Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Bosuil

Live

Torenvalk

Live

Scholekster

Live

Visarend

Live

Zeearend

Binnenkort

Gekraagde roodstaart

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Oehoe

Het gaat goed hier. Man Oehoe brengt grote prooien zoals ratten en konijnen. Vrouw Oehoe eet zelf mee als ze haar jongen voert, want nu de jongen nog kwetsbaar zijn gaat zij niet van het nest om buiten de deur te eten. In het filmpje 'Voedering' van 12 april is te zien dat de jongen al door hebben dat ze vooraan moeten gaan staan als een voedering begint.


Oehoekuikens zijn bij de geboorte verrassend klein. Ze komen uit een ei wat niet veel groter is dan een kippenei. Groeien doen ze echter razend snel. Wanneer een jong oehoetje zo’n vijf dagen oud is weegt het rond de 130 gram. Op een leeftijd van tien dagen wegen ze ruim 280 gram. Een ruime verdubbeling van het gewicht dus in vijf dagen tijd. Na twee weken bedraagt het gewicht al zo’n halve kilo. Wanneer ze vier weken oud zijn wegen vrouwtjes meer dan een kilo. Mannetjes zijn iets lichter. Deze informatie en meer over hoe de kuikens zich ontwikkelen vind je in het weblog van 7 april: 'Vijf, zes, zeven ... het duurde wel even!'

De Oehoewerkgroep heeft dit berekend op basis van onderzoeken eerder hier bij Beleef de Lente en bij een webcam in Duitsland. Een volwassen oehoe heeft zo'n 360 gram voedsel per dag nodig. Een hele dikke rat is genoeg voor 1 dag. Voor de jongen is dat natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. Als de jongen wat ouder zijn krijgen ze tussen de 226 en 479 gram per dag.

Een marter zal een onbewaakt klein jong zeker willen pakken. De kans dat dit lukt is niet groot want Vrouw Oehoe is de eerste tijd nooit lang weg van het nest. En een marter heeft alle reden om niet te dicht in de buurt van oehoes te komen. Van een volwassen oehoe wint hij het niet en dan wordt hij opgepeuzeld.

Drie! Je kunt ze mooi zien in het filmje van 11 april: 'Drie kuikens'. Ze zijn om de dag geboren, op 8, 9 en 10 april. Drie jonge oehoes per nest komt best vaak voor. Hier zijn vier eieren gelegd maar niet alle eieren komen altijd uit.  Het eerste ei dat uitkwam had een wat langere broedduur dan verwacht. Dan kan het zijn dat het eerstgelegde ei niet uitgekomen is. We wachten af of hier toch nog vier kuikens komen.

Oehoes hebben een strikte taakverdeling. Vrouw voert, zij kan een prooi scheuren en in kleine brokken aan de jongen voeren. Man beheerst dat trucje niet: hij jaagt en brengt het eten. Als de jongen groter zijn jaagt Vrouw ook mee. Een kritieke fase ontstaat als de kuikens net uitgekomen zijn. De oudervogels moeten nu hun gedrag van tijdens het broeden aanpassen want Vrouw moet op het nest blijven om de jongen warm te houden en te voeren. We hebben gezien dat dit gelukkig bij dit paartje goed gaat. Na veel aandringen door Man heeft Vrouw op 10 april een grote prooi (konijn) op haar nest geaccepteerd. Iets wat ze tijdens het broeden per se niet wilde omdat ze haar nest vrij wilde houden van bloedsporen. Wat gebeurt er als een van de ouders wegvalt? Als Man wegvalt zal Vrouw gaan jagen, zelf blijven eten en niet alles aan de jongen geven. Wat als Vrouw wegvalt en Man blijft over? Hij gaat door met prooien naar het nest brengen. De jongen kunnen het redden als ze groot genoeg zijn om zelf een prooi te pakken en te scheuren in hapklare brokken. Als Vrouw heel vroeg wegvalt - als de jongen door haar nog moeten warm gehouden en met kleine stukjes prooi gevoerd - zullen de jongen omkomen, hoeveel prooien Man ook naar het nest blijft brengen.

