naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Huiszwaluw

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Voedertafel

Geen broedsel

Havik

Nog heel even geduld. De camera's voor seizoen 2020 gaan open op 1 maart!   *   Helaas heeft nog een jong kerkuiltje het niet gered   *   Onraad bij de kerkuil   *   Schoon en fris   *   Drukte op de tak

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Kauw

 

De kerkuilenkast werd niet meer bezocht door de kauw en ook de duif broedde er niet, dus is er in overleg met de eigenaar van de kast besloten de kast te reinigen en zo de kerkuil haar plek terug te geven.

Kerkuilen kunnen het hele jaar door tot broeden komen en daar vrouw kerkuil die hier voorheen ook gebroed heeft regelmatig in de kast overdagt, willen we haar weer een schone kast bieden. Als kijker hebben we waar kunnen nemen dat het nestmateriaal van de kauw de kerkuil hinderde en is dit verwijdert.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er voor deze kerkuilvrouw een partner opduikt en ze samen gaan nestelen, maar dat moeten we afwachten.

 

 

 

 

Als vaste kijker is het jou waarschijnlijk ook wel opgevallen, dat het voedsel vanuit de krop gegeven wordt. Het gaat van de oudersnavel rechtstreeks in de snavel van de jonge kauw.

Het voedsel is al vochtig of wordt in de krop vermengd met water wat de kauwen drinken, dus ja de kauwtjes krijgen hun vocht binnen tegelijk met het voedsel, zoals dit haast bij alle vogels het geval is.

Als ze eenmaal uitgevlogen zijn, worden ze nog een hele tijd begeleid door hun ouders, daar leren ze al vrij snel hoe voedsel gevonden wordt en ook drinken, ze apen als het ware het gedrag na van de ouders.

 

 

Deze vraag is redelijk snel te beantwoorden, want heel veel vogels doen dit ook. Vogels zoeken overal hun prooi, soms is het voedsel kleverig en blijven er resten kleven aan de snavel, ja en hoe krijg je de snavel dan schoon?

Je kunt het met je poten proberen te verwijderen, maar dan loop je de kans dat hetgeen je kwijt wil, aan je poten gekleefd zit. Dus wat is de oplossing je smeert de smurrie af aan een tak of iets dergelijks en daarom halen ze hun snavel daar langs af.

Blijf genieten van de getoonde beelden, lees de blogs, bekijk de filmpjes en je wordt vanzelf een kauwenkenner.

Kauwen zijn sowieso slimme vogels, in bijgaand fimpje zie je hoe ze aan nestmateriaal komen: Filmpje nestmateriaal

 

 

Moeilijk antwoord te geven op jouw vraag, dus houden we ons een beetje op de oppervlakte. We hebben immers de vogel niet gezien.

Kauwen, spreeuwen en met name ook duiven hebben relatief vaak klomppoten of andere verminkingen aan hun poten. Ze scharrelen ne eenmaal op de grond rond, op zoek naar eten en nestmateriaal.

Vaak zijn ze te vinden op plekken, waar wij als mens ons afval weg gooien, rondom prullenbakken, bij parkeerplaatsen enz. Veel afval dat klakkeloos weggegooid wordt kan leiden tot het verstrikt raken van de vogels. Ze blijven dan worstelen om los te komen, waarbij amputatie van tenen, ja zelfs poten voor komt. 

Een andere oorzaak kan zijn een ziekte, paratyfus genoemd, wat bij meerdere vogels waargenomen wordt.

Bijgaand een filmpje, van hetgeen er laatst gebeurde bij de koolmees, om een beeld te geven van een worsteling, om los te komen. Filmpje

Hopelijk gaat de kauw het redden en kunt u nog lang van zijn aanwezigheid genieten, blijf kijken hier en leer de kauw beter kennen.

De kauw legt haar eitjes om de 25 á 27 uur, de tijd dat het vrouwtje nodig heeft om een ei tot ontwikkeling te laten komen.

Als het allemaal in lijn is zal dus het volgende ei gelegd gaan worden maandag 15-04 rond 13.30 uur, houdt er echter rekening mee, dat het iets eerder of later kan zijn.

