Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Slechtvalk

De laatste paar weken hebben we te maken met problemen waar niet iedereen last van heeft. Het probleem van een zwart scherm zien ipv het live beeld en het 5 secondenfenomeen, waarbij om de vijf seconden het beeld op zwart gaat, stilstaat of op de hop-banner gaat. Om te achterhalen waardoor dit probleem veroorzaakt wordt willen wij graag weten of u deze problemen ook hebt bij de slechtvalk A'dam. Graag horen wij dat van u via mailadres: webbeheer@beleefdelente.nl
De ouders voeren de jongen nog geruime tijd bij, dit kan oplopen tot dik 4 weken na het uitvliegen!
Hoi Whoopie, Het ringenonderzoek maakt een deel uit van een veel groter geheel. We weten op deze manier steeds meer over de voorkeurslocaties van vogels, hun eetpatroon, eventuele bedreigingen/doodsoorzaken, migratie en ga zo maar door. Noem het in grote lijnen, misschien kort door de bocht, een gezondheidscheck van onze natuur. De ringers zullen altijd zo voorzichtig mogelijk, zo snel en goed mogelijk werken. Bij twijfel wordt er dan ook niet geringd. Denk aan overlijdensgevaar in het nest.
Margriet: Deze vraag is beantwoord door Johan, ik heb de vraag geredigeerd zodat hij niet zo lang is. Hallo Hajo, Dit zijn veelal postduiven, of anderszins duiven die normaliter niet in het wild leven. Een gedachte zou kunnen zijn dat wilde duiven alerter zijn op natuurlijke vijanden dan hun doorgaans geringde soortgenoot van de duivenmelker.
Beste Kanariepiet, Eieren worden aangeboden voor onderzoek. O.a op aanwezigheid van embryo , misvorming, zware metalen gifstoffen, opbouw, beschadiging eierschaal etc. Helaas krijgen wij daar geen terugkoppeling van. Met vriendelijke groet, Beleef de Lente team Slechtvalk.
De nummers van de ring kun je melden via de volgende website: http://www.griel.nl/
Aanstaande vrijdag 19 mei tussen 14 en 15 uur worden de Slechtvalken geringd.
De kuikens van Amsterdam worden maandag 15 mei om 9.30 uur geringd. De kuikens in de Mortel worden vrijdag 19 mei geringd. De tijd wordt nog bekend gemaakt.
Het oog van de SV is dermate goed ontwikkeld, 5 tot 10x beter dan dat van de mens. De SV heeft het best ontwikkelde oog van het gehele dierenrijk. En prooi wordt op 3 km afstand vanuit de lucht feilloos gedetecteerd.
Van diverse nesten in den lande worden de jongen van de slechtvalk (en andere vogelsoorten) geringd. Dit is mede vanwege onderzoek naar leeftijd, trekbeweging, sterfte, voedselaanbod enzovoorts.
Pa en ma slechtvalk hebben buitengewoon sterk ontwikkelde zintuigen en zijn in principe nooit ver uit de buurt, mocht er een aanval van andere vogels plaatsvinden. De eventuele. hieruit voortvloeiende gevechten kunnen buitengewoon hevig zijn! De nesten liggen doorgaans te hoog voor eventuele jagende zoogdieren.
Hoi Danny, Interessante vraag! We maken een onderscheid tussen roofvogels en vleesetende / jagende andere vogels. Als roofvogels worden aangemerkt de Accipitriformes (haviken, gieren, arenden) en de Falconiformes (valkachtigen), waaronder onze slechtvalken. Deze vogels hebben de kenmerkende vorm van een roofvogel, zoals de klauwen en de kromme snavel. De uil behoort echter weer tot de grote groep andere vogels die eveneens jaagt en vlees eet, maar -net als de andere vogels- geen roofvogel is.
Er is eerder overgegaan tot het leggen van eieren en daarna broeden. Waarom er verschil zit tussen de diverse broedkoppels in Nederland is voor ons een vraag en voor de vogels een weet. Hier komen we nooit achter. Gelukkig houdt de natuur dit geheim voor ons.
Het is bekend dat slechtvalken en andere vogels regelmatig steentjes eten. Dit doen ze onder meer om hun voedsel goed te laten vermalen, maar ook om grondstoffen (kalk e.d.) tot zich te nemen ter verkrijging van harde eierschalen. De restanten komen er met de braakballen weer uit.
Een ei, lichter van kleur dan de andere....Is het een slecht ei? Heeft het te maken met de lichtinval? Of is er een andere oorzaak? Willen we weten of een ei slecht, onbevrucht of iets dergelijks is dan moeten we dat - indien mogelijk- bepalen door middel van een schouw. Met een speciaal lampje wordt het ei onderzocht. Zien we een zwarte punt in het ei, dan is het bevrucht. Zien we slechts gele massa, dan heeft er geen bevruchting plaatsgevonden.
Je moet de stenen zien als het nestmateriaal. In tegenstelling tot veel andere vogels besteden slechtvalken weinig aandacht aan het interieur van het nest. In de vrije natuur nestelen ze ook op rotsen, steen enzovoorts.
Het enige verschil tussen M en V is hoe groot de vogels zijn. Bij de roofvogels zijn de vrouwtjes altijd groter dan de mannetjes. Qua bouw zijn ze beiden enorm gestroomlijnd.