Het gebeurt zeker vaker dat eieren niet uitkomen. Het is een kwetsbaar proces en het kan al mis gaan bij de bevruchting. Verder moet het embryo zich goed ontwikkelen en er moet niet teveel verstoring zijn in het bebroeden. Dat geen enkel ei uitkomt van een legsel is aan de andere kant ook zeldzaam. Uit veldonderzoek van de Oehoewerkgroep Nederland is één geval bekend. Eieren die niet uitkomen worden op den duur niet meer bebroed. Ze blijven liggen maar ook is waargenomen dat een niet uitgekomen ei door de moederoehoe opgegeten is.

Geen zorgen, de oehoes kennen de mensen op het erf en de activiteiten daar goed. Ze zijn aan elkaar gewend. En de bewoners zullen er echt voor zorgen dat de oehoes zich veilig voelen.

Het kuiken krijgt voeding mee uit het ei. De eerste voedering is bij oehoes wel vaker wat later. In de eerste 24 uur hoeft het niet per se al gevoerd te worden. De kuikens hebben hard moeten werken om uit het ei te breken, ze zijn in het begin te moe om te eten.

Geen zorgen! Het is juist goed dat ze het kuiken onder zich houdt. Dat heeft al wel een beetje dons maar nog niet genoeg om zichzelf warm te houden. De eerste tijd zijn jonge oehoes afhankelijk van hun moeder om niet onderkoeld te raken. Onder haar buik en veren is het lekker warm en er is ruimte voor wel vijf tot zes kuikens.

Zo rond de vierde week kan het jong uitstapjes maken buiten het nest. Het zal steeds vaker de vleugels gaan oefenen en rond de 7e/8e week kan het al korte stukjes fladderen. We hopen dat we bij dit nest langere tijd de jongen op zolder kunnen zien maar op een dag zullen ze naar buiten gaan en buiten de schuur verder leren vliegen, prooien scheuren en oefenen voor volwassen oehoe. In het najaar moeten ze goed kunnen vliegen en zelf prooien vangen want dan zullen de ouders zich richten op een nieuwe balts. De jongen zijn dan niet meer welkom in het ouderlijk territorium.

Wat de pot schaft en wat Man Oehoe kan vangen. We zagen al voorbijkomen: muis, rat, eendenkuiken, konijn. Vrouw Oehoe voert de jongen op het nest. Ze scheurt de prooien in hapklare brokjes. De kuikens kunnen de eerste vijf dagen niet zien dus Vrouw neemt een klein stukje in haar snavel en beweegt dat voor de snaveltjes van de jongen zodat ze kunnen toehappen. De stukjes worden groter naarmate de kuikens groter worden, totdat de jongen een hele muis of een stuk konijnenpoot in één keer kunnen doorslikken. Pas nog later leren ze hoe ze zelf een grote prooi kunnen scheuren in hapklare brokken.

Een kauw lust zeker een onbewaakt oehoekuikentje en zal dat proberen te grijpen als de kans gegeven wordt. Maar het nest wordt goed in de gaten gehouden door Man en Vrouw Oehoe. Die weten allebei waar de kauwen zitten en tot dusver negeren ze hen. Kauwen zijn voor oehoes een prooidier, ze hebben hoogstwaarschijnlijk meer te duchten van de oehoes dan andersom.

Als alles goed gaat kunnen wilde oehoes wel 25 jaar oud worden. In gevangenschap zoals in een dierenpark is dat soms een paar jaartjes meer, hoewel incidenteel nog hogere leeftijden gemeld worden.

De beelden die we zien pikt de camera op als infrarood 'licht'. Vergelijk het met een nachtkijker waarmee je in het donker toch kunt zien. Het nest en de schuur worden niet verlicht, voor de vogels - en voor ons, als we erbij zouden staan - is het in de avond en nacht dus donker. Als er ook maar een klein risico op verstoring is plaatst Beleef de Lente geen camera's bij nesten. Daarnaast installeren we camera’s altijd voordat het broedseizoen begint zodat de vogels eraan kunnen wennen.

