naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Bosuil

Live

Havik

Live

Ooievaar

Live

Slechtvalk

Live

Koolmees

Live

Steenuil

Live

Kerkuil

Live

Kauw

Live

Lepelaar

Live

Voedertafel

Binnenkort

Huiszwaluw

Derde ei bij de ooievaars?   *   Kleine bosuil zet z'n eerste stapjes   *   Tweede ei bij de ooievaars!   *   De kauwen zijn begonnen met het bouwen van hun nest   *   Eerste ei bij de ooievaars!

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Kauw

Onze jonge Kauw zal zeker in de buurt blijven. In de kast komt hij/zij vermoedelijk niet meer. Zodra de jongen uitgevlogen zijn zullen de kauwen wederom bij elkaar komen om te slapen. Jonge kauwtjes leren van oudere soortgenoten voor welke dieren zij als rovers dienen te vrezen. Dit leren berust op een werkelijk leren en niet op aangeboren 'weten'. Verschijnt er een levend wezen dat de jonge kauwen nog niet eerder hebben gezien dan behoeft men alleen maar op de leidende oude kauw te letten. Dreigt de oude kauw dan is voor eens en voor altijd duidelijk dat men dit wezen als vijand dient te beschouwen.

Er wordt jaarlijks een legsel grootgebracht waarbij 4 tot 6 eieren worden gelegd. Vanaf half april tot begin mei vangt het broedseizoen aan. Ongeveer twee maanden later vliegen de jongen uit die dan nog maar nauwelijks kunnen vliegen. Eerst na een maand gaan de jongen dan hun eigen gang. Eind juli zit er dan het broedseizoen voor de kauw op. Zelfs als hun legsel verloren is gegaan maken de ouderdieren geen tweede legsel zoals andere kraaiachtigen wel doen.

 

Het voer wordt opgelepeld uit de krop, zoals bij de meeste vogelsoorten.

 

Wat vervelend dat u dit blokje niet weg krijgt. De oplossing hiervoor is te klikken op het witte pijltje in het oranje blokje. Hierdoor zal de pop up verdwijnen

De kuikens worden op dit moment voldoende voorzien van voedsel, het zijn geen snelle groeiers en blijven lang in het nest. Na uitkomen zitten ze nog 30 tot 35 dagen binnen en na uitvliegen worden ze nog 4 weken gevoed.

De warmte van Vrouw kauw hebben ze echt nog nodig, warmte en geborgenheid. Ze zijn nog kaal en hebben totaal geen isolatie, binnenkort zul je de eerste veertjes zien ontstaan.

Helaas dat antwoord weten we niet omdat dit de eerste keer is dat we een kauwennest volgen. Maar het is wel bijzonder vervelend dit nu mee te maken. Maar goed nu realiseren we ons weer even dat we slechts te gast zijn en dat we dit anders nooit hadden geweten/meegemaakt.

Zo te zien was dat een volgezogen teek, maar deze is er al afgevallen.

Vogels hebben meestal antistoffen tegen allerlei parasieten, dus dan kan dit geen kwaad.

Bij de hygiënische mens is dat wat anders, dan blijft het altijd oppassen.

Een teek moet je binnen 24 uur verwijderen en de datum even noteren, ontstaat er een kring rond de beet, meteen uw arts raadplegen.

Er zijn allerlei apparaatjes om teken te verwijderen, tekenkaart, tekenen enz. Nooit met smeermiddeltjes aan de gang gaan en met brandende sigaret.

Hopelijk is uw vraag hiermee beantwoord.

Hier hebben we nog geen ervaring mee opgedaan bij de Kauw. We zullen zien of het jong uit het ei tevoorschijn komt over enige dagen.

Als u op de site bent bij de Kauw kunt u naar beneden scrollen en daar zult u in het blauw zien staan locatie. Indien u deze aanklikt zult u een beschrijving krijgen waar deze kast zit en ook de omgeving leren kennen.

M slaapt in de buurt van de kast. Waar precies is ons ook niet bekend.

De jonge vogels worden niet geringd. Op de plek waar deze nestkast zit worden helemal geen jongen geringd. Ook de jonge kerkuilen die hier zijn opgegroeid zijn nimmer geringd.

Op de Beleef de Lente website ervaren bezoekers soms problemen van technische aard: ze zien geen live beelden, horen geen geluid, of het beeld valt steeds weg. Omdat niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, willen we de problemen graag inventariseren. Daarom vragen we je om de onderstaande enquête in te vullen en te verzenden. 

Klik hier voor de enquête

Man en vrouw broeden bij toerbeurt. Hierdoor kan ieder dier zichzelf van voedsel voorzien.

De man en vrouw broeden op de eieren. Ze doen dit per toerbeurt

Je kunt nauwelijks niet zien of een kauw een man of een vrouw is. De mannetjes zijn gemiddeld iets langer, maar dat helpt niet veel. Je zult dan inwendig onderzoek moeten doen of een DNA test op materiaal uit de veren. Jonge kauwen zien er sowieso identiek uit. Pas in de paarperiode kan je uit het gedrag (en relatieve grootte) wel opmaken welke mannetjes en vrouwtjes zijn. NB. Het is voor de hele familie van kraaiachtigen heel moeilijk om het verschil te zien.

Zolang er nog geen eieren zijn zullen de vogels in de bomen in de buurt van het nest slapen.