Aan die kant van de nestkast zit aan de voorzijde een stuk plank die aan die kant de ergste wind tegengaat en ook de zon draait over die kant door de kast heen. Vermoedelijk zullen ze daarom steeds voor die kant kiezen. Maar met zekerheid kunnen we dit nooit zeggen. We kunnen tenslotte niet in de koppies van dit stel kijken.
Midden jaren '80 werd er een verbod ingelast met betrekking tot landbouwgif, DDT enzovoorts, waardoor de ecologie herstelde. Met andere woorden, er ontstond weer genoeg gezond voedsel voor de slechtvalk. De eerste slechtvalken die weer opgemerkt werden waren vogels die in de eerste instantie als overwinteraar uit Scandinavië kwamen en hier voor nakomelingen hebben gezorgd.
Nee hoor, de slechtvalk legt graag haar eieren op dit soort stenen en ander ruw materiaal. Ze behandelt de eieren met de grootste zorgvuldigheid.
Het vrouwtje is een behoorlijk stuk groter dan het mannetje. Heeft de man een gewicht van 550 - 720 gr, het vrouwtje overtroeft hem met een gewicht tussen de 860 - 1100 gr. De man heeft een spanwijdte van 58 -65 cm, de vrouw van 67 - 80 cm.
De broedtijd van slechtvalken is ongeveer 29 - 32 dagen.
Het kuiken van de slechtvalk is een nogal fors kuiken, gehuld in witte donsveren.
Slechtvalken vormen koppeltjes voor het leven en zullen in principe elk jaar naar dezelfde nestlocatie terugkeren. Indien er een territoriumstrijd zal plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld een "vijandig" koppel het nest wil opeisen zal er een harde strijd geleverd worden, mannetje tegen mannetje / vrouwtje tegen vrouwtje, waarbij - zoals gebruikelijk in de natuur- het recht van de sterkste zal gelden.
In principe is maart de maand waarin de slechtvalk doorgaans met leggen en broeden begint. De gemiddelde broedtijd loopt van maart tot mei.
Dit is inderdaad hetzelfde koppel.
Het eerste ei wordt doorgaans niet continue bebroed. In de meeste gevallen begint de echte bebroeding na de leg van het voorlaatste ei.
Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben. Mogelijk heeft dit koppel weer met andere vogels moeten knokken voor hun nestlocatie, mogelijk speelden er andere factoren die onrust in de nabijheid van het nest veroorzaakten. Vogels hebben voor hun broedsel een rustige, veilige omgeving nodig.
Er is inderdaad een wezenlijk verschil in grootte van slechtvalken, gerelateerd aan hun woonomgeving. Slechtvalken in Siberie en Canada zijn gemiddeld een stuk groter dan hun Nederlandse familieleden. In Afrika zijn er soorten die niet meer dan 350 gram wegen t.o.v. de 700 - 1000 gr. van onze valken. Elk van de 18 tot 20 wereldwijd voorkomende ondersoorten is uitstekend aangepast aan zijn/haar omgeving aangaande grootte, kleur enz.
De Slechtvalk is het snelst. De Boomvalk haalt een gemiddelde snelheid van 150 per uur.
Kijk op https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/clubhuisregels
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3CIr1CHDLk6xwqgTZVOroSpOkDZ8VWwGgjeDJbzNTg/edit?usp=sharing
Het Beleef de Lente slechtvalkenpaar broedt op de communicatietoren van Alticom nabij het dorpje De Mortel in Noord Brabant, op 130 meter hoogte.
De Slechtvalken waar we nu naar kijken hebben geen naam. Daarom zeggen we gewoon Man en Vrouw.
Dit jaar zijn er geen fora waar alle waarnemingen (van prooien en gedragingen vogels in de nestkast) genoteerd worden. Hoewel de waarnemingen van kijkers zeer gewaardeerd werden en waardevol waren vorige seizoenen hebben we hiervoor gekozen vanwege tijd- en geldgebrek en omdat we eerst een goede manier om dit vorm te geven op de nieuwe website willen uitdenken.
De Slechtvalk is een echte wereldburger: hij komt op alle continenten voor, met uitzondering van Antarctica. Er worden tussen 18 en 20 ondersoorten onderscheiden, die van elkaar in grootte, borstkleur en vorm van de nekvlek verschillen. Elke soort is uitstekend aan zijn leefmilieu aangepast. Sommige nestelen in de Canadese toendra, maar overwinteren boven het evenaarswoud. Andere soorten zijn thuis in de woestijnen van het Midden-Oosten of komen alleen voor in Australië of op de Falklandeilanden
Het mannetje en het wijfje zijn verschillend van grootte. Het mannetje is het kleinst. Hij is gemiddeld 40 cm lang van kop tot staart, zijn vleugelspanwijdte is 85 cm en hij weegt ongeveer 700 gram. Het vrouwtje is ongeveer 45 cm lang, heeft een vleugelspanwijdte van 115 cm en weegt gemiddeld 1 kg.
SLECHTVALK – Falco peregrinus. ‘Slecht’ betekent algemeen, gewoon, want de vogel was bij valkeniers een niet zeldzame soort, zoals ook uit de Duitse volksnaam Gemeiner Falck blijkt. Voordien zou de naam zijn afgeleid van slechten of slopen, de manier waarop de prooi wordt geslagen.