Dat hangt af de situatie in het leefgebied. Een holte in een boom, een gevorkte tak, een nis in een rotswand of een andere plek die veilig voelt. Een ideale voorraadplek is waarschijnlijk niet te dicht bij het nest maar ook niet te ver van waar Man Oehoe het in de gaten kan houden. We zien dat Man hier op zolder wel eens wat verstopt bij en achter die losse deur die je ziet rechts van het midden op camera 2. Is proviand aanleggen en verstoppen aangeleerd gedrag of aangeboren? Voor dat laatste zijn aanwijzingen, het is bijvoorbeeld waargenomen bij jonge oehoes vanaf 20 weken die in gevangenschap werden gehouden.

Oehoes halen het vocht wat ze nodig hebben uit hun prooien. Die bestaan voor een groot deel uit vocht, zoals bloed en vochtig weefsel.

Goed gezien: ze hebben inderdaad wimpers. En anders dan bij de mens zijn dat geen haren maar kleine veertjes. Ook anders dan bij de mens: ze hebben geen twee maar drie oogleden. Dat derde ooglid is transparant en dient als extra bescherming voor het oog. Het wordt ook wel knipvlies genoemd, de Latijnse naam is membrana nicticans.

Dat gaat bij de oehoe iets anders dan bij de bosuil. Soms komt de eerste prooi pas op het nest als het eerste jong al uitgekomen is. Maar dat kan wel een prooi zijn die ze buiten het nest 'op voorraad' hebben liggen. Net als bij de bosuil kunnen jonge oehoes zichzelf enige tijd na de geboorte nog niet warm houden. Dat betekent dat Vrouw dit voor ze doet en dat ze zo weinig mogelijk weg gaat. Ze voert daarom de eerste tijd ook de jongen op het nest. Dat verandert als de jongen wat groter zijn, als ze zelfstandig een muis kunnen eten of een grotere prooi in hapklare brokken scheuren. Net als Man gaat Vrouw dan jagen en eten brengen.

We denken dat vogels vooral trouw zijn aan een territorium of nest. Als een paartje trouw is aan hetzelfde territorium is de kans heel groot dat ze opnieuw met elkaar paren en nestelen. Maar dat hoeft niet zo uit te pakken want er is concurrentie. Rond een bezet territorium zwerven ongepaarde vogels, zogeheten 'floaters'. Dat zijn jong-volwassenen die nog geen territorium hebben of oudere vogels die hun territorium zijn kwijtgeraakt. Die floaters zorgen ervoor dat als in een territorium een partner wegvalt dat 'gat' snel opgevuld wordt. Er zijn ook waarnemingen gedaan die wijzen op dat een mannetjes oehoe meer dan één broedsel kan hebben in hetzelfde broedseizoen, bij verschillende vrouwtjes. Andersom is er ook niet altijd trouw aan één partner: bij sommige zangvogels is aangetoond dat jongen uit één broedsel dezelfde moeder maar niet dezelfde vaders hebben. Of dat laatste zich bij oehoes voordoet is niet bekend.

Een groepje kijkers doet waarnemingen voor de Oehoewerkgroep Nederland en schrijft daar zo nu en dan over in het clubhuis. Omdat ze meerdere dingen tegelijk doen sluipen er dan soms afkortingen in. Voor andere kijkers kan dat vragen oproepen: waar heeft men het over? Hier is de verklaring van een aantal van die afkortingen:

Hba = achterste hooibaal (daar landt Man vaak)

Hbv = voorste hooibaal (daar zit hij ook vaak, vlak voor de camera)

K1, K2, etc. = kuiken 1, kuiken 2  (of kuuk1, kuuk2)