Blijf kijken en noteer de tijden en je weet het precies, leuk om bij te houden en iets meer te leren van het gedrag van de kauwen

 

Onze jonge Kauw zal zeker in de buurt blijven. In de kast komt hij/zij vermoedelijk niet meer. Zodra de jongen uitgevlogen zijn zullen de kauwen wederom bij elkaar komen om te slapen. Jonge kauwtjes leren van oudere soortgenoten voor welke dieren zij als rovers dienen te vrezen. Dit leren berust op een werkelijk leren en niet op aangeboren 'weten'. Verschijnt er een levend wezen dat de jonge kauwen nog niet eerder hebben gezien dan behoeft men alleen maar op de leidende oude kauw te letten. Dreigt de oude kauw dan is voor eens en voor altijd duidelijk dat men dit wezen als vijand dient te beschouwen.

Er wordt jaarlijks een legsel grootgebracht waarbij 4 tot 6 eieren worden gelegd. Vanaf half april tot begin mei vangt het broedseizoen aan. Ongeveer twee maanden later vliegen de jongen uit die dan nog maar nauwelijks kunnen vliegen. Eerst na een maand gaan de jongen dan hun eigen gang. Eind juli zit er dan het broedseizoen voor de kauw op. Zelfs als hun legsel verloren is gegaan maken de ouderdieren geen tweede legsel zoals andere kraaiachtigen wel doen.

 

Het voer wordt opgelepeld uit de krop, zoals bij de meeste vogelsoorten.

 

Wat vervelend dat u dit blokje niet weg krijgt. De oplossing hiervoor is te klikken op het witte pijltje in het oranje blokje. Hierdoor zal de pop up verdwijnen

De kuikens worden op dit moment voldoende voorzien van voedsel, het zijn geen snelle groeiers en blijven lang in het nest. Na uitkomen zitten ze nog 30 tot 35 dagen binnen en na uitvliegen worden ze nog 4 weken gevoed.

De warmte van Vrouw kauw hebben ze echt nog nodig, warmte en geborgenheid. Ze zijn nog kaal en hebben totaal geen isolatie, binnenkort zul je de eerste veertjes zien ontstaan.

Helaas dat antwoord weten we niet omdat dit de eerste keer is dat we een kauwennest volgen. Maar het is wel bijzonder vervelend dit nu mee te maken. Maar goed nu realiseren we ons weer even dat we slechts te gast zijn en dat we dit anders nooit hadden geweten/meegemaakt.

Zo te zien was dat een volgezogen teek, maar deze is er al afgevallen.

Vogels hebben meestal antistoffen tegen allerlei parasieten, dus dan kan dit geen kwaad.

Bij de hygiënische mens is dat wat anders, dan blijft het altijd oppassen.

Een teek moet je binnen 24 uur verwijderen en de datum even noteren, ontstaat er een kring rond de beet, meteen uw arts raadplegen.

Er zijn allerlei apparaatjes om teken te verwijderen, tekenkaart, tekenen enz. Nooit met smeermiddeltjes aan de gang gaan en met brandende sigaret.

Hopelijk is uw vraag hiermee beantwoord.

Hier hebben we nog geen ervaring mee opgedaan bij de Kauw. We zullen zien of het jong uit het ei tevoorschijn komt over enige dagen.

Als u op de site bent bij de Kauw kunt u naar beneden scrollen en daar zult u in het blauw zien staan locatie. Indien u deze aanklikt zult u een beschrijving krijgen waar deze kast zit en ook de omgeving leren kennen.

M slaapt in de buurt van de kast. Waar precies is ons ook niet bekend.

De jonge vogels worden niet geringd. Op de plek waar deze nestkast zit worden helemal geen jongen geringd. Ook de jonge kerkuilen die hier zijn opgegroeid zijn nimmer geringd.

Op de Beleef de Lente website ervaren bezoekers soms problemen van technische aard: ze zien geen live beelden, horen geen geluid, of het beeld valt steeds weg. Omdat niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, willen we de problemen graag inventariseren. Daarom vragen we je om de onderstaande enquête in te vullen en te verzenden. 

Klik hier voor de enquête

Man en vrouw broeden bij toerbeurt. Hierdoor kan ieder dier zichzelf van voedsel voorzien.

De man en vrouw broeden op de eieren. Ze doen dit per toerbeurt

Je kunt nauwelijks niet zien of een kauw een man of een vrouw is. De mannetjes zijn gemiddeld iets langer, maar dat helpt niet veel. Je zult dan inwendig onderzoek moeten doen of een DNA test op materiaal uit de veren. Jonge kauwen zien er sowieso identiek uit. Pas in de paarperiode kan je uit het gedrag (en relatieve grootte) wel opmaken welke mannetjes en vrouwtjes zijn. NB. Het is voor de hele familie van kraaiachtigen heel moeilijk om het verschil te zien.

Zolang er nog geen eieren zijn zullen de vogels in de bomen in de buurt van het nest slapen.