naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Bosuil

Live

Zeearend

Live

Ooievaar

Live

Steenuil

Live

Kerkuil

Binnenkort

IJsvogel

Binnenkort

Koolmees

Storing

Slechtvalk

Vandaag weer veel nieuwe filmpjes!   *   Leesvoer: er staan nieuwe weblogs klaar!   *   NIEUW: webcam bij nest zeearend in Friesland

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Slechtvalk

Hoi Danny, Interessante vraag! We maken een onderscheid tussen roofvogels en vleesetende / jagende andere vogels. Als roofvogels worden aangemerkt de Accipitriformes (haviken, gieren, arenden) en de Falconiformes (valkachtigen), waaronder onze slechtvalken. Deze vogels hebben de kenmerkende vorm van een roofvogel, zoals de klauwen en de kromme snavel. De uil behoort echter weer tot de grote groep andere vogels die eveneens jaagt en vlees eet, maar -net als de andere vogels- geen roofvogel is.

Het is bekend dat slechtvalken en andere vogels regelmatig steentjes eten. Dit doen ze onder meer om hun voedsel goed te laten vermalen, maar ook om grondstoffen (kalk e.d.) tot zich te nemen ter verkrijging van harde eierschalen. De restanten komen er met de braakballen weer uit.

Je moet de stenen zien als het nestmateriaal. In tegenstelling tot veel andere vogels besteden slechtvalken weinig aandacht aan het interieur van het nest. In de vrije natuur nestelen ze ook op rotsen, steen enzovoorts.

Aan die kant van de nestkast zit aan de voorzijde een stuk plank die aan die kant de ergste wind tegengaat en ook de zon draait over die kant door de kast heen. Vermoedelijk zullen ze daarom steeds voor die kant kiezen. Maar met zekerheid kunnen we dit nooit zeggen. We kunnen tenslotte niet in de koppies van dit stel kijken.

Midden jaren '80 werd er een verbod ingelast met betrekking tot landbouwgif, DDT enzovoorts, waardoor de ecologie herstelde. Met andere woorden, er ontstond weer genoeg gezond voedsel voor de slechtvalk. De eerste slechtvalken die weer opgemerkt werden waren vogels die in de eerste instantie als overwinteraar uit Scandinavië kwamen en hier voor nakomelingen hebben gezorgd.

Nee hoor, de slechtvalk legt graag haar eieren op dit soort stenen en ander ruw materiaal. Ze behandelt de eieren met de grootste zorgvuldigheid.

Het vrouwtje is een behoorlijk stuk groter dan het mannetje. Heeft de man een gewicht van 550 - 720 gr, het vrouwtje overtroeft hem met een gewicht tussen de 860 - 1100 gr. De man heeft een spanwijdte van 58 -65 cm, de vrouw van 67 - 80 cm.

De broedtijd van slechtvalken is ongeveer 29 - 32 dagen.
Slechtvalken vormen koppeltjes voor het leven en zullen in principe elk jaar naar dezelfde nestlocatie terugkeren. Indien er een territoriumstrijd zal plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld een "vijandig" koppel het nest wil opeisen zal er een harde strijd geleverd worden, mannetje tegen mannetje / vrouwtje tegen vrouwtje, waarbij - zoals gebruikelijk in de natuur- het recht van de sterkste zal gelden.

Dit is inderdaad hetzelfde koppel.

Man en vrouw slechtvalk broeden allebei en wisselen elkaar regelmatig af. Het ei moet uiteraard warm gehouden worden, maar ook beschermd worden tegen onder andere nestrovers. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan kraaien, die graag eieren lusten.

Het eerste ei wordt doorgaans niet continue bebroed. In de meeste gevallen begint de echte bebroeding na de leg van het voorlaatste ei.
Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben. Mogelijk heeft dit koppel weer met andere vogels moeten knokken voor hun nestlocatie, mogelijk speelden er andere factoren die onrust in de nabijheid van het nest veroorzaakten. Vogels hebben voor hun broedsel een rustige, veilige omgeving nodig.
Er is inderdaad een wezenlijk verschil in grootte van slechtvalken, gerelateerd aan hun woonomgeving. Slechtvalken in Siberie en Canada zijn gemiddeld een stuk groter dan hun Nederlandse familieleden. In Afrika zijn er soorten die niet meer dan 350 gram wegen t.o.v. de 700 - 1000 gr. van onze valken. Elk van de 18 tot 20 wereldwijd voorkomende ondersoorten is uitstekend aangepast aan zijn/haar omgeving aangaande grootte, kleur enz.
De Slechtvalk is het snelst. De Boomvalk haalt een gemiddelde snelheid van 150 per uur.
Het Beleef de Lente slechtvalkenpaar broedt op de communicatietoren van Alticom nabij het dorpje De Mortel in Noord Brabant, op 130 meter hoogte.
De Slechtvalken waar we nu naar kijken hebben geen naam. Daarom zeggen we gewoon Man en Vrouw.
De Slechtvalk is een echte wereldburger: hij komt op alle continenten voor, met uitzondering van Antarctica. Er worden tussen 18 en 20 ondersoorten onderscheiden, die van elkaar in grootte, borstkleur en vorm van de nekvlek verschillen. Elke soort is uitstekend aan zijn leefmilieu aangepast. Sommige nestelen in de Canadese toendra, maar overwinteren boven het evenaarswoud. Andere soorten zijn thuis in de woestijnen van het Midden-Oosten of komen alleen voor in Australië of op de Falklandeilanden
Het mannetje en het wijfje zijn verschillend van grootte. Het mannetje is het kleinst. Hij is gemiddeld 40 cm lang van kop tot staart, zijn vleugelspanwijdte is 85 cm en hij weegt ongeveer 700 gram. Het vrouwtje is ongeveer 45 cm lang, heeft een vleugelspanwijdte van 115 cm en weegt gemiddeld 1 kg.
SLECHTVALK – Falco peregrinus. ‘Slecht’ betekent algemeen, gewoon, want de vogel was bij valkeniers een niet zeldzame soort, zoals ook uit de Duitse volksnaam Gemeiner Falck blijkt. Voordien zou de naam zijn afgeleid van slechten of slopen, de manier waarop de prooi wordt geslagen.