M = Man Oehoe

Nk = nestkist

OWN = Oehoewerkgroep Nederland

Oz = onderzoek

Pa = paring(sroep}

Po = prooioverdracht

V = Vrouw Oehoe

Wam = ware muis, zoals bosmuis - grote oren, lange staart

Wom = woelmuis, zoals veldmuis - kleine oortjes, korte staart

De oehoes hebben voor deze open kapschuur gekozen om te nestelen en uiteraard vliegen ze vrij rond, als vrije vogels. Vogelbescherming Nederland ziet het als een uitgelezen kans om via Beleef de Lente een paartje van dichtbij te kunnen observeren waarvan een adult uit gevangenschap is ontsnapt. Helaas worden elk jaar in Nederland tientallen oehoes uit gevangenschap losgelaten omdat het houden ervan tegenvalt. Of ze ontsnappen, omdat ze hun vrijheid zoeken. Een oehoe is net als andere uilen echt ongeschikt om als huisdier te houden. We hopen dat we hier bij Beleef de Lente het verhaal kunnen vertellen dat dit exemplaar zich weliswaar als vrije vogel lijkt te redden, maar dat we weten dat veel uit gevangenschap ontsnapte of losgelaten oehoes een jammerlijke dood kunnen sterven. We zullen hier ook ondertitelen wat het gevolg kan zijn voor de populatie van wilde oehoes. Hopelijk ontstaat met het bekijken van deze beelden, en het lezen van de informatie die we in de weblogs zullen geven, bij een breder publiek het besef dat we het met elkaar eigenlijk niet meer kunnen maken om een oehoe te kopen!

Dit paartje heeft zelf deze plek gevonden en ervoor gekozen. De nestkist is gemaakt omdat bij een eerdere broedpoging de eieren van de bedstee rolden. Maar hoe kwamen ze nou juist in deze schuur terecht? Dat weten we niet zeker, maar een boerenerf is een goede plek voor muizen - en dus ook een interessante plek voor uilen om te jagen. In de strobalen op deze zolder zitten muizen. Dus misschien is Man Oehoe een keer de open kapschuur binnengevlogen, op jacht naar een muis? En heeft hij later die plek aan Vrouw Oehoe laten zien - want zij beslist over waar ze gaat broeden. Met een beetje fantasie lijken de bedstee en het schuine dak erboven op een richel of nis in een rotswand. En dat zijn nu juist plekken waar Vrouw Oehoe graag broedt. In het weblog van 13 maart: 'Hoe vreemd is deze nestplek eigenlijk?' gaat Gejo Wassink hier op in.  En in het weblog van 16 maart: 'Niet alleen onze Beleef de Lente-oehoes broeden op een bijzondere plaats' vertelt Roelof Speelman over andere bijzondere plekken waar oehoes hebben gebroed.

Op 8 april is het eerste kuiken uitgekomen, op 9 april het tweede. We weten niet of deze kuikens uit de twee eerstgelegde eieren kwamen. Als er nog meer eieren uikomen zijn die jongen kleiner dan jongen die al zijn gevoerd en gegroeid. Bij het vooraan gaan staan als het eten komt zijn de kleinste jongen dus in het nadeel. Maar als er genoeg voedsel is krijgen oehoe-ouders ook vier jongen groot. We hopen dat we ze hier succesvol zien uitvliegen!

Mooie vraag, en een mooie mogelijke verklaring. Een verschil in grootte betekent dat je als paar zowel grotere als kleinere prooien kunt vangen. Dan heb je meer kans om te overleven en je jongen groot te krijgen. Bij de sperwer bijvoorbeeld kan de kleinere behendige man zangvogeltjes tot in heggen achtervolgen.

Een andere verklaring is dat het broeden veel energie vraagt van Vrouw. Dan kan het zo zijn dat grotere / sterkere vrouwtjes in de evolutie meer kans hadden om te overleven en dat zij genetisch materiaal met dat verschil in grootte doorgeven aan de volgende vrouwelijke uilen.

Daar zijn twee redenen voor. Allereerst de privacy van de eigenaren van het erf waar we als kijkers te gast mogen zijn. Daarnaast willen we geen risico lopen dat het broedproces verstoord wordt. Over die privacy: de chat / het clubhuis van Beleef de Lente is een openbaar forum. Iedereen met Internet die inlogt kan meelezen en meepraten over de oehoes die we zien in deze schuur. Beleef de Lente kan de beelden doorgeven dankzij de bereidwilligheid van de eigenaren van de schuur en de bewoners van het erf. We vragen iedereen om hun privacy te respecteren, bijvoorbeeld door niet in de openbare chat te speculeren over waar deze broedlocatie zich bevindt. Wil je per se oehoes in het echt zien? Er zijn twee locaties in Nederland waar voorzieningen zijn gemaakt zodat daar op veilige afstand naar de oehoes kan worden gekeken en foto's kunnen worden gemaakt - de steengroeve in de Achterhoek en die in Zuid-Limburg. Als iedereen zich daar aan de voorschriften houdt en niet allemaal tegelijk komt, kan het daar. Laten we andere kwetsbare broedlocaties met rust laten - en bij Beleef de Lente genieten van unieke beelden.

