de bezoeker.

Hoe kan ik er zelf van genieten?

Kijk hier voor meer informatie of ga op bezoek bij: 

Biesboschcentrum Drimmelen
Biesboschweg 4 4924 BB Drimmelen (route) 030-6926111 Voor contact en vragen aan Staatsbosbeheer, mail naar biesbosch@staatsbosbeheer.nl  

Biesboschcentrum Dordrecht
Baanhoekweg 53 3313 LP Dordrecht T. 078 770 53 53 - info.biesbosch@dordrecht.nl 

Biesbosch MuseumEiland
Hilweg 2 4251 MT Werkendam T. 0183 504 009 - info@biesboschmuseumeiland.nl