In 2020 bracht de Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 46 territoria in kaart waar een oehoe actief leek te zijn. Er werden 32 nesten gevonden. Misschien waren er meer broedparen en zijn hun nesten niet aangetroffen. Meer informatie over de verspreiding van oehoe's vind je hier: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/oehoe En hier: oehoewerkgroep.nl


De meeste oehoes broeden in stille gebieden waar geen mensen wonen. We denken dat dit paartje mogelijk al eerder heeft geprobeerd om te nestelen op deze bijzondere plek. De geluiden en bewegingen op het erf zijn voor hen dus vertrouwd. We zien voor de camera dat Vrouw niet gestresst raakt als er bijvoorbeeld in de stal onder de zolder gewerkt wordt, dat is ze gewend. Als een oehoe in een heel stil gebied broedt en dan zijn er opeens mensen dichtbij, dat is een andere situatie. Daar zijn ze niet aan gewend en dan kunnen ze zeker ernstig verstoord worden.

De vraag-en-antwoord rubriek bij de oehoe van Beleef de Lente is bedoeld voor specifieke vragen over de oehoe. We kunnen hier dus geen antwoord geven op een vraag naar toestemming voor het voor eigen gebruik reproduceren en verspreiden van beeldmateriaal dat eigendom is van Vogelbescherming Nederland. We adviseren om contact op te nemen met Vogelbescherming. Overigens blijven alle clips en alle hoogtepunten van alle vogelsoorten van Beleef de Lente op deze site nog een hele tijd te bekijken. Dat kan zelfs nadat alle vogels uitgevlogen zijn en de camera's van Beleef de Lente 2021 off line, want deze site blijft actief totdat de nieuwe site van Beleef de Lente 2022 live gaat.

Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt. Zodra we het weten zullen we het hier melden.


De oehoe heeft veel stootkracht bij het pakken van een prooi, en hele grote scherpe klauwen die zich samenknijpen in de prooi. De gevangen dieren zijn dus vermoedelijk meteen dood. Van de egelstekels hebben de oehoes geen last bij het vangen maar ze eten die stekels niet op. Hoe eten ze de egel? Ze draaien 'm op de rug, op de buik heeft de egel geen stekels. De huid met de stekels blijft over als de egel op is.

Dé natuurlijke vijand van de oehoe is de mens. Door aantasting van broed- en jachtgebieden, vervuiling, opstapeling van landbouwgif bij prooidieren, stropen, verkeer, schrikkeldraad, electriciteitsmasten, windmolens. Jonge oehoes lopen het risico om een sterker dier in de voedselketen tegen te komen en onbewaakte eieren worden soms geroofd of stukgemaakt door andere vogels en zoogdieren. Oudere oehoes kunnen gewond en mogelijk gedood worden in territoriale gevechten met andere oehoes.

In deze kapschuur is eerder genesteld, mogelijk door hetzelfde paartje. Dat legsel is toen niet gelukt. De eieren lagen op een schuine ondergrond en rolden daar vanaf. Nu is er een veilige nestkist. Meer over deze locatie en waarom die 'onnatuurlijk' is maar misschien voor de oehoe's wel lijkt op wat ze zoeken, vind je in het weblog van 13 maart: 'Hoe vreemd is deze nestplek eigenlijk?'

Oehoes slapen overdag, het zijn nachtdieren. Ze jagen in de schemer en in de nacht. Als de jongen nog klein zijn blijft Vrouw  Oehoe de hele dag en nacht op het nest, ze zal vooral overdag proberen te slapen. Man Oehoe zit overdag buiten het nest of op de zolder te dommelen op een plek waar hij alles in de gaten houdt. In de avond en in de nacht gaat hij jagen en eten scoren.  Wil je actie beleven bij de oehoes? Vooral laat in de middag, in de avond en 's nachts kun je Man Oehoe horen roepen. Dat doet hij ook in de vroege ochtend. Hij roept om zijn territorium af te bakenen maar ook om Vrouw Oehoe te laten weten dat alles okay is. Zij gaat vroeg in de avond en ook in de nacht soms even kort van het nest. Dat doet ze om de poten te strekken en zich te ontlasten. Prooioverdrachten kun je vooral zien in de avond, in de nacht en tegen de ochtend. Kun je op die momenten niet kijken? Niet getreurd want onze clipmaker maakt een flimpje voor je van de mooiste momenten.

Dat antwoord is eigenlijk niet te geven want we weten van veel jongen die uitgevlogen zijn natuurlijk niet wat er met hen gebeurt. Het eerste jaar zal het lastigste zijn, mogelijk dat maar 1 op de 3 het eerste jaar overleeft. Maar dat is afhankelijk van veel factoren. Na het eerste jaar is de overlevingskans vermoedelijk groter. En als alles goed blijft gaan kan een oehoe in de vrije natuur tientallen jaren oud worden.

Oehoe-eieren zijn wat groter dan kippeneieren. Bij zo'n grote vogel verwacht je misschien een reuze-ei maar de eieren zijn dus verhoudingsgewijs klein. Gejo Wassink van de Oehoewerkgroep Nederland heeft speciaal als antwoord op deze vraag bij Beleef de Lente 28 eieren opgemeten. De gemiddelde grootte kwam uit op 59 x 48 mm.

Er zijn vier eieren, waarvan tot dusver (op 12 april) drie zijn uitgekomen. We hopen op nog een vierde kuiken. Legdatum: 28 februari, 3 maart, 6 maart, 9 maart. Uitkomdatum: 8 april, 9 april, 10 april. Een legsel van twee of drie eieren is gebruikelijk, vijf of zes komt ook voor. De broedduur is 32-36 dagen. We denken dat Vrouw Oehoe serieus is gaan broeden vanaf het 2e ei.

Veel informatie komt in de weblogs. Kijk ook eens in het blauwe informatievak voor weetjes over de soort, het nest/de locatie en voedsel. In de Vogelgids op de site van Vogelbescherming is veel te ontdekken over de oehoe: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/oehoe En kijk vooral ook eens op de site van OWN, de Oehoewerkgroep Nederland: oehoewerkgroep.nl Veel plezier met je kennismaking met de oehoe!

Elk jaar doen bezoekers van de Beleef de Lente website samen onderzoek naar gedragingen van de webcamvogels. Ze observeren de webcamvogels (vaak) 24/7 en noteren dan wat ze waarnemen. De Oehoewerkgroep Nederland is dit jaar vooral geinteresseerd in observaties rond roepen en prooien. Meer informatie vind je als je klikt op het groene vak 'Samen onderzoeken' en in het weblog van 5 maart: 'Niet alleen kijken en observeren'.

Vrouwelijke oehoe's kunnen soms wel 70 cm hoog zijn, als ze rechtop zitten. De man iets minder, rond 65 cm. Vleugelspanwijdte Vrouw tot wel 180 cm, bij de man tot 165 cm. Bij de oehoes is de vrouw dus groter dan de man. En ook zwaarder, tot rond 4 kilo. Mannetjes zijn lichter, tot 2,5 kilo.

Oehoes eten ratten, muizen en andere zoogdieren zoals konijnen, halfwas hazen, egels, jonge vosjes en marters. Ook vogels staan op het menu, zoals duiven, kraaiachtigen en andere (kleinere) uilen. Eigenlijk eten ze alles wat minder dan 3 kilo weegt, dat kunnen ze meenemen in snavel of klauw. Ze eten ook aas van grotere dieren zoals resten van reeën. Bij dit nest zagen we als prooi voor de camera: houtduif, eend, eendenkuiken, onbekende vogel, halfwas haas, konijn, muis, rat.

De oehoe is een uil, de grootste inheemse uil in Nederland. We zien hier de Europese oehoe. Voor de liefhebbers, de wetenschappelijke ordening met de Latijnse namen is: het is een vogel (de klasse: Aves), een uil (de orde/familie: Strigiformes, Strigidae ) uit het geslacht dat de naam kent Bubo (zo heten alle oehoes).

Zand, met wat blad ertussen. Oehoes brengen uit zichzelf geen nestmateriaal naar hun nest, ze krabben een kuiltje in de ondergrond. Hier hebben ze een luxe bed gekregen! Met een veilige rand eromheen zodat de eieren niet per ongeluk weg kunnen rollen.